Institucija postala član ENNHRI   

Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postala je član Evropske mreže Nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava - ENNHRI. ENNHRI ima više od 40 članica nacionalnih institucija za ljudska prava (NHRI) iz cijele Evrope, uključujući institucije ombudsmana, komisije za ljudska prava i druge institucije srodnog mandata.

 
 
Ispunjenja preporuka o poštovanju prava transrodne osobe    Diskriminacija 

Organizovanjem sastanka za predstavnike Doma zdravlja (DZ) Podgorica i NVO Spektra, realizovana je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o unapređenju odnosa zdravstvenih radnika prema pripadnicima LGBTIQ populacije, s akcentom na transrodnim i transpolnim osobama. Povodom pritužbe na odnos medicinskog osoblja tokom primanja zdravstvene zaštite u jednom od podgoričkih domova zdravlja, Zaštitnik je preporučio organizovanje sastanka kako bi predstavnici Doma zdravlja Podgiorica neposredno saznali sa kakvim se problemima suočavaju transrodne i transpolne osobe u svakodnevnom životu, kao i kako je na podnositeljku pritužbe uticala data situacija u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite.

 
 
Obilazak Ob Danilovgrad    NPM 

Članovi NPM-a Danijela Brajković i Mensur Bošnjak obišli su 19. februara Odjeljenje bezbjednosti (OB) Danilovgrad, prema planu obilazaka za 2019 godinu. Tom prilikom sagledani su materijalni uslovi, pregledana dokumentacija, ali je u fokusu bila i implementacija ranijih preporuka Zaštitnika kao Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Takođe, tokom obilaska Ob Danilovgrad obavljeni su razgovori sa policijskim službenicima i načelnikom Markom Kalezićem. Detaljan izvještaj biće objavljen naknadno.

 
 
Sastanci o situaciji na granicama u kontekstu migracija    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicima (NPM) Danijelom Brajković i Mensurom Bošnjakom boravio je u Skadru, gdje je sa predstavnicima relevantnih institucija razgovarao o situaciji na crnogorsko-albanskoj granici u kontekstu migracija. Sastancima koji su održani 13. i 14. februara prisustvovali su i predstavnici UNHCR Crne Gore i Albanije, Narodnog advokata Albanije i granične policije Crne Gore i Albanije. Na sastanku održanom 13. februara na graničnom prelazu Božaj razgovarano je o migrantskoj krizi, kao i opterećenosti državne granice na tom prelazu. Predstavnici policije iznijeli su podatak da je zabilježen značajno veći broj prelaza preko granice u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu, a naročito nelegalnih prelaza u tzv. „zelenoj zoni“.

 
 
Reagovanje povodom situacije u Baru   

Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore s pažnjom prati situaciju u Baru, a povodom poslednjih dešavanja u vezi sa intervencijom policije pokrenuće ispitni postupak po sopstvenoj inicijativi. Informacija da je jedna od učesnica protesta nažalost izgubila bebu, dodatno je uznemirila barsku i širu javnost. Imajući u vidu situaciju da građani ne odstupaju od svojih zahtjeva i građanskog aktivizma i sa druge strane stavove predstavnika lokalne samouprave, koji takođe ne mijenjaju planove u vezi sa izgradnjom vrtića-jasno je da se stvorila neprijatna atmosfera koja zahtijeva hitno rješavanje. Nadamo se da će obje strane pokazati spremnost da dijalogom i u mirnoj atmosferi dođu do rješenja koje je, u postojećim uslovima, od najboljeg interesa za građane i sam grad.

 
 
Obilazak JU Centra Ljubović    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, sa članovima radnog tijela NPM-a Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem obišli su JU Centar Ljubović. Tokom obilazaka koji su realiyovani 5. i 7. februara razgovarano je sa direktoricom ustanove, zaposlenima, kao i sa korisnicima Centra. Sagledani su i materijalni uslovi i obavljen je uvid u dokumentaciju. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Obilazak JU Centra Ljubović    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, sa članovima radnog tijela NPM-a Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem obišli su JU Centar Ljubović. Tokom obilazaka koji su realiyovani 5. i 7. februara razgovarano je sa direktoricom ustanove, zaposlenima, kao i sa korisnicima Centra. Sagledani su i materijalni uslovi i obavljen je uvid u dokumentaciju. Detaljan izvještaj o obilasku biće naknadno objavljen.

 
 
Zaštitnik na prijemu kod ambasadora Orava   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa zamjenicom Snežanom Mijušković prisustvovao je koktel-večeri, koju je za pobjednike humanitarnog košarkaškog turnira i partnere u obilježavanju Dana ljudskih prava organizovao ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav. Podsjećamo da je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra održana humanitarna utakmica, a sakupljeni novac doniran je konjičkom klubu Budućnost, koji sprovodi hiporehabilitacioni tretmani namijenjeni djeci sa smetnjama u razvoju. Nagrada za pobjednike turnira, ekipu Congress Travel-a, bila je večera i druženje sa poznatim košarkaškem Suadom Šehovićem.

 
 
Predavanje na Školi ljudskih prava osoba sa invaliditetom    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast antidiskriminacije, prava manjina i rodnu ravnopravnost, Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović, bili su predavači polaznicima druge generacije Škole ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta „Učestvovanje s odlučivanjem'' (Participation with Decisions – PWDs) od 31. januara do 04. februara. Cilj programa je povećanje nivoa poštovanja ljudskog dostojanstva, različitosti i prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, podizanje svijesti o njihovim mogućnostima kao i poboljše dalje integracije u društvu. Zamjenik je govorio na teme „Uvod u ljudska prava i istorijat razvoja ljudskih prava '' i „Sudska zaštita ljudskih prava, s posebnim akcentom na prava osoba s invaliditetom pred Evropskim sudom za ljudska prava''. Savjetnica Krsmanović imala je izlagaje o antidiskriminaciji i institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije, s posebnim naglaskom na ulogu Zaštitnika.

 
 
Sastanak sa članovima Radnog tijela povodom planiranog obilaska NPM-a    NPM 

Predstavnici Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) održali su sastanak sa članovima Radnog tijela, Ljiljanom Garić i Milanom Radovićem, povodom planiranja i organizacije predstojećeg obilaska i monitoringa ustanove koja se nalazi u okviru mandata NPM-a. Na sastanku su dogovoreni zadaci članova Radnog tijela oko konkretnog obilaska, a razgovarano je i o novim obavezama i izazovima, dosadašnjoj i budućoj ulozi članova Radnog tijela. Predočeno je da je važno da članovi Radnog tijela, u pripremi obilazaka u koje budu uključeni, iznesu svoje ideje, ali i da se prate standardi koji treba da budu osnova za upućivanje preporuka.