Najava: "Dani Zaštitnika" u Ulcinju

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Ulcinju 18. decembra, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“.

Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

Prijem građanki/na biće organizovan u Centru za kulturu (biblioteka), bulevar Skenderbega.

Prijem građana od 10:30 do 15 h.

Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pizužbom.