Zaštitnik u Tivtu i Kotoru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće u Tivtu i Kotoru 26-28. februara gdje će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i primati njihove pritužbe. “Dani Zaštitnika” u Tivtu biće organizovani u ponedjeljak 26. februara u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat od 11 do 15h. Prijem građana u Kotoru biće odrganizovan u hotelu Cattaro - 27. februara 11-15h i 28. februara 10 – 14h. U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima organa, organizacija i službi u Tivtu, Kotoru i Risnu.

 
 
Borba protiv diskriminacije u fokusu konferencije u Sarajevu    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenikom Sinišom Bjekovićem učestvuje u radu dvodnevne regionalne konferencije (15-16.februar) koju organizuje Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uz podršku Delegacije Evropske unije, Ureda Vijeća Evrope i Misije OSCE-a u BiH. Tema konferencije je „Razmjena najboljih iskustava u rješavanju kršenja ljudskih prava sa posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije”, a cilj je razmjena mišljenja i iskustva o ulozi institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima. Zaštitnik Baković imao je izlaganje u okviru teme „Iskustvo nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“. Prvog konferencijskog dana razmatrane su i teme „Osvrt akademske zajednice na ulogu nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“ i „Pravosuđe o ulozi nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“.

 
 
Predstavljen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode    NPM 

Polovina muške i trećina ženske populacije u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) ima dva ili više dijagnostikovnih mentalnih poremećaja, od kojih su najčešći poremećaji ličnosti i oni uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci. To se navodi u Izvještaju o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), koji je pripremio tim Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore – Nacionalni mehanizam za prevenciju torture. Izvještaj su danas u ZIKS-u predstavili zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović i direktor Ziks-a Milan Tomić. Obilasci ZIKS-a u okviru istraživanja za potrebe Izvještaja obavljeni su od 11. jula do 22. decembra prošle godine.

 
 
Sporazum o tehničkoj saradnji sa UNHCR-om   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori Roberta Monteveki potpisali su danas Sporazum o tehničkoj saradnji, u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva. Shodno Sporazumu, dvije institucije će razmjenjivati informacije koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva, kao što su pristup teritoriji i postupku azila, poštovanje zakonskih propisa iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i izbjegličkog prava, kao i uslovi prijema i socio-ekonomska integracija izbjeglica. Takođe, Sporazumom je predviđena i razmjena informacija u vezi sa odgovarajućim zakonskim propisima, kao i dostavljanje informacija za potrebe izvještavanja i istraživanja. UNHCR i institucija Ombudsmana planiraju i zajedničko učešće na odgovarajućim obukama, sastancima, konferencijama i seminarima, a naročito na polju izgradnje kapaciteta relevantnih državnih organa, civilnog sektora i glavnih interesnih grupa.

 
 
Direktor Holandskog helsinškog komiteta u posjeti Zaštitniku   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, razgovarao je danas sa izvršnim direktorom Holandskog helsinškog komiteta g. Pepijn Gerritsom. Holandski helsinški komitet u saradnji sa Univerzitetom Leiden i Haškom akademijom za lokalnu upravu sprovodi MATRA program „Vladavina zakona“, u okviru kog se organizuje obuka za državne službenike iz Albanij, Bosne i Herecgovine, Gruzije, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Rurske i Ukrajine.Program finansira Ministarstvo spoljnih poslova Holandije. Gospodin Gerrits predstavio je Program, njegove aktuelne module i benefite za učesnike, navodeći da su zaposleni iz institucije Ombudsmana prepoznati kao kategorija službenika na koju se može odnositi većina predloženih sadržaja. On je podsjetio da Program traje duže od 10 godina i da je od 2017.godine izmijenjena koncepcija. Za pojedinačne cikluse obuka prihvata se od dva do pet kandidata iz jedne države. Obuka u zavisnosti od programa traje 8-10 dana.

 
 
Formiran predmet zbog smrti dječaka    Dječja prava 

Povodom tragične smrti petnaestomjesečnog dječaka i interesovanja medija ovim povodom, obavještavamo javnost da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao predmet po službenoj dužnosti i da ćemo pratiti postupanja nadležnih organa. Imajući u vidu osjetljivost slučaja, do okončanja postupka nećemo komentarisati detalje. Takođe, koristimo priliku da pozovemo medije da sa dužnom pažnjom i posebnim senzibilitetom izvještavaju o ovom događaju, poštuju pravila struke i da čuvaju dostojanstvo žrtve. Ne smijemo dozvoliti da se ovakve stvari pretvore u senzacionalizam i zato je potrebno da u budućem periodu svi zajedno damo doprinos kako bi se jačala svijest javnosti o neprihvatljivosti porodičnog nasilja, obavezi prijavljivanja saznanja o tome i generalno preventivnom djelovanju u ovoj oblasti.

 
 
Novih 22 djece savjetovaće Zaštitnika o dječjim pravima    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, na osnovu postupka sprovedenog po Javnom pozivu od 09.11.2017.godine, izvršio je izbor članova/ica Mreže zlatnih savjetnika/ca. Nakon dostavljenih i razmotrenih prijava kandidata, na predlog Komisije za izbor zlatnih savjetnika/ca, izabrana su 22 nova člana/ice iz Berana, Kolašina, Podgorice, Budve, Cetinja, Rožaja, Danilovgrada i Nikšića. Zlatni savjetnici su djeca uzrasta od 13-17. godina. Članstvo u Mreži traje tri godine, a opšti cilj jeste stvaranje uslova za postizanje većeg stepena učešća djece u svim oblastima društvenog života, radi afirmacije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

 
 
Trening o nadzoru nad sektorom bezbjednosti    Javna uprava 

Prvi trening, u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti" počeo je danas u Petrovcu. Na dvodnevnom treningu, u organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) uvodna obraćanja imali su Uwe Meerkoetter, /Ambasada Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori / kao i Milena Bešić, direktorica, CEDEM. Predavači na treningu su Igor Lekić, savjetnik pučkog pravobranitelja za pravne poslove Republike Hrvatske i Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Prva sesija odnosi se na ulogu institucije Ombudsmana u modernom svijetu, u okviru čega je razgovarano o funkcijama, nadležnostima i značaju kao i demokratskom nadzoru nad institucijama sektora bezbjednosti.

 
 
Nacionalna konferencija o izazovima u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika za prava djece, mladih i socijalnog staranja, Snežana Mijušković, govorila je na nacionalnoj konferenciji “Izazovi u sprovođenju Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti u dijelu obezbijeđivanja standarda socijalnih usluga”. Konferencija je održana u okviru projekta “Socijalna inkluzija i vladavina prava u procesu EU integracija u Crnoj Gori”, koji SOS telefon Podgorica, sprovodi u saradnji sa NVO CAZAS i Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje, uz podršku Delegacije Evropske Unije (EU) u Crnoj Gori. Na konferenciji su razmatrane teme “Reforma sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori zasnovana na paradigm pluraliteta usluga i pružalaca usluga”, “Uloga i postignuća Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu u razvoju sistema kvaliteta i standarda usluga u socijalnoj i dječjoj zaštiti” i “Primenjivost standard za pružanje socijalnih servisa u organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori”.

 
 
Prevencija najbolji oblik borbe protiv ekstremizma   

Nasilni ekstremizam predstavlja negiranje demokratije i ljudskih prava i jedan je od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda zagarantovanih međunarodnim konvencijama, kazao je Zaštitnik ljudskih prava I sloboda Crne Gore Šućko Baković. On je na otvaranju radionice Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma i radikalizma, rekao da je prevencija najefikasniji način za borbu protiv radikalizma koji vodi ka nasilnom ekstremizmu. Dvodnevnu radionicu organizovao je Centar za prevenciju masovnih zločina iz Budimpešte, u saradnji sa ministarstvima vanjskih poslova i ljudskih i manjinskih prava. Cilj radionice je suprostavljanje radikalnim trendovima i jačanje nacionalnih kapaciteta u sprječavanju ekstremizma, uzimajući u obzir najbolje prakse. Zaštitnik je podsjetio da su dаnаs nasilni ekstremizam i terorizаm prepoznati kаo jedni od nаjvećih destruktivnih pojаvа u ljudskom društvu