×
 

Sastanak sa članovima Radnog tijela povodom planiranog obilaska NPM-a

 

Predstavnici  Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) održali su sastanak sa članovima Radnog tijela, Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem, povodom planiranja i organizacije predstojećeg obilaska i monitoringa ustanove koja se nalazi u okviru mandata NPM-a.

Na sastanku su dogovoreni zadaci članova Radnog tijela oko konkretnog obilaska, a razgovarano je i o novim obavezama i izazovima, dosadašnjoj i budućoj ulozi članova Radnog tijela.

Predočeno je da je važno da članovi Radnog tijela, u pripremi obilazaka u koje budu uključeni, iznesu svoje ideje, ali i da se prate standardi koji treba da budu osnova za upućivanje preporuka.

Podsjećamo da radi vršenja određenih poslova prevencije torture za koje su neophodna specijalistička znanja, Zaštitnik obrazuje radno tijelo od stručnjaka iz odgovarajućih oblasti. Radno tijelo NPM-a čine stručnjaci iz oblasti penologije, psihijatrije, psihologije, defektologije, sudske medicine, sociologije i andragogije.

Izbor stručnjaka za svaki pojedinačni obilazak određuje se u zavisnosti od mjesta koje se obilazi, strukture lica lišenih slobode, teme koja je predmet obilaska, i u skladu sa tim potrebnog specijalističkog znanja.