×
 

Zamjenica Zaštitnika na zasijedanju SPT-a u Ženevi

 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 37-og redovnog februarskog zasijedanja  Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT UN), koja je  održana u Palati Wilson u Ženevi, sjedištu Visokog Komesara za ljudska prava UN-a.

Na početku prvog redovnog godišnjeg zasijedanja, 13 novih clanova koji su izabrani na 17- oj sjednici svih država članica OPCAT-a 25. oktobra prošle godine, dali su Svečanu izjavu i tako započeli  svoj četvorogodišnji mandat.

Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela i donijete odluke u skladu sa mandatom utvrđenim Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT).

SPT je ugovorno tijelo UN-a, međunarodni, preventivni sistem uspostavljen OPCAT-om, koji čini 25 nezavisnih eksperata iz cijelog svijeta.

Potkomitet ima mandat da obavi posjete državama ugovornicama, tokom kojih može obići bilo koje mjesto gdje se nalaze ili mogu naći lica lišena slobode. SPT prati kako države koje su ratifikovale OPCAT ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, uključujući i uspostavljanje nezavisnog Nacionalnog preventivnog mehanizma, upućuje preporuke za unaprjeđenje stanja u oblasti prevencije torture i svih oblika zlostavljanja i lošeg postupanja prema licima lišenim slobode, a ima i savjetodavnu ulogu u ovom procesu.

Svoje izvještaje SPT upućuje državi ugovornici i Nacionalnom mehanizmu za prevenciju torture, u zavisnosti kakva je posjeta obavljena, na povjerljiv način. Nakon posjete država članica  i NPM nezavisno od države, imaju mogućnost da odluče da li će Izvještaj SPT-a učiniti javnim ili ne. U slučaju da Izvještaj objave, imaju mogućnost da apliciraju za sredstva SPT Specijalnog fonda, ustanovljenog za podršku realizaciji upućenih preporuka u datim Izvještajima.