Održan sastanak NPM-a sa predstavnicima nevladinih organizacija

 

 U instituciji Zaštitnika održan je sastanak Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) i predstavnika nevladinih organizacija,  povodom izrade godišnjeg plana obilazaka organa, organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje, za predstojeću 2018. godinu.

 

Sastanku su pristvovali zamjenica Zaštinika za oblast NPM,  Zdenka Perović sa saradnicama i predstavnici organizacija koje su izrazile interesovanje za učešće na izradi Plana i saradnju sa NPM-om.

 

Na sastanku je bilo riječi o do sada sprovedenim aktivnostima NPM-a, kao i doprinosu njegovog Radnog tijela.

Pored ostalog razgovarano je i o pravima osoba sa invaliditetom, posebno u kontekstu lišavanja slobode, izdržavanja kazne zatvora i boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

Ponavljamo poziv i drugim zainteresovanim nevladinim organizacijama da sve predloge i sugestije  u vezi sa godišnjim planom rada NPM-a ili nekom drugom temom za koju smatraju da bi bila od značaja,  dostave Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore