NPM CG 2018. godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope

 

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedavaće Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u narednoj godini.

To je odlučeno aklamacijom članova Mreže, na sastanku koji je 12. i 13. decembra održan u Beogradu.

NPM CG je jednogodišnje predsjedavanje Mrežom preuzeo od NPM Srbije.

Predsjedavanje podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija.

Kao teme koje će u narednoj godini biti u fokusu pažnje članova NPM timova izdvojile su se prevencija samoubistava i predoziranja u ustanovama detencije (ustanovama u kojima se nalaze ili mogu naći lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje).

U martu 2013. godine Nacionalni preventivni mehanizmi (NPM) Crne Gore, Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije uspostavili su Mrežu NPM u Jugoistočnoj Evropi, na sastanku održanom u Beogradu.

Ćlanovi Mreže postali su i NPM Austrije, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Grčke. Status posmatrača imaju Bosna i Hercegovina i Kosovo.

Svrha mreže je razmjena iskustava i međusobna podrška u vezi sa primjenom mandata NPM-a navedenog u Opcionom protokolu Konvencije protiv mučenja i drugih surovih, nečovječnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (OPCAT). Mreža pruža forum u kome se dijele i znanja i iskustva koja se tiču standarda i praćenja ljudskih prava.

Mreža je takođe formirala dvije radne grupe – Pravnu i Medicinsku.Pravnom trenutno predsjedava Austrija a Medicinskom Srbija.