×
 

Састанак са представницима цивилног сектора

 

Савϳетнице Заштитника Мариϳана Синђић и Мирϳана Радовић одржале су 21.12.2018. године састанак са представницима заинтересованих невладиних организациϳа, поводом израде Плана обилазака Националног механизма за превенциϳу тортуре (НПМ) за 2019. годину.

 Sastanku su pristustvovali Zoran Vujičić u ime NVO Građanska alijansa, Jovan Bojović iz NVO Juventas i Vladimir Pavićević kao predstavnik NVO Ruka ruci.

Gospodin Vujičić je predložio da predmet pažnje NPM-a u narednoj godini bude i primjena ovlašćenja od strane komunalne policije, koja, između ostalog, može da liši slobode učinioca prekšaja ili drugog kažnjivog djela. Takođe, ukazao je na potrebu da  predmet posebnog praćenja budu ustanove Komanski most, kao i Specijalna bolnica za psihijatriju, kako u vezi sa materijalnim uslovima boravka, tako i u vezi sa tretmanom lica.

Коначно, предложио ϳе да се у наредноϳ години Планом предвиди обилазак полициϳске станице у Улцињу, имаϳући у виду лоше материϳалне услове у просториϳама за задржавање како ϳе описано у извϳештаϳу за 2016. Годину. Он ϳе скренуо пажњу и на чињеницу да се мора узети у обзир да све просториϳе за задржавање у полициϳским станицама мораϳу располагати простором за шетњу задржаних лица.

Господин Боϳовић се сагласио са изниϳетим предлозима и додао да Јувентас предлаже да се у наредноϳ години додатно изради посебан-тематски извϳештаϳ о материϳалним условима, као и третману лица коϳа бораве у Истражном затвору, а коϳе додатно штити претпоставка невиности.

Izvšni direktor NVO Ruka ruci, Vladimir Pavićević  ukazao je na konkretne primjere loših materijalnih uslova u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, za koje je predložio da budu predmet posebne pažnje NPM-a.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me