Međunarodni Dan podrške žrtvama torture    NPM 

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su čovjek i ljudska prava u samim temeljima vrednosnog sistema savremene civilizacije. Mučenjem se uništava ličnost žrtve i poriče nesporno ljudsko pravo na dostojanstvo ljudskog bića. Uprkos apsolutnoj zabrani mučenja po međunarodnom pravu, mučenje i dalje traje u svim regionima svijeta. Zabrinutost o zaštiti nacionalne bezbjednosti i granica se sve više koristi kao opravdanje za mučenja i druge oblike okrutnog, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja. Ujedinjene nacije su osudile mučenje kao jedno od najtežih djela počinjenih od strane ljudi nad drugim ljudskim bićima. Mučenje je zločin prema međunarodnom pravu. Prema svim relevantnim instrumentima, apsolutno je zabranjeno i ne može se opravdati pod bilo kojim okolnostima. Ova zabrana čini dio običajnog međunarodnog prava, što znači da je obavezujuća za svakog člana međunarodne zajednice, bez obzira da li je država ratifikovala međunarodne ugovore u kojima je mučenje izričito zabranjeno. Sistematična ili rasprostranjena praksa mučenja predstavlja zločin protiv čovječnosti.

 
 
Zamjenik Zaštitnika na sjednici ECRI-ja    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, učestvuje u radu 76. sjednice Evrospke komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) koja se održava u Strazburu (19-22. jun 2018). On će prisustvovati i godišnjoj konferenciji HELP programa Savjeta Evrope , čije obuke je već prošao i jedan broj zaposlenih iz institucije, dok će za određen broj službenika to biti omogućeno aktiviranjem novih kurseva ovog programa. Prema ocjeni zamjenika Bjekovića, radi se o nastavku izuzetno korisnih inicijativa za jačanje saradnje sa institucijama Savjerta Evrope, kroz koje se podiže nivo kapaciteta i usavršavanja službenika za primjenu evropskih standarda u svakodnevnom radu i praksi na polju zaštite od diskriminacije i ostvarivanju načela jednakosti.

 
 
Sastanak Zaštitnika i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova    Diskriminacija 

Hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ona je sa zaštitnikom, Šućkom Bakovićem, razgovarala o aktuelnim pitanjima iz domena njihovih mandata na području zaštite od diskriminacije. Pravobraniteljica je predstavila aktivnosti koje sprovode na polju promotivnih i međunarodnih aktivnosti. Posebno je istakla angažman na evropskim projektima, navodeći da su već započeli realizaciju četvrtog.

 
 
Realizovan GIZ program razmjene službenika    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović učestvovala je na Programu razmjene zaposlenih između tijela za zaštitu ravnopravnosti u regionu na poziv Njemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ). Savjetnica je boravila u instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije od 04.06. do 15.06.2018. godine. Program razmjene dio je planiranih aktivnosti u okviru projekta Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu - prava reforma koji ima za cilj unapređenje regionalne saradnje na realizaciji Poglavlja 23 i 24 pravne tekovine Evropske unije. Jedan od važnih aspekata projekta je anti-diskriminacija u skladu sa kojim Njemačka organizacija za tehničku saradnju podržava saradnju i razmjenu iskustava i znanja između tijela za jednakost zemalja zapadnog Balkana.

 
 
Savjetnica na Akademiji za ljudska prava   

Savjetnica u instituciji Zaštitnika, Jovana Đurović, bila je učesnica Akademije za ljudska prava, koja je od 4-8. juna održana u Helsinkiju (Finska). Cilj Akademije, koju su organizovali Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Evropska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), je pružanje praktične obuke osoblju nacionalnih institucija za ljudska prava i stvaranje okruženja za razmjenu dobrih praksi. U radu Akademije učestvovalo je 27 predstavnika nacionalnih Institucija za ljudska prava i slobode iz cijelog OEBS regiona. Fokus ovogodišnjeg, petog izdanja Akademije, bio je uloga NHRI u zakonodavstvu i promociji i zaštiti branitelja ljudskih prava (HRD) i demokratskog prostora uopšte. U dijelu zakonodavstva učesnici su diskutovali o tome kako NHRI mogu doprinijeti različitim fazama zakonodavnog procesa, od iniciranja do implementacije. Djelujući na svoja nacionalna iskustva, učesnici su stekli uvide na različite načine na koje zakonodavni rad obavljaju NHRI-ji širom regiona.

 
 
Odbor za ljudska prava podržao izvještaje Zaštitnika   

Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode jednoglasno je podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka. Odbor je takođe jednoglasno podržao Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka. Izvještaje su članovima Odbora predstavili Zaštitnik Šuđko Baković, sa zamjenicama Snežanom Mijušković i Zdenkom Perović. Zaštitnik je ukazao na ključne podatke, informacije i aktivnosti, uz navođenje statističkih pokazatelja.

 
 
Odbor za rodnu ravnopravost podržao Izvještaj o radu Zaštitnika    Diskriminacija 

Odbor za rodnu ravnopravnost jednoglasno je podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017.godinu i predložio Odboru za ljudska prava i slobode, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj. Odbor za rodnu ravnopravnost je, u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, u dijelu svoje nadležnosti, kao zainteresovani Odbor. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milana Bojović predstavili su ključne podatke, informacije i zapažanja iz Izvještaja.

 
 
Zaštitnik: Nedovoljna primjena propisa u inkluziji OSI    Diskriminacija 

Oblast inkluzije osoba sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije karakteriše nedovoljna primjena propisa, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da proces prilagođavanja i uklanjanja arhitektonskih barijera na planiranim objektima ne smije trpjeti dalja odlaganja. Zaštitnik je govorio na otvaranju konferencije „Integracija i prava osoba sa invaliditetom“ (06.06.2018), koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, u saradnji sa partnerima. On je podsjetio na rezultate istraživanja o obimu i tipovima diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koje je sprovedeno u 2017. godini, a koji su pokazali da osobe sa invaliditetom prepoznaju najmanji stepen ostvarivanja zakonom garantovanih prava u području zapošljavanja (78%); napredovanja u poslu (76%); učešća u sportskim i rekreativnim aktivnostima (69%); pristupačnosti kulturnih dobara i učešća u kulturnom i umjetničkom radu (63%), odnosno području korišćenja javnih površina, javnog prevoza i javnih objekata (61%).

 
 
Savjetnica na Konferenciji “Investing in Equality”    Dječja prava 

Konferencija “Investing in Equality” u organizaciji Evropske mreže tijela za jednakost /European Network of Equality Bodies - Equinet/ održana je u Briselu 31.05-01.06, a u ime institucije Zaštitnika učesnica je bila samostalna savjetnica Duška Šljivančanin. Konferencija je bila posvećena promjenama koje su se u prethodnom periodu desile na polju zaštite od diskriminacije. Paneli su, između ostalog, bili posvećeni i temama: identifikacija načina kako osigurati političku predanost jednakosti i nediskriminacije na svim nivoima; uloga ravnopravnog zakonodavstva, načini osiguravanja optimalnog sprovođenje postojećeg zakonodavstva i potrebe za ispunjavanjem pravnog okvira za ravnopravnost; uloga snažnih, nezavisnih tijela za ravnopravnost u zaštiti vrijednosti jednakosti.

 
 
Saopštenje povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine    Javna uprava 

Zaštita životne sredine jedan je od najvećih izazova savremenog društva, zbog čega je unapređenje stanja u ovoj oblasti prioritet svakog društva. Povodom 5. juna - Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da svi nadležni organi ali i pojedinci moraju odgovorno i adekvatno ispuniti svoje obaveze kako bi preduzimane mjere i radnje dale očekivane rezultate. Crna Gora je unaprijedila normativni okvir u oblasti zaštite životne sredine i ostvarila dobar napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Osnažila je institucionalni okvir za ostvarivanjeprava na zdravu životnu sredinu, međutim i dalje postoje značajni problemi.