×
 

Zaštitnik na skupovima povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, pozvao je institucije, organizacije i građane da snažnije pokažu da crnogorsko društvo njeguje različitosti i ulaže istinske napore za društvenu integraciju Roma.

On je danas na skupu posvećenom obilježavanju 8. aprila, Svjetskog dana Roma, kazao da su oni istorijski zapostavljena manjinska nacionalna zajednica, ne samo u Crnoj Gori, već i u evropskom prostoru.

Na događaju koji su organizovali NVO "Mladi Romi" i Unija slobodnih sindikata Crne Gore, Zaštitnik Baković je kazao da su Romi izloženi dugoj i istrajnoj stigmatizaciji i životu na samim marginama društva.

„U stihovima romske himne ispisana je tragična sudbina jednog naroda koji se, baš kako i tekst himne kaže, kao Feniks izdigao iz pepela, tražeći neku novu radost i sreću življenja na putu koji nikad ne prestaje“, podsjetio je Zaštitnik, čestitajući ovaj važan datum svim Romkinjama i Romima.

Prema njegovim riječima, sva dosadašnja istraživanja kontinuirano potvrđuju da Romi žive na marginama društva, suočavajući se sa zabrinjavajuće visokim stepenom socijalne distance.

„ Istraživanje koje smo sproveli 2018. godine  u okviru projekta “Istine i zablude o diskriminaciji” pokazalo je da građani smatraju da su Romi etnička zajednica koja je najizloženija diskriminaciji. U svojim izvještajima redovno ukazujemo na položaj Roma, kao i kršenja prava sa kojima se suočajavu u lokalnoj sredini, gdje se očekuje najveći stepen integracije“, kazao je on.

Zaštitnik je rekao da društvena isključenost Roma neopravdano dugo traje, što je dovelo do generacijskog siromaštva koje se ne može prevazići bez primjene sistemskih mjera.

„Ne možemo reći da se te mjere ne primjenjuju. To potvrđuje i Romski (manjinski) savjet koji zapaža određene pomake ali i konstatuje da se Romi i dalje susreću sa problemima koji su teški i kompelksni. Dostupni podaci ukazuju da je siromaštvo kod pripadnika romske i egipćanske populacije 4 do 5 puta izraženije nego kod većinske populacije.“, naveo je Baković.

Kako je dodao, neophodno je uspostaviti snažnu institucionalnu podršku njihovom obrazovanju i preduzimati mjere usmjerene na ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje.

Zaštitnik je ukazao na ključne probleme koji ometaju, usporavaju ili onemogućavaju društvenu inkluziju Roma - u prvom redu oni se odnose na nizak nivo obrazovanja i stručne osposobljenosti; tešku ekonomsku i socijalnu situaciju; neformalno zapošljavanje i vrlo ograničenu ponudu radnih mjesta; nedostatak stalnih izvora prihoda; neriješen pravni status, te diskriminaciju i neprihvatanje od šire zajednice.

Prema riječima Ombudsmana, dosljedna primjena mjera garantovanih mjesta za upis, uz dodjelu stipendija radi snaženja učeničkog i studentskog standard, značajno doprinosi jačanju obrazovnih kapaciteta Roma.

„Postignuća na polju obrazovanja izvjesno treba da doprinesu njihovom uključivanju u proces kreiranja javnih politika i donošenja odluka u svim oblastima društvenog, javnog i političkog života“.

Zaštitnik je ukazao da je nedovoljan nivo obrazovanja usko  povezan sa visokim procentom nezaposlenosti, navodeći da je gotovo svaki drugi Rom je nezaposlen i u ozbiljnom riziku od ekstremnog siromaštva.

Govoreći o problemu stanovanja, ocijenio je da tu oblast karakterišu određeni pomaci, ali da još uvijek veliki broj romskih porodica nema adekvatan smještaj, živi u nelegalnim i nehigijenskim naseljima, bez planske infrastrukture, često bez struje i vode.

Zaštitnik Baković podsjetio je još jednom da romske zajednice nema u političkom odlučivanju.

„Nemaju autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore, niti u skupštinama jedinica lokalne samouprave. Zato smo ukazivali na potrebu izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika radi obezbjeđivanja političke participacije po uzoru na druge manjinske nacionalne zajednice“, dodao je.

Prema njegovim riječima, čini se da nisu iskorišćeni svi potencijali za unapređenje položaja Roma i poboljšanje njihovog života i da je ostalo mnogo toga nedovršenog.

„ Zato, pozivam institucije, organizacije i građane da snažnije pokažu da crnogorsko društvo njeguje različitosti i ulaže istinske napore za društvenu integraciju Roma.

 Pokažimo da smo dostigli kvalitet zrelog društva, koje svakog pojedinca prihvata za život u zajednici i čini sve da omogući da živimo -  ne jedan pored drugog, već jedan sa drugim. Poštujmo i prihvatajmo različitosti!“, zaključio je Zaštitnik.

On je danas govorio i na skupu koji je istim povodom organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Centrom za očuvanje i razvoj kulture manjina i Romskim savjetom.

Zaštitnik je između ostalog, podsjetio da društvene elite imaju moć i najveći uticaj na izvještavanje u medijima.

"Kako veoma mali broj Roma pripada društvenim elitima, zbog mnogobrojnih  problema sa kojima se suočavaju, oni imaju ograničen pristup sredstvima javnog informisanja. Zbog toga se u medijima ne čuje često njihov glas, već su članci predstavljeni iz perspektive određenih zvaničnika, organizacija ili građana koji su na neki način oštećeni od strane Roma", rekao je Ombudsman.

Čini se, naveo je,  da štampani mediji više i korektnije izvještavaju o problemima i položaju ove zajednice. " Ali se zadržavaju na faktografskom prenošenju činjenica bez ulaženja u kontekst događaja i bez kritičkog preispitivanja uzroka problema".

 Prema riječima Zaštitnika Bakovića, dobra i poštena zakonska rješenja nisu dovoljna da bi se romski glas čuo šire u javnosti.

"Direktna diskriminacija sve više spada u ekscese i tih primjera biće sve manje, ali zato imamo indirektnu diskriminaciju na svim nivoima i u narednom periodu izazov je borba na tom polju", dodao je on.

Baković je podsjetio na podatke Romskog savjeta.

"Savjet ističe da u oblasti obrazovanja ima najviše pomaka, očekujući da će Ministarstvo prosvjete obezbijediti da djeca romske zajednice kroz redovno obrazovanje imaju makar po jedan čas učenja romskog jezika. Prepoznaje problem da su medijatori uglavnom iz drugih etničkig zajednica i da ne poznaju romski jezik", rekao je on.