NPM CG 2018. godine predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope    NPM 

Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedavaće Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u narednoj godini. To je odlučeno aklamacijom članova Mreže, na sastanku koji je 12. i 13. decembra održan u Beogradu. NPM CG je jednogodišnje predsjedavanje Mrežom preuzeo od NPM Srbije. Predsjedavanje podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija. Kao teme koje će u narednoj godini biti u fokusu pažnje članova NPM timova izdvojile su se prevencija samoubistava i predoziranja u ustanovama detencije (ustanovama u kojima se nalaze ili mogu naći lica lišena slobode ili lica kojima je ograničeno kretanje).

 
 
Završene promotivne aktivnosti za III Opcioni protokol    Dječja prava 

Održanim okruglim stolovima i radionicama u školama u Pljevljima i Kotoru institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore završila je promotivni ciklus III Opcionog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta. U prethodnom periodu je u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the Children, organizovala više aktivnosti u cilju promocije ovog dokumenta u Bijelom Polju, Baru, Nikšiću, Pljevljima i Kotoru, a u prvom dijelu godine i u Glavnom grdau Podgorici. Save the children, sa sjedištem u Sarajevu, pomogo je realizaciju projekta promocije koji obuhvata okrugle stolove i radionice sa djecom. U posljednja dva grada savjentici iz sekotra za zaštitu dječjih prava održali su radionice i dijelili edukativne brošure u školama „Salko Aljković“, „Ristan Pavlović“ (PV) , obrazovni centar Šavnik, „Savo Ilić“, „Njegoš“ (KO). U okviru posjete Kotoru obišli su i školu „Nikola Đurković“ (Radanovići) i „Stefan Mitrov Ljubiša“ (Budva). Okruglim stolovima prisustvovali su predstavnici obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, sudstva, tužilaštva, policije, Opštine, nevladinog sektora i medija.

 
 
Posjeta predstavnika Saveza slijepih Crne Gore    Diskriminacija 

Instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore danas su posjetili predstavnici Saveza slijepih Crne Gore. Tokomg razgovora razmijenjene su nformacije o trenutnom stanju prava ovih lica, postupcima za zaštitu od diskriminacije sprovedenim u vezi sa nedostacima u zakonodavstvu i praksi kod izvršavanja važećih zakona, te planovima za nastupajući period kada je u pitanju praćenje situacije u društvu i efektivna zaštita prava slabovidih osoba. Osim toga, važan aspekt razgovora odnosio se na nelogičnosti izražene u tumačenju pravnih standarda, te neposrednoj primjeni zakona i međunarodnih ugovora na odnose u unutrašnjem pravu. Nakon današnjeg razgovora zaključeno je da se u što kraćem roku sprovede zajednička inicijativa za dodatnim uređenjem poslovnih prostorija Zaštitnika, na način da se licima sa invaliditetom koji je posljedica gubitka ili djelimičnog oštećenja vida, omogući odgovarajući komfor i orijentacija prilikom kretanja unutar institucije.

 
 
Sastanak sa predstavnicima Sindikata medija CG   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sastao se danas sa predsjednicom i potpredsjednikom Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Marijanom Camović i Radomirom Kračkovićem, sa kojima je razgovarao o stanju u oblasti medija i izazovima sa kojima se novinari suočavaju u radu. Na sastanku je razgovarano o podacima i glavnim akcentima iz izvještaja Sindikata Indikatori nivoa medijskih sloboda i bezbjednosti novinara, koje Zaštitnik koristi kao jedan od izvora saznanja kada se bavi ovom oblašću u svom godišnjem izvještaju o radu. Predstavnici SMCG predstavili su rad i planove te organizacije a razmotrene su i mogućnosti budućih zajedničkih aktivnosti. S tim u vezi, ukazano je na aktivnosti Sindikata u dijelu izmjena Zakona o elektronskim medijima i Zakona o medijima s ciljem postizanja veće finansijske održivosti lokalnih medija kao i novinarske autonomije i nezavisnosti. Zaštitnik je kazao da će se zalagati da se podrže zakonske izmjene u tom pravcu, navodeći da je potrebno djelovati s ciljem daljeg jačanja nezavisnosti i slobode medija, u ekonomskom, bezbjednosnom i svakom drugom smislu.

 
 
Sastanak mreže NPM zemalja jugoistočne Evrope    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicom Mirjanom Radović učestvuje na sastanku mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NPM) zemalja jugoistočne Evrope. Sastanak, čija je tema „Metodologija posjeta ustanovama detencije“, održava se 12. i 13. decembra u Begradu, u organizaciji Zaštitnika građana Republike Srbije. Na dvodnevnom skupu razgovara se o pravnom usnovu/mandatu mehanizama za posjetu, sastavu osoblja mehanizama za posjetu, vrstama mjesta detencije kao i broju, vrstama, planovima i povjeljivostima posjeta.

 
 
Održan sastanak NPM-a sa predstavnicima nevladinih organizacija    NPM 

U instituciji Zaštitnika održan je sastanak Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) i predstavnika nevladinih organizacija, povodom izrade godišnjeg plana obilazaka organa, organizacija i ustanova u kojima se nalaze lica lišena slobode i lica kojima je ograničeno kretanje, za predstojeću 2018. godinu. Sastanku su pristvovali zamjenica Zaštinika za oblast NPM, Zdenka Perović sa saradnicama i predstavnici organizacija koje su izrazile interesovanje za učešće na izradi Plana i saradnju sa NPM-om. Na sastanku je bilo riječi o do sada sprovedenim aktivnostima NPM-a, kao i doprinosu njegovog Radnog tijela. Pored ostalog razgovarano je i o pravima osoba sa invaliditetom, posebno u kontekstu lišavanja slobode, izdržavanja kazne zatvora i boravka u psihijatrijskoj ustanovi.

 
 
Tribina o pravu na zdravu životnu sredinu   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, govorio je danas na tribini o pravu na zdravu životnu sredinu, koja je organizovana u okviru obilježavanja 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava. Tribina je dio aktivnosti koje su ovim povodom organizovali institucija Zaštitnika, Građanska alijansa i Delegacija EU. Osim Zaštitnika, na tribini su govorili šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav i Jovana Janjušević iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica i predstavnica koalicije NVO 27. Baković je podsjetio da je briga o životnoj sredini prioritet svakog društva.

 
 
Zamjenik Bjeković na konferenciji ECRI    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković prisustvuje 74.sjednici Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) čiji je dugogodišnji član. Na tekućoj sjednici očekuje se usvajanje važnih dokumenata koji se tiču karaktera tijela za jednakost i njihovog kvalitativnog svojstva kojim se štiti status i rad ovij institucija, kao i strateška dokumenta za naredni ciklus rada ovog važnog tijela Savjeta Evrope. Podsjećamo da je rad institucije Zaštitnika u posljednjem izvještaju ECRI ocijenjen kao veoma dobar, što dodatno obavezuje u pogledu praćenja preporuka ovog tijela u odnosu na Crnu Goru. Na slikama zamjenik Bjeković sa kolegama/nicama iz (ovim redom): Islanda (Baldur Kristijanson), Njemačke (Barbara Jon), Finske i Slovenije (Reeta Toivanen i Mojca Kucner-Dolinar) i Rumunije (Raluca Besteliu)

 
 
Srednjoškolci učestvovali u takmičenju povodom Dana ljudskih prava    Dječja prava 

U takmičenju za srednjoškolce, organizovanom povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava pobijedili su timovi podgoričke gimnazije “Slobodan Škerović”, srednje mješovite škole iz Tivta i gimnazije “Petar Prvi Petrović Njegoš” iz Danilovgrada, čiji predstavnici će putovati u Berlin. U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Zaštitnik ljudskih prava, Građanska alijansa i Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, organizovali su Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce/ke i njihove nastavnike/ce. Potraga za ljudskim pravima je timska igra kojoj je cilj da se učesnici međusobno upoznaju, kao i da se upoznaju sa radom različitih organizacija i ljudskim pravima, te da zajedničkim trudom i pokazanim vještinama dođu do nagrade.

 
 
Zaštitnik na sedmom zasijedanju "Ženskog parlamenta"   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, govorio je na sedmom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, posvećenog realizaciji aktivnosti na polju sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u toku globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Zasijedanje je otvorio predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, a osim njega prisutnima i javnosti obratili su se i potpredsjednici Skupštine, Branimir Gvozdenović i Genci Nimanbegu, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica, povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankica Janković kao i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak. Nakon toga su članovi/ce Vlade Crne Gore odgovarali na pitanja učesnica, predstavnica ženskih grupa parlamentarnih partija, kao i civilnog društva.