Zamjenik Bjeković održao predavanje o zagovaranju i praćenju ljudskih prava    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, bio je predavač na treningu o demokratiji, zagovaranju i praćenju ljudskih prava, izlažući na temu "Nacionalni okvir za zaštitu ljudskih i manjinskih prava” (14.oktobar, Kolašin). On predstavio organizaciju, način rada i praksu Institucije, sa posebnim osvrtom na sistem zaštite od diskriminacije. Predavanje je bilo namijenjeno grupi od 25 studenata iz romske i većinske populacije.

 
 
Savjetnica Krsmanović na radnoj grupi EQUINET-a    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović, učestvovala je u radu radne grupe „Equality law“ Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET), 11. oktobra na Malti. Diskusija radne grupe bila je posvećena izradi konačne verzije nacrta dokumenta o diskriminaciji po osnovu godina života. Predstavnici tijela za jadnakost zemalja članica EQUINET-a predstavili su primjere na nacionalnom nivou u kojima je utvrđena diskriminacija u različitim oblastima društvenog života i djelovanja u kojima je razlikovanje izvršeno po osnovu godina života. Poseban naglasak dat je ovom obliku diskriminacije u području zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama, zdravstvene zaštite, prava na porodični život, obrazovanja i stanovanja.

 
 
Regionalna NPM konferencija u Prištini    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicom Mirjanom Radović, učestvovao je u radu reginalne konferencije nacionalnih preventivnih mehanizama Zapadnog Balkana pod nazivom “Mentalni poremećaji, lišenje slobode i ljudsko dostojanstvo”. Konferenciju koja je 12. oktobra održana u Prištini, organizovao je Savjet Evrope. U svom izlaganju na temu “Zaštita prava lica lišenih slobode sa mentalnim oboljenjima u zatvorskom sistemu i psihijatrijskim ustanovama”, Zaštitnik je ukazao na primjere dobre prakse, kao i na izazove sa kojima se NPM susreće u radu. U odnosu na Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, između ostalog je kazao da je prošle godine izrađen posebni Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u ZIKS-u.

 
 
Zamjenica na konferenciji o braniocima ljudskih prava   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, učestvovala je na panel diskusiji povodom 20 godina od usvajanja Deklaracije o braniocima ljudskih prava, koja je danas održana na Pravnom fakultetu. Ona je u okviru panela „Deklaracija i izazovi u djelovanju branilaca ljudskih prava“, govorila o mandatu Institucije, načinima postupanja, radu po pritužbama kao i dostignućima za 15 godina postojanja. Zamjenica Mijušković predstavila je ključne podatke i ocjene iz Izvještaja o radu za prethodnu godinu, s osvrtom na saradnju sa organizacijama civilnog društva, medijima i međunarodnim organizacijama kao važnim partnerima s istom ili sličnom misijom rada u kontekstu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Navela je da su kontinuirana saradnja, podrška i razmjena znanja i iskustava među braniocima ljudskih prava neophodni- bez obzira na to u kojoj formi i na kom polju djeluju.

 
 
Doprinos medija smanjenju predrasuda o Romima   

Važno je da mediji posvete pažnju praćenju položaja ranjivih grupa i kada one nisu u žiži kreatora javnih politika, kazao je Ombudsman Šućko Baković, navodeći da u izvještavanju o Romima treba izbjeći stereotipne prikaze i nepotrebna etiketiranja po osnovu etničke pripadnosti. On je danas govorio na panel diskusiji „Doprinos medija smanjenju predrasuda o Romima“ u okviru Roma Prajda, koji je organizovala Građanska alijansa. Zaštitnik je podsjetio da opšti status romske i egipćanske zajednice pokazuje da su preduzete određene mjere i aktivnosti na unaprjeđenju položaja Roma, koje su rezultirale značajnim, ali još uvijek nedovoljnim promjenama. „U našim izvještajima, na skupovima i sličnim prilikama uvijek ističemo da su Romi i dalje u kategoriji građana koji žive u teškim uslovima i kojima su prava ugrožena. Rezultati dostupnih istraživanja javnog mnjenja o percepciji diskriminacije pokazuju da su Romi u vrhu liste najdiskriminisanijih grupa u crnogorskom društvu“, rekao je on.

