×
 

Sastanak sa delegacijom ODIHR-a

Delegacija ODIHR-a /Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a/, na čelu sa šefom odsjeka za ljudska prava, gospodinom Omer Fišerom, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Sa njima je o položaju branilaca ljudskih prava u Crnoj Gori razgovarao zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, sa saradnicama.

Sastanak je dio planiranih posjeta nekim od država članica OEBS-a tokom kojih se obavljaju sastanci sa predstavnicima državnih organa i institucija, NVO sektora, medija i ombudsmana, nakon čega će biti objavljen  izvještaj o dobrim praksama kao i izazovima u zaštiti branilaca ljudskih prava.

Na sastanku je razgovarano o zakonskom i institucionalnom okviru, politikama koje se odnose na rad banilaca ljudskih prava i sloboda kao i pojedinačnim slučajevima kršenja njihovih prava. Članove ODIHR misije posebno su interesovali položaj predstavnika organizacija i pojedinaca koji se bave zaštitom LGBT prava, osoba sa invaliditetom, Roma, zviždača, kao i položaj novinara.

Zamjenik Bjeković govorio je o mandatu, praksi i procedurama postupanja Ombudsmana. Takođe je razgovarano i o pravu na mirno okupljanje, slobodi izražavanja kao i o saradnji sa međunarodnim organizacijama.

Posebna tema razgovora bila su pitanja iz oblasti zaštite od diskriminacije, s osvrtom na saradnju Ombudsmana sa pravosudnim organima.

Delegaciju ODIHRA-a činili su i savjetnici Dilnoza Satarova, Johannes Heiler i Marharyta Zhesko.