×
 

Saradnja NPM-a i Odsjeka za strance Uprave policije

Savjetnici iz Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, održali su sastanak sa rukovodiocem Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija u Upravi policije,  Dejanom Bojićem, na kom je dogovoren bliži način saradnje u realizaciji mandata Zaštitnika.

Tema sastanka bila je nadležnost koju je Zaštitnik dobio prošlogodišnjim izmjenama Zakona o strancima  (utvrđenog članom 114 stav 5) a odnosi se na prinudno udaljenja stranaca, koji se nezakonito nađu na teritoriji Crne Gore.

Utvrđeno je koji podaci iz nadležnosti policije, kopije spisa i dokumenata će se redovno dostavljati NPM-u Crne Gore, u cilju praćenja načina postupanja prema strancima u postupku njihovog prinudnog udaljenja i prevencije propusta, a koji bi mogli dovesti do kršenja ljudskih prava i lošeg postupanja.