 
 
Zaštitnik na svečanosti povodom obilježavanja Dana Vojske   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, prisustvo je svečanosti povodom obilježavanja Dana Vojske Crne Gore, koja je održana na Cetinju. Vojska Crne Gore slavi svoj dan u znak sjećanja na 7. oktobar 1042. godine, kada su hrabri ratnici na čelu sa knezom Vojislavom, na području Crmnice, nanijeli težak poraz vizantijskoj vojsci. Na svečanosti, kojoj su prisustvovale zvanice iz državnog vrha, predstavnici diplomatskog kora, načelnici generalštabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje govorili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Ministar odbrane Predrag Bošković i načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Dragutin Dakić.

 
 
Zamjenica Perović na svečanosti povodom Dana unutrašnjih poslova   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja 02. oktobra – Dana unutrašnjih poslova. Svečanoj akademiji prisustvovali su visoki predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i gosti iz okruženja. Ovim povodom prisutnima su se obratili ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Uprave policije Veselin Veljović. Sa svečanosti je poručeno da će Ministarstvo unutrašniih poslova i Uprava policije u vremenu koje dolazi nastaviti da hrabro i posvećeno izvršavaju poslove iz svoje nadležnosti.

 
 
Realizovani obilasci u okviru "Dječje sedmice"    Dječja prava 

Posjetama institucijma, ustanovama i organizacijama koje se bave pravima djece i mladih predstavnici institucije Zaštitnika obilježili su Dječju sedmicu. Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, sa savjetnicama Milicom Kovačević, Duškom Šljivančanin, Biljanom Stanković i Milicom Bogojević posjetila je JU Dječji dom "Mladost" u Bjeloj, u kom trenuto boravi 70 djece. Prilikom posjete dobijene su informacije o funkcionisanju ustanove i presjek trenutnog stanja o broju korisnika, zaposlenih u direktnom radu sa djecom kao i saradnja sa drugim institucijama. U zajedničkim konsultacijama napravljen je osvtr na probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a razgovarano je i o prevenciji povratka djece iz hraniteljskog smještaja i potrebi unapređenja hraniteljskog smještaja izazovima izlaska djece iz doma.

 
 
Reagovanje povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika   

Povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika u obavljanju svog posla, od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore komentar je zatražila Televizija Crne Gore. U nastavku teksta su pitanja i odgovori: RTCG: Na juče odrzanom okruglom stolu na kojem se pricalo o Javnom medijskom servisu u Crnoj Gori , poslanik DPS Luidj Skrelja je saopstio da je dan prije dozivio ozbiljnu prijetnju u centru Podgorice. Podsjetio je prisutne ucesnike i na napad od strane poslanika DFa koji se dogpodio u februaru prosle godine u holu Skupstine kada je poslanicima DFa ukinut imunitet. Skrelja je pitao sefa delegacije EU u CG Aiva Orava da li smatra da on ima pravo na zastitu nakon svih ovih neprijatnosti. Orav mu je kazao da su napadi rizik poslanickog posla. -Molim vas da nam prokomentarisete izjavu sefa Delegacije EU u CG. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uvijek do sada osudio je sve vrste pritisaka, prijetnji i napada na poslanike ali i druge nosioce javnih funkcija kao i učesnike javnog života.

 
 
Zamjenica Perović na svečanosti u Domu starih    NPM 

Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, prisustvovala je obilježavanju Dana Doma starih “Grabovac” u Risnu. Ovaj datum, koji je ujedno i Medjunarodni dan starijih, rokovodstvo i korisnici Doma obilježili su svečanošću uz prigodan program i prisustvo zvanica. Zamjenica Perović, čestitajući ovaj važan datum, podsjetila je na podršku koji Institucija pruža ovoj važnoj ustanovi navodeći da je jjen rad u stalnom fokusu naše pažnje. Na svečanosti je predstavljeno izdanje prvog časopisa "Glas Grabovca" koji su uredili korisnici.Dom je na ovaj dan dobio i licencu za rad.