Predstavljen godišnji Izvještaj NPM-a    NPM 

Ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nisu zadovoljavajućih,ocijenjeno je u godišnjem Izvještaju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u kom se kao razlozi takvog stanja navode nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi i preveliki broj takozvanih socijalnih pacijenata. Izvještaj koji je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sadrži podatke o redovnim obilascima centara bezbjednosti (CB) Berane i Bijelo Polje, odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj i Danilovgrad kao i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bijelo Polje. Takođe, dati su i nalazi o obilascima Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice Nikšić. Izvještaj sadrži i informacije o zatečenim uslovima tokom kontrolnih obilazaka CB Nikšić, OB Plužine i Rožaje, Zavoda za izvršenje krivinih sankcija-Zatvor za žene, Centra Ljubović, Zavoda Komanski most, Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Prihvatilišta za strance i Centra za tražioce azila.

 
 
Terenski obilasci sektora za prava djeteta    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa saradnicima je posjetila Centar za tražioce azila, Prihvatilište za strance i Društveni centar. Sa predstavnicima prihvatilišta za strance razgovarano je o uslovima u kojima borave korisnici, s akcentom na dječjem smejštaju, ishrani, obezbjeđivanju prevoda, a razmatrana je i saradnja sa zdravstvenim ustanovama, MUP-om i ostalim detaljima u vezi sa organizacijom prihvata. Prema podacima Centra, azil pretežno traže stanovnici Sirije, Libana, Iraka, Irana, Turske, Grčke, Albanije, a najviše se u toj ustanovi provede do godinu dana.

 
 
Predstavljen Izvještaj o radu za 2017.godinu   

Generalno posmatrano u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ostvaren je određeni napredak, koji je izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija, navodi se u izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Zaštitnik Šućko Baković sa zamjenicima Snežanom Mijušković, Zdenkom Perović, Petrom Ivezićem i Sinišom Bjekovićem, predstavio je Izvještaj na konferenciji za medije. On je govorio o ključnim nalazima u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Zaštitnik je naveo da su u pojedinim oblastima i dalje su prisutne slabosti i problemi, naročito u implementaciji zakona i međunarodnih standarda.

 
 
Predstavljen Izvještaj o radu za 2017.godinu   

Generalno posmatrano u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ostvaren je određeni napredak, koji je izraženiji u području zakonodavstva i jačanja institucija, navodi se u izvještaju o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Zaštitnik Šućko Baković sa zamjenicima Snežanom Mijušković, Zdenkom Perović, Petrom Ivezićem i Sinišom Bjekovićem, predstavio je Izvještaj na konferenciji za medije. On je govorio o ključnim nalazima u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Zaštitnik je naveo da su u pojedinim oblastima i dalje su prisutne slabosti i problemi, naročito u implementaciji zakona i međunarodnih standarda.

 
 
Savjetnica učestvovala na MATRA programu " Ljudska prava i manjine"    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u Sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović, učestvovala je na MATRA programu obuke “Ljudska prava i manjine” (Matra Rule of Law Training Programme: Human Rights and Minorities) organizovanom u Hagu 11. - 20. aprila. Događaj su organizovali Holandski helsinški Komitet, Univerzitet Lajden i Haška akademija za lokalnu upravu, a obukama su prisustvovali predstavnici sudova, parlamenata, ministarstava, nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava, tijela za jednakost iz Crne Gore, Srbije, BiH, Albanije, Kosova, Makedonije, Moldavije, Gruzije, Ukrajine i Turske. Učešće na Matra Programu je bila prilika za unapređenje znanja iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda sa fokusom na ranjive društvene grupe (žene žrtve nasilja u porodici, djeca, nacionalne manjine, LGBT osobe, i dr.), primjene međunarodnog prava i prakse u postupcima pred nacionalnim tijelima, kao i za upoznavanje sa sistemom djelovanja institucija u Holandiji koje štite i promovišu ljudska prava i slobode (Državni savjet, Holandski Institut za ljudska prava, Nacionalni Ombudsman, ombudsmani na lokalnom nivou, i dr.

 
 
Konferencija povodom desetogodišnjice NPM Slovenije    NPM 

Savjetnica Zaštitnika, Milica Bogojević, bila je učesnica konferencije koja je organizovana povodom obiljezavanja destogodišnjice postojanja Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM) Slovenije. Skup, koji je održan u Ljubljani 18. i 19. aprila organizovao je NPM Slovenije, uz podršku Savjeta Evrope. Cilj konfrerencije bio je da se na bazi zaključaka Evropskog NPM Foruma “Mjerenje uticaja NPM na uslove za pritvor u nacionalnim zemljama” (Pariz 7-8 septembar 2017.godine) utvrde razlozi, osnovi, način i mjerila za utvrdjivanje uticaja NPM-a u ostvarenju zaštite lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog,nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Na konferenciji je razmatrana i saradnja relevantnih slovenačkih vlasti sa NPM-om, sprovođenje preporuka, procjena uticaja NPM-a, i organizovano više tematskih radionica.

 
 
Studenti FDES-a u posjeti instituciji    Dječja prava 

Grupa studenata druge godine studija Fakulteta za državne i evropske studije (FDS) posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Studente, predvođene dekanom profesorom Đorđijem Blažićem i asistentom u nastavi Matijom Đurcevcem, primio je Zaštitnik Šućko Baković sa zamjenicom Snežanom Mijušković i saradnicima. Zaštitnik je govorio o ustavnoj poziciji Ombudsmana, mandatu, nadležnostima i pojasnio kako se u praksi postupa kada građani podnesu pritužbu zbog povrede ljudskih prava. Između ostalog je naveo da ohrabruje da su se na mišljenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore pozivao i Evropski sud za ljudska prava, navodeći da je to počeo da radi i Ustavni sud.

 
 
Sastanak sa UN ekspertkinjom za prava starijih    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, razgovarao je danas sa nezavisnom ekspetkinjom za prava straijih, Roze Konferld Mate. Sa gospođom Mate, koja se u okiviru posjete Crnoj Gori sastala sa više predstavnika državnih institucija, Zaštitnik je razgovarao o ostvarivanju ljudskih prava i sloboda starih i zapažanjima institucije u ovoj oblasti. Između ostalog, Zaštitnik je ukazao da je 1953.godine u Crnoj Gori živjelo 10 % stanovništva starijeg od 60 godina a da je prema podacima sa popisa iz 2011.godine u CG 18% starijih od 65 godina. On je podsjetio da su stariji ranjiva kategorija i da se pravima ove kategorije stanovništva u instituciji uglavnom bave sektori za zaštitu od diskriminacije i nacionalni mehanizam za prevenciju torture.

 
 
Mjere upozorenja ne doprinose prevenciji govora mržnje    Diskriminacija 

U slučajevima govora mržnje izraženog na internetu, društvenim mrežama i drugim mjestima javnog prostora najčešće se izriču mjere upozorenja, što suštinski nije doprinijelo niti prevenciji, niti smanjenju ovih delikata, kazao je Ombudsman Šućko Baković. On je danas govorio na radionici “Promovisanje tolerancije i prevencija govora mržnje u medijima“, koju su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Agencija za elektronske medije. Zaštitnik je podsjetio da tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost da se poštuju različita shvatanja, uvjerenja i postupanja i da se, u slučaju neslaganja, na njih reaguje s uvažavanjem - a ne djelima mržnje i nasilja.

 
 
Sjutra predstavljanje Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstaviće sjutra, 25. aprila (srijeda) izvještaj o radu za 2017.godinu. Zaštitnik će govoriti o ostvarivanju ljudskih prava i sloboda u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, oblasti prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Nakon predstavljanja izvještaja Zaštitnik i zamjenici odgovaraće na pitanja novinara.