Sektor za prava djeteta u posjeti NVU "Staze"    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, sa saradnicama je danas posjetila NVU ,,Staze'' sa čijim zaposlenima je razgovarano o uslovima rada sa djecom i izazovima sa kojima se suočavaju. NVU „Staze” je osnovano u decembru 2001. godine. Inicijatori osnivanja Udruženja su roditelji djece i omladine sa smetnjama u razvoju i građani koji žele aktivno učestvovati u kreiranju i poboljšanju politike i prakse koja obezbjeđuje djeci i omladini sa smetnjama u razvoju život bez diskriminacije i potpuno učešće u životu zajednice. Stalne aktivnosti Udruženja se odvijaju u zakupljenom prostoru od 100 m² u kojem su pored kancelarijskog prostora opremljeni dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, logopedsko - psihološki kabinet kao i senzorna soba. Udruženje je jedno od osnivača i članica Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore - NARDOS CG.

 
 
Međunarodni dan tolerancije    Diskriminacija 

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore želi da skrene pažnju javnosti na važnost poštovanja ukupnog koncepta i podrazumijevanih vrijednosti tolerancije u svakodnevnom životu. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine, s ciljem skretanja pažnje na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Rezolucijom 51/95 Generalna skupština UN-a pozvala je zemlje članice da promovišu Međunarodni dan tolerancije, koji se od tada održava svakog 16. novembra. Ovaj datum je najčešće praćen kampanjama čiji je cilj promocija tolerancije, poštovanja i dostojanstva širom planete, naročito prema ranjivim društvenim grupama. Za razliku od opšteoprihvaćenog načela poštovanja fizičkog i psihičkog integriteta svake osobe, Zaštitnik zapaža da u crnogorskom društvu postoji trend rasta različitih vidova nasilja, uključujući sve oblike nasilne komunikacije. Nasilje nije zapaženo samo kao pojava u realnom okruženju, već se pojačano širi u prostoru novih/informacionih tehenologija, odnosno društvenih mreža, sa ništa manje štetnim dejstvom na razvoj društva i odnose među ljudima.

 
 
Zaštitnik na konferenciji o obrazovanju Roma i Egipćana   

Kreiranje kvalitetnog, obuhvatnog i pristupačnog sistema obrazovanja je ključni faktor u suzbijanju socijalne isključenosti romske i egipćanske zajednice, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković On je na konferenciji „Integracija Roma i Egipćana kroz obrazovanje - Mogućnosti i izazovi“, koju su organizovali Ministarstvo prosvjete Crne Gore, Koalicija Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori kroz transparentne i održive javne politike i Romski obrazovni fond podsjetio da su Romi etnička neteritorijalna manjina koja je dugotrajno i istorijski zapostavljena na prostorima Zapadnog Balkana Centralne i Istočne Evrope. „Na osnovu sprovedenih istraživanja, ranijih i novijih i procjena civilnog društva, Romi i Egipćani su i dalje najugroženija manjinska zajednica u Crnoj Gori i suočavaju se sa ozbiljnim socio-ekonomskim problemima. Obrazovanje je sredstvo i preduslov za ostvarivanje svih ljudskih prava i utiče na kvalitet života i omogućava njegovo unapređenje“, rekao je Baković.

 
 
Poboljšati mjere za podsticanje zapošljavanja OSI    Diskriminacija 

U Crnoj Gori je u narednom periodu potrebno kreirati bazu o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom (OSI), kao i poboljšati mjere za podsticanje zapošljavanja te populacije, ocijenjeno je na okruglom stolu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG). Okrugli sto „Unapređenje uslova za zapošljavanje OSI na otvorenom tržištu rada” je posljednja aktivnost koja je organizovana u okviru projekta "Od obrazovanja ka zaposlenju – Trans2Work 3", koji UMHCG sprovodi u saradnji sa Fakultetom vizuelnih umjetnosti, a finansira ga Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, rekao je da se fokusiranjem na Fond može dogoditi da „nesvjesno u najboljoj namjeri vršimo sagregaciju OSI“. „Ako pogledamo statističke podatke vezane za zapošljavanje ovih lica, vidjećemo da se najveći broj njih zapošljava u organizacijama civilnog sektora koje su manje ili više usmjerena ka zaštiti prava OSI. Ako bi se fokusirali samo na jedan instrument, čini mi se da bi se izgubili u šumi strateških dokumenata, koje je potrebno pratiti sa različitih aspekata“, kazao je on.

