Savjetnica na Akademiji za ljudska prava   

Savjetnica u instituciji Zaštitnika, Jovana Đurović, bila je učesnica Akademije za ljudska prava, koja je od 4-8. juna održana u Helsinkiju (Finska). Cilj Akademije, koju su organizovali Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Evropska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), je pružanje praktične obuke osoblju nacionalnih institucija za ljudska prava i stvaranje okruženja za razmjenu dobrih praksi. U radu Akademije učestvovalo je 27 predstavnika nacionalnih Institucija za ljudska prava i slobode iz cijelog OEBS regiona. Fokus ovogodišnjeg, petog izdanja Akademije, bio je uloga NHRI u zakonodavstvu i promociji i zaštiti branitelja ljudskih prava (HRD) i demokratskog prostora uopšte. U dijelu zakonodavstva učesnici su diskutovali o tome kako NHRI mogu doprinijeti različitim fazama zakonodavnog procesa, od iniciranja do implementacije. Djelujuc╠üi na svoja nacionalna iskustva, učesnici su stekli uvide na različite načine na koje zakonodavni rad obavljaju NHRI-ji širom regiona.

 
 
Odbor za ljudska prava podržao izvještaje Zaštitnika   

Skupštinski Odbor za ljudska prava i slobode jednoglasno je podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka. Odbor je takođe jednoglasno podržao Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, o čemu će Skupštini podnijeti Izvještaj sa Predlogom zaključka. Izvještaje su članovima Odbora predstavili Zaštitnik Šuđko Baković, sa zamjenicama Snežanom Mijušković i Zdenkom Perović. Zaštitnik je ukazao na ključne podatke, informacije i aktivnosti, uz navođenje statističkih pokazatelja.

 
 
Odbor za rodnu ravnopravost podržao Izvještaj o radu Zaštitnika    Diskriminacija 

Odbor za rodnu ravnopravnost jednoglasno je podržao Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017.godinu i predložio Odboru za ljudska prava i slobode, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj. Odbor za rodnu ravnopravnost je, u skladu sa članom 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, razmotrio Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2017. godinu, u dijelu svoje nadležnosti, kao zainteresovani Odbor. Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije Siniša Bjeković i savjetnica Milana Bojović predstavili su ključne podatke, informacije i zapažanja iz Izvještaja.

 
 
Zaštitnik: Nedovoljna primjena propisa u inkluziji OSI    Diskriminacija 

Oblast inkluzije osoba sa invaliditetom i zaštite od diskriminacije karakteriše nedovoljna primjena propisa, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, navodeći da proces prilagođavanja i uklanjanja arhitektonskih barijera na planiranim objektima ne smije trpjeti dalja odlaganja. Zaštitnik je govorio na otvaranju konferencije „Integracija i prava osoba sa invaliditetom“ (06.06.2018), koju je organizovala Inicijativa mladih za ljudska prava, članica Građanske alijanse, u saradnji sa partnerima. On je podsjetio na rezultate istraživanja o obimu i tipovima diskriminacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koje je sprovedeno u 2017. godini, a koji su pokazali da osobe sa invaliditetom prepoznaju najmanji stepen ostvarivanja zakonom garantovanih prava u području zapošljavanja (78%); napredovanja u poslu (76%); učešća u sportskim i rekreativnim aktivnostima (69%); pristupačnosti kulturnih dobara i učešća u kulturnom i umjetničkom radu (63%), odnosno području korišćenja javnih površina, javnog prevoza i javnih objekata (61%).

 
 
Savjetnica na Konferenciji “Investing in Equality”    Dječja prava 

Konferencija “Investing in Equality” u organizaciji Evropske mreže tijela za jednakost /European Network of Equality Bodies - Equinet/ održana je u Briselu 31.05-01.06, a u ime institucije Zaštitnika učesnica je bila samostalna savjetnica Duška Šljivančanin. Konferencija je bila posvećena promjenama koje su se u prethodnom periodu desile na polju zaštite od diskriminacije. Paneli su, između ostalog, bili posvećeni i temama: identifikacija načina kako osigurati političku predanost jednakosti i nediskriminacije na svim nivoima; uloga ravnopravnog zakonodavstva, načini osiguravanja optimalnog sprovođenje postojećeg zakonodavstva i potrebe za ispunjavanjem pravnog okvira za ravnopravnost; uloga snažnih, nezavisnih tijela za ravnopravnost u zaštiti vrijednosti jednakosti.

