Realizovani obilasci u okviru "Dječje sedmice"

Posjetama institucijma, ustanovama i organizacijama koje se bave pravima djece i mladih predstavnici institucije Zaštitnika obilježili su Dječju sedmicu.

Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, sa savjetnicama Milicom Kovačević, Duškom Šljivančanin, Biljanom Stanković i Milicom Bogojević posjetila je JU Dječji dom "Mladost" u Bjeloj, u kom trenuto boravi 70 djece.

Prilikom posjete dobijene su informacije o funkcionisanju ustanove i presjek trenutnog stanja o broju korisnika, zaposlenih u direktnom radu sa djecom kao i saradnja sa drugim institucijama. U zajedničkim konsultacijama napravljen je osvtr na probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a razgovarano je i o prevenciji povratka djece iz hraniteljskog smještaja i potrebi unapređenja hraniteljskog smještaja izazovima izlaska djece iz doma.

U okviru Doma „Mladost“ obišli su i prostorije Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Centar površine 260 m2 posjeduje sve prostorne predispozicije za navedenu namjenu, kao i sobe za fizioterapiju sa opremom i potpuno opremljenu senzornu sobu,  prostor za radno-okupacionu terapiju i sobu za odmor. Prema standardima, prostor odgovara smještaju 15 korisnika, dok trenutno imaju 11 djece.

Konstatovano je da Dom upsješno impletira usvojeni plan transformacije koji predviđa zadržavanje rezidencijalnog smještaja i razvoj servisa u sljedećim segmentima: prelazna stambena jedinica, privatilište za zaštitu djece od nasilja u porodici, dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i nacionalna dječija telefonska linija.

Takođe je obavljena posjeta JU Centru "Ljubović"  u Podgorici, a tom prilikom dobijene su informacije o trenutnom broju korisnika, zaposlenih, dnevnim aktivnostima , prostornim uslovima itd. Izvršen je i obilazak Prihvatne stanice koja koegzistira u objektu Centra. U komunikaciji sa direktorom i stručnim saradnicima istaknute su nedoumice i neujednačenosti kaznene politike i potreba jačanju stručnih službi pri sudovima.

U Centru koji je dobio licencu trenutno boravi 14 djece.

Prilikom posjeta Domu u Bijeloj i Centru „Ljubović“ razgovarano je i o standardima  u radu, potrebama i novinama u sistemu obavljanja djelatnosti socijalne i dječje zaštite.

Teme sastanaka bili su i realizovani projekt, zakonski okvir i preporuke u praksi.

Tokom posjete Resursnom centru za djecu i mlade "Podgorica" razgovarano je sa direktorkom ustanove koji ih je upoznao sa djelatnošću centra, organizacionom strukturom i postojećim programima. Centar pored programa edukacije i rehabilitacije djece i mladih sa tjelesnim, senzornim i kombinovanim smetnjama pruža i brojne servise podrške djeci i roditeljima. Naročito se ističu aktivnosti Centra u preventivnom radu sa djecom na ranom uzrastu, servis dnevnog boravka. Pohvalno je da su prevoz, boravak, hrana, pribor i sredstva za rad besplatni . Trenutno je 105 djece korinika Resursnog centra. Prepoznat je problem nepoznavanja djelatnosti Resursnog centra "Podgorica" i miješanje sa Resursnim centrom "1 jun" od strane spoljnih aktera.

Obavljena je i posjeta predškolskoj ustanovi „Đina Vrbica“ - vaspitna jedinica „Dragan Radulović“ u Podgorici.

Tom prilikom razgovarano je su sa direktorom ustanove Vukom Stanišićem.

On je istakao da je školske 2018/2019 godine u JU „Đina Vrbica“ upisano oko 4.700 djece, raspoređenih u 16 vaspitnih jedinica, u kojima radi i oko 600 zaposlenih. Od ove školske godine otvorena su tri nova vrtića koja pripadaju JU „Đina Vrbica“. Naime, Ministarstvo prosvjete finansiralo je izgradnju novog vrtića, u kojem je i uprava – VJ „Dragan Radulović“. Otvorena su još dva vrtića, čiju izgradnju je finansirala ustanova („Djina Vrbica“) od svojih prihoda - i to vrtić u sklopu resursnog centra na Zabjelu, koji ima pet učionica i vrtić u Staroj varoši koji je primio oko 90 djece.

Direktor je saopštio da je u toku ljetnjeg perioda popravljen krov vrtića koji se nalazi iza tržnog centra Gintaš, te stolarija i fasada, a urađene su i popravke u vrtiću u Maslinama u koji je ulazila voda, tako da su oba bezbjedna i funkcionalna. Konstatovano je i da savjet roditelja funkcioniše.

U osnovnoj školi „Božidar Vuković Podgoričanin“, održan je sastanak sa direktoricom Ljubinkom Božović kao i radionice o dječjim pravimać.

Djeca, zlatni savjetnici Zaštitnika u svojim školama i lokalnim sredinama dijelili su promotivni materijal o pravima djece.

Posljednjeg radnog dana u sedmici predstavnici sektora za prava djeteta i zlatni savjetnicvi Zaštitnika učestvovali su u "Sajmu djecjih prava", koji je organizovala NVO Centar za prava djeteta.