Reagovanje povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika

 

Povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika u obavljanju svog posla, od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore komentar je zatražila Televizija Crne Gore. U nastavku teksta su pitanja i odgovori: 

 

RTCG: Na juče odrzanom okruglom stolu na kojem se pricalo o Javnom medijskom servisu u Crnoj Gori , poslanik DPS Luidj Skrelja je saopstio da je dan prije dozivio ozbiljnu prijetnju u centru Podgorice. Podsjetio je prisutne ucesnike i na napad od strane poslanika DFa koji se dogpodio u februaru prosle godine u holu Skupstine kada je poslanicima DFa ukinut imunitet.  Skrelja je pitao sefa delegacije EU u CG Aiva Orava da li smatra da on ima pravo na zastitu nakon svih ovih neprijatnosti. Orav mu je kazao da su napadi rizik poslanickog posla.

-Molim vas da nam prokomentarisete izjavu sefa Delegacije EU u CG.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uvijek do sada osudio je sve vrste pritisaka, prijetnji i napada na poslanike ali i druge nosioce javnih funkcija kao i učesnike javnog života.

U skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i međunarodnom praksom, nosioci javnih funkcija treba da trpe veći stepen kritike i verbalnih napada, pa čak i kada je to na granici uvredljivog i izloženiji su sudu javnosti. Međutim to nikako ne podrazumijeva maltretiranje, zastrašivanje ili nasilje bilo koje vrste.

Svi građani Crne Gore i oni koji se nađu na njenoj teritoriji imaju pravo na potpunu zaštitu fizičkog integriteta.

RTCG: Da li su napadi na političare pitanje struke ili je to napad na osnovna ljudska prava? Isto pitanje bi moglo da se odnosi i na nedavni napad na reditelja Danila Marunovica ili brojni napadi na novinare. Da li bi i oni trebalo da se tretiraju u kontekstu struke ili zaštite osnovnih ljudskih prava ?

Iz ugla naše institucije te dvije stvari su neodvojive, ne isključuju jedna drugu.

Međutim, nosioci nekih profesija izloženiji su napadima, ali zbog prirode i društvenog značaja posla kojim se bave, moraju biti i predmet stalne pažnje.

Naš stav je jednak u odnosu na sve profesije, a sa aspekta ljudskih  prava puna zaštita fizičkog integriteta mora se obezbijediti svim građanima.

 

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore