Mjere upozorenja ne doprinose prevenciji govora mržnje    Diskriminacija 

U slučajevima govora mržnje izraženog na internetu, društvenim mrežama i drugim mjestima javnog prostora najčešće se izriču mjere upozorenja, što suštinski nije doprinijelo niti prevenciji, niti smanjenju ovih delikata, kazao je Ombudsman Šućko Baković. On je danas govorio na radionici “Promovisanje tolerancije i prevencija govora mržnje u medijima“, koju su organizovali Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Agencija za elektronske medije. Zaštitnik je podsjetio da tolerancija podrazumijeva volju i sposobnost da se poštuju različita shvatanja, uvjerenja i postupanja i da se, u slučaju neslaganja, na njih reaguje s uvažavanjem - a ne djelima mržnje i nasilja.

 
 
Sjutra predstavljanje Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstaviće sjutra, 25. aprila (srijeda) izvještaj o radu za 2017.godinu. Zaštitnik će govoriti o ostvarivanju ljudskih prava i sloboda u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, oblasti prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Nakon predstavljanja izvještaja Zaštitnik i zamjenici odgovaraće na pitanja novinara.

 
 
Trening za jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana   

Predavanjem profesora Vladimira Đorđevića (Mendel univerzitet, Fakultet za regionalni razvoj i međunarodne studije - Brno) nastavljen je trening za jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti. Profesor Đorđević je govorio o evropeizaciji bezbjednosnih struktura, s akcentom na policiji, na primjeru Republike Češke. On je, između ostalog, predstavio mjere i aktivnosti koje su preduzete kako bi se povjerenje građana u policiju Češke Republike povećalao sa 42 odsto 2005. na 65 odsto 2017.godine.Neke od ključnih promjena odnosile su se na ovlašćenja policije koje su dovele do pojednostavljenja posla; policija je počela da igra ulogu partnera drugim organima; došlo je do transformacije u teritorijalnoj i organizacionoj strukturi; izvršena je racionalizacija ekonomskog položaja policije; poboljšana je spoljna i unutrašnja kontrola; usavršen proces obuka za pripadnike poliicje; racionalizovan je rad sa građanima, restrukturisane policijske snage koje nisu uniformisane i sl. Druga sesija profesora Đorđevića odnosila se na nadležnost Ombudsmana Češke. Zahtjev za osnivanje te institucije politički je bio prisutan od 1992.godine dok je zakon o toj instituciji prihvaćen 1999, da bi naredne bio izabran prvi Ombudsman.

 
 
Posjeta porodicama romske i egipćanske zajednice    Diskriminacija 

Savjetnica Zaštitnika, Dina Knežević, učestvovala je u posjeti romskim i egipćanskim porodicama u naselju Konik, koja je organizovana u okviru mjeseca romskog aktivizma. Posjeta je realizovana u sklopu projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na Zapadno Balkanu II“, u organizaciji Crnogorskog ženskog lobija. Osim predstavnice institucije Zaštitnika, u posjeti su učestvovali i predstavnici Centra za socijalni rad, Opštine Podgorica i Doma zdravlja. Oni su posjetili dvije porodice, u kojima ih je dočekala grupa od pet žena koje su govorile o svojim problemima u zajednici. Razgovarano je kako predstavnici institucija mogu posredovati u rješevanju problema, a širi cilj posjete bio je povećanje povjerenja između pripadnika romske i egipćanske zajednice i zaposlenih u institucijama.

 
 
Trening o monitoringu prisilnih povrataka    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštitnika, Mirjana Radović i Jelena Nedović, učestvovale su na prvom regionalnom treningu za monitore prisilnih povrataka koji je održan u Beogradu od 9. do 12. aprila. Trening je, između ostalog, održan sa ciljem upoznavanja monitora sa ključnim ulogama i odgovornostima prilikom posmatranja operacija prisilnog povratka u kontekstu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda lica prilikom ovakvih operacija. Organizatori treniga su Agencija za evropsku i obalnu stražu (FRONTEX), Kancelarija Evropske unije za podršku azilu (EASO), Međunarodna organizacija za izbjeglice (IOM) i Agencija UN za izbjeglice (UNICEF).

 
 
Zaštitnik u Nikšiću   

Nasilje kao rješavanje konfliktnih situacija ni u jednom društvu, pa ni u crnogorskom, nije prihvatljivo a na ovu temu glas mladih treba da se čuje češće, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković. On je sa zamjenicama Snežanom Mijušković i Zdenkom Perović kao i savjetnicom Duškom Šljivančanin prisustvovao takmičenju iz sociologije za srednjoškolce/ke iz Crne Gore na temu “Mladi i nasilje”. Takmičenje su organizovali Filozofski fakultet u Nikšiću, Društvo sociologa Crne Gore, Institut za sociologiju i psihologiju i studijski program za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Prijavljeno je 89 radova, iz 14gradova i iz 17 crnogorskih srednjih škola. U finale se plasiralo 13 takmičara i takmičarki, koji su javno branili svoje radove pred publikom i komisijom. Pred početak odbrane radova učesnicima se obratio Zaštitnik koji je kazao da nasilje, kao rješavanje konfliktnih situacija, ni u jednom društvu, pa ni u crnogorskom, nije prihvatljivo.

 
 
Zamjenica Perović održala predavanje studentima iz Francuske    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, održala je predavanje grupi studenata fakultetu SciencesPo i Burgonje iz Francuske. Ona je na Fakultetu političkih nauka studentima govorila o mandatu i radu institucije Zaštitnika. Kroz predavanje i power point prezentaciju studenti su imali priliku da se upoznaju sa ustavnom pozicijom Zaštitnika, zakonskim okvirom koji uređuje ovu oblast, procedurama podnošenja pritužbi i postupanju po njima.

 
 
Čestitka povodom Dana Roma    Diskriminacija 

U susret 8.aprilu – Međunarodnom danu Roma, podsjećamo da je cilj obilježavanja ovog značajnog datuma podizanje svijesti o položaju ove populacije, ukazivanje na probleme sa kojima se suočava, promocija kulture, vrijednosti i apel da se stanje unaprijedi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da sva istraživanja i dalje pokazuju da su Romi u izrazito nejednakom položaju u društvu po mnogim indikatorima. Dostupni podaci ukazuju da je siromaštvo kod pripadnika romske i egipćanske populacije četiri do pet puta izraženije nego kod većinske populacije. Skoro 82% ove populacije u Crnoj Gori je nezaposleno, od čega 12% nema prihode, dok 60% prima neki vid redovne finansijske pomoći od centara za socijalni rad ili iz drugih izvora. Dosadašnji pokazatelji stanja u obrazovanju se poboljšavaju, ali uglavnom na nižim nivoima obrazovanja. Nizak nivo ekonomske aktivnosti, visoka stopa nezaposlenosti, te gotovo potpuna isključenost iz organa javne vlasti, karakteristike su Roma i Egipćana koje su primarno uslovljene niskom stopom opšteg i stručnog obrazovanja. Većina ove populacije obavlja poslove u sivoj ekonomiji, dok formalno zaposleni Romi najčešće rade u komunalnim preduzećima, gradskoj čistoći, opštinskim deponijama ili se povremeno angažuju na sezonskim poslovima i javnim radovima. Romi i Egipćani su u većini slučajeva izolovani od ostatka stanovništva i uglavnom žive u naseljima koja su odvojena od naselja sa neromskim stanovništvom, pa usljed takve fizičke odvojenosti raste i svaki vid socijalne distance i isključivanja.

 
 
Obilježen Dan palestinskog djeteta    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djeteta, Snežana Mijušković, govorila je danas na tribini o pravima djeteta u Palestini, koju su organizovali palestinska Ambasada u Crnoj Gori i NVO Građanska alijansa. Učesnici tribune bili su i ambasador Palestine u Crnoj Gori, Rabii Alhantouli kao i predstavnica Centra za prava djeteta Jelena Gluščević. Na skupu, koji je organizovan povodom 05. aprila- Dana palestinskog djeteta, ukazano je da djeca Palestine već 70 godina – od početka izraelske vojne okupacije, svakodnevno trpe okrutnost i da su im uskraćena osnovna prava.

 
 
Zamjenici Zaštitnika na sjednici Odbora za ravnopravnost   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava I sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković I Siniša Bjeković prisustvovali su sjednici Odbora zarodnu ravnopravnost na temu: ┬╗Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica┬ź. Na sjednici je obavljeno konsultativno ministra prosvjete Damira Šehovića i ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke kao i generalne direktorice Direktorata za organizaciju pravosuđa, krivično zakonodavstvo i nadzor u Ministarstvu pravde Marijane Laković – Drašković. Konsultativno saslušanje organizovano je u susret Međunarodnom danu Roma. Zamjenica Mijušković, između ostalog je ukazala da se ovim temama Zaštitnik bavi u kontinuitetu, s akcentom na problemima prosjačenja, obrazovanja i preveremenih brakova.