 
 
Saopštenje povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine    Javna uprava 

Zaštita životne sredine jedan je od najvećih izazova savremenog društva, zbog čega je unapređenje stanja u ovoj oblasti prioritet svakog društva. Povodom 5. juna - Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da svi nadležni organi ali i pojedinci moraju odgovorno i adekvatno ispuniti svoje obaveze kako bi preduzimane mjere i radnje dale očekivane rezultate. Crna Gora je unaprijedila normativni okvir u oblasti zaštite životne sredine i ostvarila dobar napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Osnažila je institucionalni okvir za ostvarivanjeprava na zdravu životnu sredinu, međutim i dalje postoje značajni problemi.

 
 
Sastanak sa predstavnicima NVO UMHCG    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković održao je radni sastanak sa članovim nevladine organizacije “Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore”: koordinatorkom Pravnog programa i antidiskriminacije Miroslavom Ivanović i saradnicama Andreom Kovačević i Anelom Bojić. Cilj sastanka je bio unaprjeđenje saradnje između civilnog sektora institucije Zaštitnika, kao i bliže upoznavanje sa problemima i izazovima u radu prilikom ispitnog postupka pred Zaštitnikom. U tom smislu gosti su imali priliku da prođu kroz instituciju, upoznaju se sa strukturom i operativnim funkcijama administracije. Istaknuto je da Zaštitnik ima ključnu ulogu u promociji, otklanjanju i rješavanju slučajeva diskriminacije, posebno imajući u vidu da je institucija postala vidljivija i znatno osnažena unazad nekoliko godina.

 
 
Sastanak sa konsultatkinjom Savjeta Evrope    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i zamjenica Zadenka Perović razgovarali su sa konsultatkinjom Savjeta Evrope, gđa Mirjanom Lazarovom Trajkovskom, koja priprema analizu zakonodavnog okvira i prakse sudova u pogledu dužine trajanja postupka. U okviru projekta “Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou” Savjet Evrope sprovodi analizu o primjeni standard u oblasti zaštitie prava na suđenje u razumnom roku. Tim povodom gđa Trajkovsa sa saradnicima boravila je u Podgorici 28. i 29. Maja, a sa Zaštitnikom je razgovarala o efikasnosti mehanizama za zaštitu ljudskih prava u smislu člana 6 (1) Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda.

 
 
Otvorena konferencija Mreže NPM Jugoistočne Evrope    NPM 

Zatvorenici imaju višu stopu samoubistava nego ostali pripradnici zajednice, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, navodeći da je od ključnog značaja obezbjeđivanje odgovarajuće prevencije i službi za intervencije. On je danas otvorio dvodnevnu konferenciju Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NPM) zemalja Jugoistočne Evrope na temu “Prevencija suicida i predoziranja u ustanovama detencije, status NPM-a u državama članicama”. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore ove godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope, što podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija. Ombudsman Baković je ukazao kako je samoubistvo nerijetko najčešći uzrok smrti u ustanovama detencije. „Zatvori su odgovorni za zdravlje i sigurnost zatvorenika I ukoliko podbace u njihovom obezbjeđenju mogu biti podložni pozivanju na zakonsku odgovornost. Zato je obezbjeđivanje odgovarajuće prevencije samoubistava i odgovarajućih službi za intervencije od koristi kako za zatvorenike, tako i za samu ustanovu u kojoj se služba formira“, rekao je on.

 
 
Zamjenik Zaštitnika na seminaru tijela za jednakost    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast zaštite od diskriminacije, rodnu ravnopravnost i prava manjina, Siniša Bjeković, učestvovao je na ovogodišnjem seminaru tijela za jednakost koji je 24.maja organizovan pod okriljem Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI). Agenda seminara bila je podijeljena u četiri sesije koje su bile posvećene ključnim temama u vezi sa suzbijanjem diskriminacije i netolerancije. Po opštim ocjenama učesnika i gostiju, seminar je bio jedan od najuspješnijih od kako se ova inicijativa realizuje Prva od njih je imala poseban značaj za institucije koje se bave nediskriminacijom, s obzirom da je u okviru nje elaborirana inovirana verzija Preporuke o opštoj politici broj 2 o tijelima za jednakost. Ovaj dokument u cjelini uzima u obzir status, ulogu i funkcije tijela za jednakost, a ujedno predstavlja sublimat evropskih standarda za tijela jednakosti koji će se implementirati u narednom periodu.