×
 
 
Obilazak Ob Danilovgrad    NPM 

Članovi NPM-a Danijela Brajković i Mensur Bošnjak obišli su 19. februara Odjeljenje bezbjednosti (OB) Danilovgrad, prema planu obilazaka za 2019 godinu. Tom prilikom sagledani su materijalni uslovi, pregledana dokumentacija, ali je u fokusu bila i implementacija ranijih preporuka Zaštitnika kao Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Takođe, tokom obilaska Ob Danilovgrad obavljeni su razgovori sa policijskim službenicima i načelnikom Markom Kalezićem. Detaljan izvještaj biće objavljen naknadno.

 
 
Sastanci o situaciji na granicama u kontekstu migracija    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicima (NPM) Danijelom Brajković i Mensurom Bošnjakom boravio je u Skadru, gdje je sa predstavnicima relevantnih institucija razgovarao o situaciji na crnogorsko-albanskoj granici u kontekstu migracija. Sastancima koji su održani 13. i 14. februara prisustvovali su i predstavnici UNHCR Crne Gore i Albanije, Narodnog advokata Albanije i granične policije Crne Gore i Albanije. Na sastanku održanom 13. februara na graničnom prelazu Božaj razgovarano je o migrantskoj krizi, kao i opterećenosti državne granice na tom prelazu. Predstavnici policije iznijeli su podatak da je zabilježen značajno veći broj prelaza preko granice u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu, a naročito nelegalnih prelaza u tzv. „zelenoj zoni“.

 
 
Reagovanje povodom situacije u Baru   

Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore s pažnjom prati situaciju u Baru, a povodom poslednjih dešavanja u vezi sa intervencijom policije pokrenuće ispitni postupak po sopstvenoj inicijativi. Informacija da je jedna od učesnica protesta nažalost izgubila bebu, dodatno je uznemirila barsku i širu javnost. Imajući u vidu situaciju da građani ne odstupaju od svojih zahtjeva i građanskog aktivizma i sa druge strane stavove predstavnika lokalne samouprave, koji takođe ne mijenjaju planove u vezi sa izgradnjom vrtića-jasno je da se stvorila neprijatna atmosfera koja zahtijeva hitno rješavanje. Nadamo se da će obje strane pokazati spremnost da dijalogom i u mirnoj atmosferi dođu do rješenja koje je, u postojećim uslovima, od najboljeg interesa za građane i sam grad.

 
 
Obilazak JU Centra Ljubović    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, sa članovima radnog tijela NPM-a Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem obišli su JU Centar Ljubović. Tokom obilazaka koji su realiyovani 5. i 7. februara razgovarano je sa direktoricom ustanove, zaposlenima, kao i sa korisnicima Centra. Sagledani su i materijalni uslovi i obavljen je uvid u dokumentaciju. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Obilazak JU Centra Ljubović    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, sa članovima radnog tijela NPM-a Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem obišli su JU Centar Ljubović. Tokom obilazaka koji su realiyovani 5. i 7. februara razgovarano je sa direktoricom ustanove, zaposlenima, kao i sa korisnicima Centra. Sagledani su i materijalni uslovi i obavljen je uvid u dokumentaciju. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Zaštitnik na prijemu kod ambasadora Orava   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa zamjenicom Snežanom Mijušković prisustvovao je koktel-večeri, koju je za pobjednike humanitarnog košarkaškog turnira i partnere u obilježavanju Dana ljudskih prava organizovao ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav. Podsjećamo da je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra održana humanitarna utakmica, a sakupljeni novac doniran je konjičkom klubu Budućnost, koji sprovodi hiporehabilitacioni tretmani namijenjeni djeci sa smetnjama u razvoju. Nagrada za pobjednike turnira, ekipu Congress Travel-a, bila je večera i druženje sa poznatim košarkaškem Suadom Šehovićem.

 
 
Predavanje na Školi ljudskih prava osoba sa invaliditetom    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost, Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović, bili su predavači polaznicima druge generacije Škole ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions – PWDs) od 31. januara do 04. februara. Cilj programa je povećanje nivoa poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, podizanje svijesti o njihovim mogućnostima kao i poboljše dalje integracije u društvu. Zamjenik je govorio na teme „Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava''. Savjetnica Krsmanović imala je izlagaje o antidiskriminaciji i institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije, s posebnim naglaskom na ulogu Zaštitnika.

 
 
Sastanak sa članovima Radnog tijela povodom planiranog obilaska NPM-a    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) održali su sastanak sa članovima Radnog tijela, Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem, povodom planiranja i organizacije predstojećeg obilaska i monitoringa ustanove koja se nalazi u okviru mandata NPM-a. Na sastanku su dogovoreni zadaci članova Radnog tijela oko konkretnog obilaska, a razgovarano je i o novim obavezama i izazovima, dosadašnjoj i budućoj ulozi članova Radnog tijela. Predočeno je da je važno da članovi Radnog tijela, u pripremi obilazaka u koje budu uključeni, iznesu svoje ideje, ali i da se prate standardi koji treba da budu osnova za upućivanje preporuka.

 
 
Konferencija o obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava    Pravosude 

Zamjenik Zaštitnika Sinisa Bjeković i savjetnice Zaštitinika Marijana Sinđić i Milica Bogojević. učestvovali su na regionalnoj konferenciji koja je bila posvećena obavezi izvršenja odluka Evropskog suda za ljudska prava. Konferenciju je organizovala Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici. Na skupu su razmijenjena iskustava o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje regiona u izvršavanju odluka Evropskog suda za ljudska prava, a posebna pažnja bila je posvećena pitanjima izvršenja presuda u oblastima koje predstavljaju najveći izazov, kao što su nedjelotvorne istrage u predmetima mučenja, primjena standarda u oblasti suđenja u razumnom roku i sl.

 
 
Predstavnice Institucije prisustvovale povratku grupe crnogorskih državljana    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović i savjetnica Zaštitnika Danijela Brajković (NPM) učestovovale su u trećoj operaciji povratka crnogorskih državljana koji nezakonito borave u EU, odnosno SR Njemačkoj. Operacija je obavljena tokom dana 29.01.2019. godine. U Crnu Goru vraćena su 34 državljanina Crne Gore,u pratnji 30 službenika Granične policije i medicinskog tima. Postupku primo-predaje povratnika na aerodromu u Hamburgu prisustvovao je i crnogorski konzul u Njemačkoj g-din Dejan Vuković.