Završeni "Dani Zaštitnika" u tri opštine

 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je sa zamjenicima i savjetnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku 25. i 26. jula, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“.

Tokom razgovora sa predstavnicima Institucije građani su podnosili pritužbe, dobili pravne savjete i druge informacije u vezi sa problemima u ostvarivanju svojih prava i sloboda.

Tokom održavanja „Dana Zaštitnika“ održani su sastanci sa predsjendikom Skupštine opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem i predsjednikom opštine Žabljak – Veselinom Vukićevićem.

Oni su predstavili aktivnosti i planove opština, sa akcentom na sistemima socijalne i dječje zaštite, planovima razvoja lokalne samouprave i turističkim potencijalima. Ukazali su na aktuelne probleme sa kojima se suočavaju, prvenstveno na zapošljavanje, iseljavanje stanovništva, infrastrukturne probleme u seoskim sredinama, starenje populacije i sl.

Zaštitnik je u razgovoru sa lokalnim novinarima ukazao da broj podnijetih pritužbi – 25, nije veliki ali da su problemi na koje su građani ukazali složeni i teški. Pritužbe su se odnosile na ostvarivanje prava iz imovinsko-pravnih odnosa, upravnih i sudskih postupaka, porodičnih odnosa, socijalne zaštite, prava iz rada i po osnovu rada.

Predstavnici Institucije posjetili su u Pljevljima Dom za stare koji je otvoren u aprilu ove godine. U Domu koji ima kapacitet za 68 korisnika trenutno je smješteno njih 19. Direkotrica Doma, Mersida Aljićević predstavila je dosadašnja iskustva zaposlenih i korisnika, planove za unapređenje radno-okupacione terapije, korišćenja prostornih kapaciteta i dr pitanja u vezi sa funkcionisanjem ove ustanove.

Takođe, obavljene su i posjete centrima za socijalni rad Pljevlja i Žabljak, a sa direktoricom Brankom Danilović razmotreni su neki od aktuelnih slučajeva pred Zaštitnikom i razmijenjene informacije iz domena nadležnosti.

Zaštitnik se sastao i sa rukovodiocem Osnovnog državog tužilaštva Milivojem Tomčićem a predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture obišli su granični prelaz Ranče.