×
 
 
Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije    Diskriminacija 

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje Mreže: Saopštenje EQUINET-a, Brisel, 20. mart, 2019.godine Nediskriminacija i jednakost su kamen temeljac evropskih demokratija. Izborne kampanje su ključni testovi za posvećenost ovim vrijednostima, tako da je zabrinjavajuće vidjeti da su mnoge od njih sve više ugrožene diskriminišućim jezikom i govorom mržnje širom Evrope. To nanosi štetu običnim ljudima, utičući na njihovo dostojanstvo i poštovanje u najmanju ruku, ako nisu otuđeni ili čak fizički napadnuti. Jasno je da diskriminišući jezik i govor mržnje takođe mogu narušiti koheziju društva i dovesti do spirale netrpeljivosti i nesigurnosti.

 
 
Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera, ne smiju biti tolerisani jer narušavaju vrijednosti multinacionalni sklada i suživota. Pozdravljamo efikasnu reakciju policije i nastavićemo da pratimo dalje postupanje organa nadležnih za sprovođenje zakona. Pozivamo građane da u svojoj sredini odbace i oštro osude nasilje zasnovano na mržnji zbog bilo čije nacionalne ili etničke pripadnosti i time pokažemo demokartski kapacitet i zrelost za uvažavanje različitosti.

 
 
Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom    Diskriminacija 

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim sindromom ( 21. mart), s ciljem promocije njihovih prava na jednakost i uključenost u zajednicu. Ljudi širom svijeta nosiće šarene ili rasparene čarape, koje predstavljaju simbol ovog Dana, a akciju u Crnoj Gori promoviše NVO Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG). Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006.godine, a 21. mart simbolično je izabran jer je u osnovi bolesti prisutnost tri (3) umjesto dva (2) hromozoma, na 21. hromozomskom paru.

 
 
Obilazak Odjeljenja za psihijatriju bjelopoljske bolnice    NPM 

Savjetnici Zaštitnika iz sektora Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak sa članom Radnog tijela NPM-a dr Aleksandrom Tomčukom obišli su Odjeljenje za psihijatriju Opšte bolnice u Bijelom Polju. Obilazak je bio predviđen planom obilazaka za 2019. godinu. Cilj monitoringa bila je analiza zatečenog stanja na psihijatrijskom odjeljenju i prevencija torture. Tokom obilaska razgovarano je sa načelnikom odjeljenja dr Aleksandrom Zlajićem, pacijentima i zaposlenima. Sagledani su materijalni uslovi a izvršen je uvid i u dokumentaciju. Na kraju obilaska razgovarano je sa direktoricom Opšte bolnice dr Biserkom Bulatović i pomoćnikom direktora Duškom Vojinovićem i tom prilikom su predstavljeni prvi utisci. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Sa više senzibiliteta izvještavati o slučaju zlostavljanja učenice    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore prati postupanje nadležnih državnih organa povodom slučaja zlostavljanja učenice u jednoj crnogorskoj opštini na sjeveru države, koji je uznemirio crnogorsku javnost. Ovom prilikom apelujemo na novinare da sa posebnim senzibilitetom izvještavaju o ovom događaju, imajući u vidu osjetljivost teme i činjenicu da se zbog relativno malih društvenih sredina, dodatno mora voditi računa u cilju zaštite privatnosti i dostojanstva žrtve. U konkretnom slučaju, objavljivanjem imena škole i razreda već se stvorilo dovoljno prostora da se naruši sfera privatnosti.

 
 
Objediniti društvene, ekonomske i političe resurse u cilju dostizanja rodne ravnopravnosti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva sve društvene aktere na objedinjavanje društvenih, ekonomski i političkih resursa u cilju daljeg napretka u realizaciji mjera zakonodavne, administrativne i operativne prirode, kojima se doprinosi daljem jačanju i reafirmaciji rodne ravnopravnosti. To je, između ostalog, bila jedna od poruka zamjenika Zaštitnika Siniše Bjekovića tokom izlaganja na desetom zasijedanju „Ženskog parlamenta“, na Međunarodni dan žena 08.mart. Zasijedanje je bilo posvećeno razmatranju položaja žena na Zapadnom Balkanu u kontekstu usvajanja Rezolucije o pravima žena na Zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makednija, Albanija i Kosovo) na sjednici Odbora za prava žena i jednakost polova (FEMM) Evropskog parlamenta. Prema njegovim riječima, donošenje Rezolucije o pravima žena Zapadnog Balkana jasan je signal koji upućuje na dvije izuzetno važne poruke tog dokumenta.

 
 
Zaštitnik osudio napade na zdravstvene radnike   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore snažno osuđuje napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i poziva nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time uspješnije prevenirali slični događaji. Napadi na pripadnike jedne od najodgovorijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu, krajnje su neprihvatljivi i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinksog osoblja na radnom mjestu. Iako su strukovna udruženja ljekara i mediji ovaj problem značajno aktuelizovali u javnosti u prethodnom periodu i poslednji napad na medicinsku sestru u Podgorici pokazao je koliko su ozbiljne i opasne ovakve pojave i opravdana bojazan da još nemamo adekvatan odgovor na ovu vrstu nasilja.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena    Diskriminacija 

Žene u crnogorskom društvu još uvijek se suočavaju sa izazovima nejednakosti, zato dostizanje ravnopravnosti u svim sferama društvenog i političkog života mora ostati u vrhu prioriteta države. Čestitajući 8.mart, Međunarodni dan žena, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da unapređenje prava i položaja žena podrazumijeva dostizanje stvarne ekonomske, političke i socijalne ravnopravnost sa muškarcima, razbijanje stereotipnog ponašanja i rodnih predrasuda. Pažnja koja se danas izraženije poklanja ženama, ne može i ne smije prikriti činjenice o evidentnim problemima i izazvima koji su i dalje u značajnoj mjeri prisutni u svakodnevici.

 
 
Provjeriti da li je organizovana nastava u školama nakon izbora   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao je predmet povodom informacija objavljenih u medijima, kao i obraćanja građana, da u Tuzima dan nakon lokalnih izbora đaci nisu pohađali nastavu, a što se povezuje sa proslavom izbornih rezultata. Ne ulazeći u sferu politike, Zaštitnik će u granicama svog mandata, sprovesti ispitni postupak kako bi provjerio navode da li je bilo propusta u organizaciji nastave u vezi sa predmetnim događajem.

 
 
Zamjenica Zaštitnika na zasijedanju SPT-a u Ženevi    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, učestvovala je u radu 37-og redovnog februarskog zasijedanja Potkomiteta za prevenciju torture Ujedinjenih nacija (SPT UN), koja je održana u Palati Wilson u Ženevi, sjedištu Visokog Komesara za ljudska prava UN-a. Na početku prvog redovnog godišnjeg zasijedanja, 13 novih clanova koji su izabrani na 17- oj sjednici svih država članica OPCAT-a 25 oktobra prošle godine, dali su Svečanu izjavu i tako započeli svoj četvorogodišnji mandat. Na sjednici su razmatrana brojna pitanja iz nadležnosti ovog ugovornog tijela i donijete odluke u skladu sa mandatom utvrđenim Opcionim protokolom uz Konvenciju UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT).