×
 

Сарадња НПМ-а и Одсϳека за странце Управе полициϳе

Савϳетници из Националног механизма за превенциϳу тортуре (НПМ) Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак, одржали су састанак са руководиоцем Одсϳека за странце, визе и сузбиϳање незаконитих миграциϳа у Управи полициϳе,  Деϳаном Боϳићем, на ком ϳе договорен ближи начин сарадње у реализациϳи мандата Заштитника.

Тема састанка била ϳе надлежност коϳу ϳе Заштитник добио прошлогодишњим измϳенама Закона о странцима  (утврђеног чланом 114 став 5) а односи се на принудно удаљења странаца, коϳи се незаконито нађу на териториϳи Црне Горе.

Утврђено ϳе коϳи подаци из надлежности полициϳе, копиϳе списа и докумената ће се редовно достављати НПМ-у Црне Горе, у циљу праћења начина поступања према странцима у поступку њиховог принудног удаљења и превенциϳе пропуста, а коϳи би могли довести до кршења људских права и лошег поступања.

 
 
 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me