×
 

Zamjenik i savjetnica na otvaranju projekta "Učestvovanje s odlučivanjem''

Realizacija projekta,,Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions - PWDs), čji je cilj da poveća nivo poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, počela je 21.12. 2018.godine.

U okviru ovog projekta, čiji je cilj i da podigne svijest o mogućnostima OSI i poboljša dalju integraciju u društvu,  realizuje se i Škola ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

Kroz ovu školu, koju organizuje Udruženje mladih sa hendikepom CG,  težiće se  edukaciji učesnika o nastanku i razvoju ljudskih prava kao i mehanizmima njihove zaštite.

Predavač u školi bio je, zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacija, prava manjina i rodna ravnopravnost Siniša Bjeković. On je učesnicima održao predavanje na teme ,,Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava'' .

Učesnici, uglavnom mladih ljudi, kroz slučajeve u praksi ukazivali su na položaj u kojem se nalaze osobe sa invaliditetom i iskazali odlučnost i spremnost da se založe za poboljšanje njihovog položaja.

Podsjećamo da institucija Zaštitnika kroz svoj rad iskazuje punu podršku osobama sa invaliditetom, i zalaže se za stvaranje jednakih mogućnosti za sve, pa je tako predavanje na temu  „Antidiskriminacija i institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije s posebnim naglaskom na ulogu Zaštitnika'' održala Milena Krsmanović, samostalna savjetnica u Instituciji.

Kroz ovo predavanje polaznici škole imali su priliku da saznaju kako izgleda sam postupak pred Institucijom, te da ukoliko ubuduće postanu svjedoci diskriminacije osoba sa invaliditetom, ne ostanu po strani već da se obrate Zaštitniku.

„Stvaranje odgovornog društva znači uvažanje različitosti i davanje prilika svima bez obzira na njihova lična svojstva, uz posebno uvažavanje ljudskog dostojanstva.  Iz tog razloga je neophodno podizanje svijesti o mogućnosti osoba sa invaliditetom kao i zalaganje svih članova zajednice za poboljšanje njihovog položaja i vođenje politike jednakih mogućnosti za sve“, navela je Krsmanović.

Učesnica ovog programa bila je i Marija Milovanović, stažistikinja u instituciji Zaštitnika u istoimenom sektoru.