 
 
Objavljen javni pozi za Mrežu zlatnih savjetnika    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore objavio je danas javni poziv za izbor članova Mreže zlatnih savjetnika. Prijave se podnose u roku od 20 dana, a izbor će biti izvrđen do 20. decembra.

 
 
Posjeta Maloj grupnoj zajednici i Dnevnom centru u BP   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa predstavnicima Skupštine Crne Gore, Vlade, UNICEF-a, civilnog sektora i lokalne samouprave Bijelo Polje posjetio je JU Dnevni centar “Tisa” i Malu gupnu zajednicu u tom gradu. Cilj posjete, koju su organozovali skupštinski odbori za ljudska prava i rad i socijalno staranje, bio je upoznavanje sa načinom funkcionisanja servisa socijalnih usluga kao i sa aktivnostima Oštine BP koje se odnose na zaštitu prava osoba sa invaliditetom, a posebno djece sa teškoćama u razvoju. Mala grupna kuća u Bijelom Polju je počela sa radom u novembru 2015. godine i namijenjena je djeci sa smetnjama u razvoju bez roditeljskog staranja ili djeci čijim je roditeljima oduzeto to pravo.Ona funkcioniše u okviru Centra za djecu I mlade sa smetjama u razviju “Tisa”, u okviru kog je Dnevni centar.

 
 
NPM u posjeti CB Bijelo Polje    NPM 

Tim nacinalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je redovan obilazak Centra bezbjednosti u Bijelom Polju. Tom prilikom razgovarano je sa policijskim službenicima o aktuelnim problemima i izazovima sa kojima se suočavaju. Takođe, tim NPM-a posebnu pažnju je posvetio analizi zatečenog stanja. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Dani tužilaštva: Zamjenik govorio o mjerama tajnog nadzora   

U okviru održavanja Dana tužilaštva, a na poziv Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, izlaganje na temu “Mjere tajnog nadzora i Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda” imao je zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković. Bjeković je govorio u radnom dijelu skupa, koji je održan 1. novembra u Budvi. U okviru teme posebna pažnja posvećena je zaštiti prava na privatnost kao protivteže ovlašćenjima kojima raspolažu državni organi u borbi protiv najsloženijih i najozbiljnijih vidova kriminaliteta.

 
 
Međunarodni skup o pravu djeteta na život u porodici    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković i samostalna savjetnica Duška Šljivančanin učestvovale su na dvodnevnoj konferenciji “Pravo djeteta na život u porodici”, koju su u Jerevanu organizovali jermenski Ombudsman i UNICEF (2. i 3. novembar). Prvog dana konferencije razgovarano je na teme Promjena mišljenja, politika i života – komparativna analiza deinstitucionalnih reformi u 11 država, standardi Savjeta Evrope (SE) u vezi sa pravom djece na životu porodici, važnost života djeteta u porodici iz psihološkog ugla i zadržavanje djeteta u porodici kroz obezbjeđivanje inkluzivnog obrazovanja. Diskutovano je i o napretku reformi u vezi sa sistemom brige o djeci u Jermeniji Taođe, učesnici su obišli i dnevni centar za djecu, sirotište i fondaciju za podršku djeci. Drugog dana na konferenciji je razgovarano o državnom sistemu brige za djecu u Gruziji, dat je pregled procesa deinstituconalizacije u Litvaniji kao i iskustva Hrvatske i Malte u toj oblasti i praksa Moldavije u vezi sa zatvaranjem rezidencijalnih ustanova za brigu o djeci.

 
 
Posjeta Specijalnoj bolnici za psihijatriju    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković sa saradnicima je 2. novembra posjetio Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Kotoru. Tom prilikom razgovarao je sa pacijentima i medicinskim osobljem o uslovima u kojima borave i rade. Posebna tema razgovora je bilo poštovanje ljudskih prava i sloboda ove ranjive kategorije lica - psihijatrijskih bolesnika, smještenih u ovoj ustanovi.