×
 

„Dani Zaštitnika“ Bijelo Polje

 

Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore obratilo se 25 građana Bijelog Polja, koji su smatrali da su im postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja povrijeđena prava.

U Bijelom Polju  09. i 10. aprila održani su „Dani Zaštitnika“,  u okviru kojih je organizovan prijem zainteresovanih građana.

Zaštitniku, Šućku Bakoviću, građani su se žalili na povrede prava iz rada i po osnovu rada, ostvarivanje socijalne i zdravstvene zaštite, penzijsko, invalidskih kao i imovinskih prava, postupke legalizacije, ćutanje administracije, dječja prava , zapošljavnje osoba sa invaliditetom i sl.

Zaštitnik je razgovarao sa predsjednikom Opštine Petrom Smolovićem i glavnom administratorkom Marinom Petrić. Oni su predstavili nove elektronske servise, s ciljem unapređenja transparentnosti i efikasnosti u obradi zahtjeva građana kao i planove u vezi sa realizacijom više projekata.

Predsjednik Smolović rekao je da je veoma značajno što je Zaštitnik u neposrednoj komunikaciji sa građanima bio u prilici da se upozna sa njihovim problemima.

Zaštitnik je ukazao na probleme koji su se odnosili na postupanje lokalnih vlasti, navodeći da će povodom pritužbi biti formirani predmeti i sprovedeni ispitni postupci.

Na sastanku je razgovarano i o pristupačnosti ustanova, organa, kao i užeg gradskog jezgra osobama sa invaliditetom, položaju Roma i drugim pitanjima koja su od značaja za ostvarivanje prava i sloboda građana, s akcentom na ranjivim kategorijama.

Zaštitnik i zamjenica za oblast NPM i pravosuđe Zdenka Perović razgovarali su sa rukovodiocem Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, Mirkom Bulatovićem.

Zamjenica za prava djece, mladih i socijalno staranje, Snežana Mijušković sa saradnicima je posjetila Dom starih i novootvoreno odjeljenje za demenciju, u kom je trenutno smješteno 20 korisnika. Sa direktorom Dejanom Pavićevićem razgovarano je o planovima za dalji razvoj usluga smještaja kao i o realizciji projekata koje koristi ova ustanova.

Predstavnici Institucije građanima su dijelili brošure sa osnovnim informacijama o nadležnostima i kontakt informacijama.

„Dani Zaštitnika“ bili su medisjki propraćeni pa je Zaštitnik dao više izjava za predstavnike lokalnih medijskih kuća kao i za dopisnike.