×
 

Obuka o nasilju u porodici za nosioce pravosudnih funkcija

 

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i Snežana Mijušković učestvovali su u radu seminara za obuku nosilaca pravosudnih funkcija na temu "Nasilje u porodici - standardi Evropske konvnecije o ljudskim pravima".

Oni su, na poziv Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona, održali edukativna predavanja o nasilju sa stanovišta konvencijskih standarda, kao i konkretnim primjerima iz prakse institucije u kojima su ovi standardi primijenjeni.

Podsjećamo da je nedavno potpisan novi Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, a cilj seminara, između ostalog, je bio da uputi na moguće dileme i opstrukcije u njegovoj implementaciji kao i standarda Evropske konvencije. Osim toga, predstavnici institucije učestvovali su u raspravi o konkretnim problemima koji se javljaju tokom sudskog postupka i nakon njega, a posljedica su neriješenih porodičnih konflikata kao uzročnika eskalacije nasilja.

Na ovaj način nastavljena je dobra praksa saradnje Zaštitnika sa pravosudnim institucijama, koja će biti nastavljena uskor,  sa ciljem poboljšanja zaštite žrtava i preventivnim djelovanjem na planu suzbijanja ove pojave.