×
 
 
Zamjenica Mijušković na konferenciji „Saradnjom do kvalitetnog obrazovanja"    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje, Snežana Mijušković govorila je na otvaranju konferencije „Saradnjom do kvalitetnog obrazovanja“ koju su organizovali nevladina organizacija Mladi Romi i Koalicija ''Ujedinjena podrška romskoj inkluziji u Crnoj Gori''. Zamjenica Mijušković je ukazala j na preporuke koju je Institucija dostavila Komitetu Ujedinjenih nacija (UN) u vezi sa primjenom Konvencije o pravima djece, a koje se odnose na oblast obrazovanja. „Potrebno je nastaviti sa aktivnostima na povećanju kapaciteta predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, kontinuirano raditi na povećanju kvaliteta i bezbjednosti obrazovnih ustanova sa posebnim naglaskom na uvođenje interaktivnog metoda nastave boljom opremljenošću škola, povećanjem nastavnog kadra u odnosu na broj učenika, obuke nastavnika i njihovog većeg uključivanja u proces reforme“, navela je ona. Podsjetila je da su preporuke i da je potrebno obezbijediti da osnovno obrazovnaje bude besplatno za sve učenike, finansijska sredstava za vannastavne aktivnosti u školama, a naročito u ruralnim sredinama i malim gradovima.

 
 
Zaštitnik na međunarodnoj konferenciji ombudsmana u Bačkoj Topoli   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i samostalna savjetnica Milana Bjović bili su učesnici međunarodne konferencije na kojoj se razgovaralo o dosadašnjim iskustvima i pravcima daljeg razvoja institucija ombudsmana. Konferencija, koju je uz podršku OEBS-a organizovalo Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije (ULOS), održana je 27. i 28. oktobra u Bačkoj Topoli (Srbija). Govoreći o razvoju institucije Ombudsmana u Crnoj Gori, Zaštitnik je ukazao na zakonska rješenja i ustavnu poziciju, a detaljnije je predstavio mandat, postupanje po pritužbama, najčešća obraćanja građana, odnos sa institucijama sistema i td. On je kazao da se ne smije zaboraviti da je građanin nosilac suvereniteta i da je on u centru sistema, te da još ima izazova u dostizanju principa tkz „dobre uprave“ .

 
 
Kontrolni obilazak zatvora za kratke kazne    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 25. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Zatvora za kratke kazne u Bijelom Polju. Prilikom obilaska razgovarano je načelnicom zatvora kao i sa relizatorima tretmana, a sagledani su i materijalni uslovi u kojima borave pritvorena, odnosno lica na izdržavanju kazne zatvora. Ocjena ispunjenosti preporuka datih u ranijim izvještajima biće predstavljena u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Sastanak Zaštitnika i ministra prosvjete   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenica Snežana Mijušković razgovarali su sa ministrom prosvjete Damirom Šehovićem i njegovom saradnicom Arijanom Nikolić Vučinić. Povod za sastanak, koji je organizovan na inicijativu Zaštitnika, bio je razgovor o realizaciji zaključaka i preporuka Zaštitnika kao i razmatranje mogućnosti za dalje unapređenje saradnje. Razgovarano je o najčešćim obraćanjima građana iz oblasti obrazovanja, s akcentom na slučajeve koji se tiču postupanja škola, vrtića, inspekcijskih službi, komisija i sl.

 
 
Predstavnice Institucije na Godišnjoj konferenciji ENOC-a    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i savjetnica za oblast prava djeteta Duška Šljivančanin bile su učesnice godišnje Konferencije Evropske mreže Ombudsmana za djecu (ENOC), koja je od 18. do 22. septembra održana u Parizu. Ovogodišnja konferencija bila je posvećena mentalnom zdravlju djece i važnosti, kako prevencije tako i rane intervencije. U okviru ove konferencije održano je više okruglih stolova, prezentacija i radionica na kojima su razmatrana pitanja iz ove oblasti, s akcentom na mentalnom zdravlju adolescenata, različitim servisima pomoći i podrške, važnosti obrazovnog sistema i socijalnih službi i sl. Održana je i Generalna skupština članova Mreže i razmatrane su tri izjave koje je ENOC priremio u prethodnom period - Djeca u pokretu, Međunarodno usvojenje i Mentalno zdravlje djece. Sve tri izjave su usvojene nakon rasprave. Osim toga, članovi ENOC-a su razmatrali statusna pitanja mreže, prijem novih članova, uslove za postajanje punopravnog člana i dinamiku rada u narednoj godini.

 
 
Završna konferencija projekta o nadzoru nad sektorom bezbjednosti   

Završna pres konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti“, održana je danas u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, rekao je da u sektoru bezbjednosti treba da postoje iskristalisani nadzorni mehanizmi koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i sloboda i drugih vrijednosti. On je ukazao da se vrijednost ovog i sličnih projekata, između ostalog, izražava i kroz jačanje veza između institucija. „Pod tim, prvenstveno, mislim na Ustavni sud Crne Gore, sudove i druge državne organe, koji su upravo na primarnoj liniji zaštite ljudskih prava i sloboda. Naravno da u okviru drugih državnih organa, prije svega u sektoru bezbjednosti, moramo imati iskristalisane nadzorne mehanizme, odnosno mehanizme koji bi se bavili ne samo zaštitom ljudskih prava i sloboda, nego i drugih važnih ljudskih vrijednosti“, rekao je Bjeković.

 
 
Posjeta Klinici za psihijatriju    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 21. septembra 2018. godine kontorolnu posjetu Klinici za psihijatriju u Podgorici. Prilikom obilaska razgovarno je sa ordinirajućim ljekarima i srednjim medicinskim kadrom. U nastavku obilaska, razgovarno je sa svim zainteresovanim pacijentkinjama i pacijentima, a sagledani su i materijalni uslovi na Klinici. Detaljan izvještaj o stepenu ispunjenosti preporuka datih u ranijim izvještajima biće predstavljen u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Kontrolna posjeta ZIKS-u    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 14. septembra 2018. godine kontorolnu posjetu Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Podgorici. Tom prilikom je sagledan stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izvještajima. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Kontrolni obilazak CB Nikšić    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je u noći između 8. i 9. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Centra bezbjednosti (CB) u Nikšiću. Prilikom obilaska, obavljen je razgovor sa načelnikom CB, kao i sa zatečenim zadržanim licima. Sagledan je i stepen ispunjenosti ranije datih preporuka o čemu će izvještaj biti prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Kontrolni obilazak Specijalne bolnice    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je 7. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru. Tom prilikom razgovarano je direktorom Bolnice i načelnicima odjeljenja. Obavljeni su razgovori i sa svim zainteresovanim pacijentkinjama i pacijentima smještenim na Sudskom odjeljenju, kao i Akutnom muškom, odnosno Akutnom ženskom odjeljenju. Takođe, tim NPM-a posebnu pažnju je posvetio analizi zatečenog stanja. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.