Zamjenica Perović na svečanosti u Domu starih

 Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, prisustvovala je obilježavanju Dana Doma starih “Grabovac” u Risnu.

Ovaj datum, koji je ujedno i Medjunarodni dan starijih, rokovodstvo i korisnici Doma obilježili su svečanošću uz prigodan program i prisustvo zvanica.

Zamjenica Perović, čestitajući ovaj važan datum, podsjetila je na podršku koji Institucija pruža ovoj važnoj ustanovi navodeći da je jjen rad u stalnom fokusu naše pažnje. 

Na svečanosti je predstavljeno izdanje prvog časopisa "Glas Grabovca" koji su uredili  korisnici.Dom je  na ovaj dan dobio i licencu za rad.

Dom starih „Grabovac" sa sjedištem u Risnu postoji od 1947. godine kao državna institucija. Do 01.decembra 2010. godine, kada je otvoren JU Dom starih Bijelo Polje, bio je jedini državni dom u Crnoj Gori, koji danas ima 8000 m2 korisnog prostora. U domu je trenutno smješteno 317 korisnika

Dom pruža institucionalnu brigu starim licim, odraslim osobama sa invaliditetom, hronično – duševno oboljelim starim licima kao i osobama koje se nađu u stanju akutne socijalne potrebe.

 Zbrinjavanje podrazumijeva kompletnu njegu i zdravstvenu zaštitu lica smještenih u domu, kompletnu stručnu socijalnu i psihološku pomoć, pravnu i savjetodavnu pomoć kao i pomoć u administrativno – finansijskim poslovima koje se tiču korisnika.