Savjetnica Radović posmatrač readmisije

Savjetnica u instituciji Zaštitnika, Mirjana Radović učestvovala je, u svojstvu posmatrača, u misiji readmisije albanskih državljana u periodu od 17. do 19. jula 2018. Readmisija je dobrovoljan ili prisilan povratak lica koja neosnovano borave na teritoriji neke države u njihove zemlje porijekla. Readmisija je obavljena na relaciji Lil (Francuska) – Tirana (Albanija).

Učešće savjetnice Radović predstavlja praktični nastavak prvog regionalnog treninga za monitore prisilnih povrataka koji je održan u Beogradu  od 9. do 12. aprila ove godine, sa akcentom na praktičnu ulogu monitora u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda lica prilikom ovakvih operacija.

Organizator operacije je bila Agencija za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX).