Obuka o nasilju u porodici za nosioce pravosudnih funkcija   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i Snežana Mijušković učestvovali su u radu seminara za obuku nosilaca pravosudnih funkcija na temu "Nasilje u porodici - standardi Evropske konvnecije o ljudskim pravima". Oni su, na poziv Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona, održali edukativna predavanja o nasilju sa stanovišta konvencijskih standarda, kao i konkretnim primjerima iz prakse institucije u kojima su ovi standardi primijenjeni. Podsjećamo da je nedavno potpisan novi Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, a cilj seminara, između ostalog, je bio da uputi na moguće dileme i opstrukcije u njegovoj implementaciji kao i standarda Evropske konvencije. Osim toga, predstavnici institucije učestvovali su u raspravi o konkretnim problemima koji se javljaju tokom sudskog postupka i nakon njega, a posljedica su neriješenih porodičnih konflikata kao uzročnika eskalacije nasilja.

 
 
Zlatna savjetnica nominovana za Međunarodnu dječju nagradu za mir    Dječja prava 

Zlatna savjetnica Zaštitnika Jana Rakočević, jedina je iz Crne Gore, ali i sa prostora bivše Jugoslavije, nominovana za ovogodišnju dodjelu Međunarodne dječje nagrade za mir. Janu, koja je učenica trećeg razreda JU SMŠ “Braća Selić” iz Kolašina za nagradu je predložila institucija Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore, a kasnije (nakon pola godine) zvanično je nominovana od strane Globalne organizacije KidsRights, sa sjedištem u Holandiji. Ona se prije šest godina, kroz rad učeničkog parlamenta počela upoznavati sa pravima djece a od 2014. je Zlatna savjetnica Ombudsmana. “Osjetila sam potrebu da i ja počnem da pomažem u promociji dječjih prava i da ja kao dijete utičem, koliko mogu, kako na odrasle tako i na djecu. Učestvovala sam na brojnim aktivnostima, konferencijama, radionicama”, pojasnila je Jana ovim povodom u izjavi za medije.

 
 
Zaštitnik na međunarodnom naučnom skupu "Od protivpravnosti do zakonitosti”   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu “Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti”, koji je u Novom Sadu (Republika Srbija) organizovao Pokrajinski zaštitnik građana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Trodnevni međunarodni nauči skup (29-31.10.2018) završen je potpisivanjem pisma o saradnji ombudsmana u regionu. Tema konferencije elaborirana je kroz tri problemske cjeline – Pravne praznine i ljudska prava, Pravosuđe i protivpravnost i Teorijsko-pravni i filozofski aspekti protivpravnosti i legalnosti. Takođe je organizovan i okrugli sto na temu Pravne praznine i ljudska prava/nezavisne institucije. Govoreći o pravnim prazninama, Zaštitnik Baković ukazao je na važnu ulogu koju Ombudsman ima u toj oblasti kroz unapređenje pravnog okvira i prevazilaženje manjkavosti i protivrečnosti.

 
 
Predstavnici Institucije na regionalnoj konferenciji tijela za jednakost    Diskriminacija 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestvovali su na trećoj regionalnoj konferenciji tijela za jednakost Jugoistočne Evrope koja je organizovana 29. oktobra u Tirani. Na osnovu Izjave o saradnji između tijela za jednakost Jugoistočne Evrope regionalni sastanci organizuju se na godišnjem nivou, pa je Komesar za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije, nakon Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i Pravobranitelja/ice za rodnu ravnopravnost Republike Hrvatske, bio domaćin treće regionalne konferencije na temu “Nezavisnost tijela za jednakost”. Predstavnici/ce tijela za jednakost iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, i Kosova govorili su o nezavisnosti tijela za jednakost sa posebnim osvrtom na Preporuku Opšte Politike br. 2 Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) i Preporuku Evropske Komisije “O standardima tijela za jednakost”. Diskutovali su o novim standardima odobrenim na evropskom nivou i predstavili svoja iskustva u dostizanju nezavisnosti, jačanju djelotvornosti, postupanju po preporukama datim zbog utvrđene diskriminacije i drugim pokazateljima uspješne borbe protiv diskriminacije pred nacionalnim institucijama čiji je mandat zaštita, promocija i prevencija diskriminacije.

 
 
Zamjenik u dokumentarnom dijelu serije "Grudi"    Diskriminacija 

Pretpremijera prve epizode serije "Grudi", u kojoj o statusu žene i njenoj ulozi u društvu govori zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, održana je na Svjetski Dan borbe protiv raka dojke 24 oktobra (Cineplexx, Podgorica) Serija, čiji je motiv skretanje pažnje i podizanje svijesti javnosti o kanceru dojke, urađena je u koprodukciji Televiziji Crne Gore i producentske kuće Meander film. Ona skreće pažnju na brojne stereotipe i probleme sa kojima se suočavaju žene u svakodnevnom životu, na poslu i u porodici, a režija ovog projekta povjerena je istaknutoj crnogorskoj rediteljki Mariji Perović.

 
 
Obrazovanjem protiv diskriminacije    Dječja prava 

Zamjenica Zaštinika, Snežana Mijušković, govorila je na treningu o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, koji je organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje (CGO). Trening koji je održan od 17. do 19. oktobra u Podgorici sastavni je dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava, koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori. Zamjenica Mijušković govorila je o slučajevima iz prakse Zaštitnika koji se odnose na ostvarivanje prava na obrazovanje, a koji se mogu posmatrati i kroz prizmu diskriminacije.

 
 
Kolege iz BiH boravile u studijskoj posjeti instituciji Zaštitnika    Diskriminacija 

Pravnici institucije Ombudsmena za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Selma Jahić i Edin Ibrahimefendić boravili su u petodnevnoj stidijskoj posjeti instituciji Zaštitika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Njihov boravak dio je zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope (SE) u Bosni i Hercegovini pod nazivom: „Jačanje kapaciteta institucije Ombudsmena za ljudska prava za borbu protiv diskiminacije“, koji implementira SE. Svrha studijske posjete bila je razmjena iskustava i upoznavanje sa načinom rada i funkcionisanjem institucija, te uspostavljanje i jačanje regionalne saradnje.

 
 
Reagovanje povodom ranjavanja djevojčice zalutalim metkom   

Povodom ranjavanja djevojčice zalutalim metkom u podgoričkom nasilju Masline i indicija da je do ovog tragičnog događaja došlo tokom pucnjavanje pri obiljžavanju radosnog događaja (tkz šenlučenje), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva građane da prestanu sa tom opasnom praksom i uvijek budu svjesni mogućih posljedica. Ranjavanje djevojčice duboko je uznemirilo javnost i izazvalo ogorčenje, uz očekivanja da će nadležni državni organi efikasnom akcijom doći do počinioca i adekvatno ga kazniti. Međutim, koliko je važna pravovremena reakcija nadležnih i obaveza države da preduzme neophodne mjere da bi zaštitila fizički integritet građana, toliko je važno jačati svijest javnosti o neprihvatljivom praktikovanju šenlučenja i neodgovornom korišćenju oružja. Apelujemo na građane koji legalno posjeduju oružje da njime rukuju s maksimalnom pažnjom i u krajnje opravdanim uslovima, predviđenim zakonom. Takođe pozivamo sve one koji ilegalno posjeduju oružje da ga, bez pravnih posljedica, dobrovoljno vrate policijskim službenicima i na taj način daju doprinos ličnoj, porodičnoj i ukupnoj bezbjednosti, kao i akciji „Poštuj život, vrati oružje“.

 
 
Zamjenik govorio o balansu prava privatnosti i slobode izražavanja    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, govorio je na temu "Balans između prava privatnosti i slobode izražavanja", kao dijelu standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima, na obuci koja je organizovana za novinare. Ovu aktivnost organizovalo je Ministarstvo kulture u okviru obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23, sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Obuci su prisustvovali novinari dnevnih novina, lokalnih javnih emitera, lokalnih štampanih medija, portala, televizija i radio stanica, kao i medijskih naučnih časopisa.

 
 
Objavljena publikacija- Preporuke Komiteta za prava djeteta    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore objavio je publikaciju- Preporuke Komiteta za prava djeteta Ujedinjih nacija (UN), koje je država dobila u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti. Komitet za prava djeteta UN je, u skladu sa članom 44 Konvencije o pravima djeteta, nakon razmatranja Inicijalnog izvještaja o njenoj primjeni, u oktobru 2010. godine, usvojio zaključne opservacije i dao preporuke za unapređenje poštovanja Konvencijom garantovanih prava djece u Crnoj Gori.