×
 

"Dani Zaštitnika" Bijelo Polje

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, naredna dva dana dana boraviće sa saradnicima u Bijelom Polju, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika”.

Tom prilikom neposredno će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primate njihove pritužbe.

Prijem građanki/a biće organizovan u prostorijama hotela Franca:

Utorak 09. april 10-14 h

Srijeda 10. april 10-13h

Potrebno je da zainteresovani građani donesu kopiju dokumentacije koju posjeduju u vezi sa pritužbom.

Takođe, u okviru održavanja “Dana Zaštitnika” predstavnici Institucije posjetiće pojedine institucije, organe i obrazovne ustanove  i razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave.