×
 
 
Predstavnice Institucije na Godišnjoj konferenciji ENOC-a    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i savjetnica za oblast prava djeteta Duška Šljivančanin bile su učesnice godišnje Konferencije Evropske mreže Ombudsmana za djecu (ENOC), koja je od 18. do 22. septembra održana u Parizu. Ovogodišnja konferencija bila je posvećena mentalnom zdravlju djece i važnosti, kako prevencije tako i rane intervencije. U okviru ove konferencije održano je više okruglih stolova, prezentacija i radionica na kojima su razmatrana pitanja iz ove oblasti, s akcentom na mentalnom zdravlju adolescenata, različitim servisima pomoći i podrške, važnosti obrazovnog sistema i socijalnih službi i sl. Održana je i Generalna skupština članova Mreže i razmatrane su tri izjave koje je ENOC priremio u prethodnom period - Djeca u pokretu, Međunarodno usvojenje i Mentalno zdravlje djece. Sve tri izjave su usvojene nakon rasprave. Osim toga, članovi ENOC-a su razmatrali statusna pitanja mreže, prijem novih članova, uslove za postajanje punopravnog člana i dinamiku rada u narednoj godini.

 
 
Završna konferencija projekta o nadzoru nad sektorom bezbjednosti   

Završna pres konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti“, održana je danas u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM). Zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, rekao je da u sektoru bezbjednosti treba da postoje iskristalisani nadzorni mehanizmi koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i sloboda i drugih vrijednosti. On je ukazao da se vrijednost ovog i sličnih projekata, između ostalog, izražava i kroz jačanje veza između institucija. „Pod tim, prvenstveno, mislim na Ustavni sud Crne Gore, sudove i druge državne organe, koji su upravo na primarnoj liniji zaštite ljudskih prava i sloboda. Naravno da u okviru drugih državnih organa, prije svega u sektoru bezbjednosti, moramo imati iskristalisane nadzorne mehanizme, odnosno mehanizme koji bi se bavili ne samo zaštitom ljudskih prava i sloboda, nego i drugih važnih ljudskih vrijednosti“, rekao je Bjeković.

 
 
Posjeta Klinici za psihijatriju    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 21. septembra 2018. godine kontorolnu posjetu Klinici za psihijatriju u Podgorici. Prilikom obilaska razgovarno je sa ordinirajućim ljekarima i srednjim medicinskim kadrom. U nastavku obilaska, razgovarno je sa svim zainteresovanim pacijentkinjama i pacijentima, a sagledani su i materijalni uslovi na Klinici. Detaljan izvještaj o stepenu ispunjenosti preporuka datih u ranijim izvještajima biće predstavljen u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Kontrolna posjeta ZIKS-u    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 14. septembra 2018. godine kontorolnu posjetu Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Podgorici. Tom prilikom je sagledan stepen ispunjenosti preporuka datih u prethodnim izvještajima. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Kontrolni obilazak CB Nikšić    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je u noći između 8. i 9. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Centra bezbjednosti (CB) u Nikšiću. Prilikom obilaska, obavljen je razgovor sa načelnikom CB, kao i sa zatečenim zadržanim licima. Sagledan je i stepen ispunjenosti ranije datih preporuka o čemu će izvještaj biti prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Kontrolni obilazak Specijalne bolnice    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je 7. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru. Tom prilikom razgovarano je direktorom Bolnice i načelnicima odjeljenja. Obavljeni su razgovori i sa svim zainteresovanim pacijentkinjama i pacijentima smještenim na Sudskom odjeljenju, kao i Akutnom muškom, odnosno Akutnom ženskom odjeljenju. Takođe, tim NPM-a posebnu pažnju je posvetio analizi zatečenog stanja. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Posjeta predstavnika Romskog savjeta    Diskriminacija 

U posjeti instituicji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su predstavnici Romskog savjeta Senad Sejdović i Milica Krivokapić. Cilj posjete bio je uspostavljanje bližeg kontakta Romskog savjeta sa institucijom Ombudsmana, što bi u perspektivi trebalo da rezultira konkretnim oblicima saradnje, kao što je učešće u projektima od zajedničkog interesa. U razgovoru sa zamjenikom Zaštitnika, Sinišom Bjekovićem, naznačeno je da će se dalja saradnja zasnivati na češćim kontaktima kako bi se adekvatno reagovalo na probleme sa kojima se suočava romska populacija u Crnoj Gori.

 
 
Srednjoškolci iz Nikšića u posjeti Zaštitniku    Dječja prava 

Učenici srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića, koji su osvojili prva tri mjesta u potrazi za pravima mladih i njihovi profesori posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa niima su o mandatu institucije i pravima mladih razgovarali Zaštitnik Šućko Baković i zamjenica Snežana Mijušković. Zaštitnik je srednjoškolcima približio ulogu Ombudsmana u pravnom sistemu Crne Gore, njegove nadležnosti, mogućnosti djelovanja i načine postupanja i ostale aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava.

 
 
Okrugli sto o položaju braniteljki/laca ljudskih prava    Diskriminacija 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su učesnici okruglog stola o stanju u vezi sa braniteljkama i braniocima ljudskih prava, koji je organizovao ODIHR. Misija ODIHR boravi u Crnoj Gori u sklopu prvog ciklusa procjene u vezi sa braniteljkama/ocima ljudskih prava, s ciljem da pruži podršku akterima u državnim i vandržavnim strukturama Crne Gore u jačanju stanja u ovoj oblasti. Na okruglom stolu razgovarano je o jačnju svijesti o odgovornosti država da zaštite raniteljke/oce ljudskih prava i predložene preporuke za rješavanje uoćenih nedostataka i izazova. Učesnici skupa bili su predstavnici više državnih organa i institucija, Ombudsmana, civilnog sektora i OEBS-a i ODIHR-a.

 
 
Sastanak sa delegacijom ODIHR-a   

Delegacija ODIHR-a /Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a/, na čelu sa šefom odsjeka za ljudska prava, gospodinom Omer Fišerom, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa njima je o položaju branilaca ljudskih prava u Crnoj Gori razgovarao zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, sa saradnicama. Sastanak je dio planiranih posjeta nekim od država članica OEBS-a tokom kojih se obavljaju sastanci sa predstavnicima državnih organa i institucija, NVO sektora, medija i ombudsmana, nakon čega će biti objavljen izvještaj o dobrim praksama kao i izazovima u zaštiti branilaca ljudskih prava.