Predavanja za službenike lokalnih samouprava

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović održali su predavanje službenicima lokalnih samouprava na temu “Zabrana diskriminacije - antidiskriminacioni standardi, zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite”. Edukacija je organizovana u Ulcinju 27. i 28. septembra.

 Predavanja su održana na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava, u okviru VIII ciklusa edukacija o mehanizmima zaštite od diskriminacije, namijenjenim kontakt osobama u lokalnim samoupravama zaduženim za saraduju sa državnim organima u vezi sprovođenja politika zaštite ranjivih grupa, na lokalnom nivou.

 Zamjenik Zaštitnika je prvog dana edukacije govorio o opštim načelima ljudskih prava i klauzuli jednakog postupanja, međunarodnim i regionalnim instrumentima zaštite ljudskih prava sa posebnim osvrtom na ranjive grupe, konvencijskom pravu i pravnoj tekovini Evropske unije. Drugog dana savjetnica je održala predavanje o mehanizmima zaštite u unutrašnjem pravu, zakonodavnom okrivru, sa posebnom pažnjom na testu diskriminacije i slučajevima diskriminacije iz prakse Zaštitnika.