×
 

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve” u Crnoj Gori.

Na pitanje Televizije Crne Gore saopšteno je da su neprimjerene i krajnje neprihvatljive izjave kojima se vrijeđaju vjerska i nacionalna osjećanja građana i da je posebno neshvatljivo da one dolaze od visokog crkvenog velikodostojnika i to u danima praznika koji je najveći simbol širenja mira, ljubavi i povjerenja.

Crkve, vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi ali i odgovornost i obavezu da tom prilikom u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju stav.

I ovom prilikom pozivamo da se prilikom izražavanja mišljenja, posebno u javnom prostoru, ne ugrožava bilo čije i bilo koje zagarantovano pravo i da se suzdrži od izjava koje podstiču mržnju i netrpeljivost.

Smatramo da ima mnogo primjerenijih načina da se u kulturi dijaloga, tolerancije i nenasilne komunikacije izraze stavovi i upute poruke, koliko god one bile suprostavljene.

 

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore