×
 

Sastanak sa predstavnicima NVO Ruka ruci

Savjetice Zaštitnika iz sektora za prevenciju i zaštitu od torture, Marijana Sinđić i Mirjana Radović, na inicijativu NVO Ruka ruci održale su poseban sastanak sa njihovim predstavnicima.

U fokusu djelovanja ove NVO rehabilitacija i resocijalizacija osuđenih lica.

Ovom prilikom savjetnice su ukazale na nadležnosti Zaštitnika, kao i činjenicu da je u svojim izvještajima Zaštitnik više puta ukazivao na važnost potpune rehabilitacije i resocijalizacije lica koja su izdržala kaznu zatvora.

Predstavnici NVO Ruka ruci iznijeli su načelne pravce djelovanja za koje će se zalagati, i najavili buduće aktivnosti o kojima će se konkretnije razgovarati.