×
 

Savjetnici na konferenciji o migracijama

Savjetnici Zaštitnika Danijela Brajković, Mensur Bošnjak (NPM) i Jovana Jocović (zaštita od diskriminacije), učestvovali su na jednodnevnoj radionici "Jačanje regionalnog dijaloga i saradnje u odnosu na migracije".

U prvom dijelu radionice, koju je organizovala Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI ) kroz grupni rad diskutovalo se na pet tema – azil i procedure, integrisano upravljanje granicama, redamisija i reintegracija, trgovina ljudima i radne migracije.

Predstavnici Institucije Zaštitnika ukazli su na važnost humanog postupanja prema migrantima, naročito kad su pitanju djeca i žene, kao i da je Institucija nadležna za praćenje poštovanja ljudskih prava prilikom postupanja prema migrantima.

U drugom dijelu radionice govorilo se o izradi tzv „Bijele knjige o migracijama“ koju je MARRI publikovao 2012. godine. Cilj je bio notifikovati nove oblasti koje bi knjiga trebala da sadrži, a u cilju njenog unapređenja i korišćenja podataka na regionalnom nivou.