Kolege iz BiH boravile u studijskoj posjeti instituciji Zaštitnika    Diskriminacija 

Pravnici institucije Ombudsmena za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Selma Jahić i Edin Ibrahimefendić boravili su u petodnevnoj stidijskoj posjeti instituciji Zaštitika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Njihov boravak dio je zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope (SE) u Bosni i Hercegovini pod nazivom: „Jačanje kapaciteta institucije Ombudsmena za ljudska prava za borbu protiv diskiminacije“, koji implementira SE. Svrha studijske posjete bila je razmjena iskustava i upoznavanje sa načinom rada i funkcionisanjem institucija, te uspostavljanje i jačanje regionalne saradnje.

 
 
Reagovanje povodom ranjavanja djevojčice zalutalim metkom   

Povodom ranjavanja djevojčice zalutalim metkom u podgoričkom nasilju Masline i indicija da je do ovog tragičnog događaja došlo tokom pucnjavanje pri obiljžavanju radosnog događaja (tkz šenlučenje), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva građane da prestanu sa tom opasnom praksom i uvijek budu svjesni mogućih posljedica. Ranjavanje djevojčice duboko je uznemirilo javnost i izazvalo ogorčenje, uz očekivanja da će nadležni državni organi efikasnom akcijom doći do počinioca i adekvatno ga kazniti. Međutim, koliko je važna pravovremena reakcija nadležnih i obaveza države da preduzme neophodne mjere da bi zaštitila fizički integritet građana, toliko je važno jačati svijest javnosti o neprihvatljivom praktikovanju šenlučenja i neodgovornom korišćenju oružja. Apelujemo na građane koji legalno posjeduju oružje da njime rukuju s maksimalnom pažnjom i u krajnje opravdanim uslovima, predviđenim zakonom. Takođe pozivamo sve one koji ilegalno posjeduju oružje da ga, bez pravnih posljedica, dobrovoljno vrate policijskim službenicima i na taj način daju doprinos ličnoj, porodičnoj i ukupnoj bezbjednosti, kao i akciji „Poštuj život, vrati oružje“.

 
 
Zamjenik govorio o balansu prava privatnosti i slobode izražavanja    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, govorio je na temu "Balans između prava privatnosti i slobode izražavanja", kao dijelu standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima, na obuci koja je organizovana za novinare. Ovu aktivnost organizovalo je Ministarstvo kulture u okviru obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 23, sa posebnim osvrtom na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Obuci su prisustvovali novinari dnevnih novina, lokalnih javnih emitera, lokalnih štampanih medija, portala, televizija i radio stanica, kao i medijskih naučnih časopisa.

 
 
Objavljena publikacija- Preporuke Komiteta za prava djeteta    Dječja prava 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore objavio je publikaciju- Preporuke Komiteta za prava djeteta Ujedinjih nacija (UN), koje je država dobila u cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti. Komitet za prava djeteta UN je, u skladu sa članom 44 Konvencije o pravima djeteta, nakon razmatranja Inicijalnog izvještaja o njenoj primjeni, u oktobru 2010. godine, usvojio zaključne opservacije i dao preporuke za unapređenje poštovanja Konvencijom garantovanih prava djece u Crnoj Gori.

 
 
Zamjenik Bjeković održao predavanje o zagovaranju i praćenju ljudskih prava    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, bio je predavač na treningu o demokratiji, zagovaranju i praćenju ljudskih prava, izlažući na temu "Nacionalni okvir za zaštitu ljudskih i manjinskih prava” (14.oktobar, Kolašin). On predstavio organizaciju, način rada i praksu Institucije, sa posebnim osvrtom na sistem zaštite od diskriminacije. Predavanje je bilo namijenjeno grupi od 25 studenata iz romske i većinske populacije.

 
 
Savjetnica Krsmanović na radnoj grupi EQUINET-a    Diskriminacija 

Samostalna savjetnica u sektoru za zaštitu od diskriminacije, manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Milena Krsmanović, učestvovala je u radu radne grupe „Equality law“ Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET), 11. oktobra na Malti. Diskusija radne grupe bila je posvećena izradi konačne verzije nacrta dokumenta o diskriminaciji po osnovu godina života. Predstavnici tijela za jadnakost zemalja članica EQUINET-a predstavili su primjere na nacionalnom nivou u kojima je utvrđena diskriminacija u različitim oblastima društvenog života i djelovanja u kojima je razlikovanje izvršeno po osnovu godina života. Poseban naglasak dat je ovom obliku diskriminacije u području zapošljavanja, pristupa dobrima i uslugama, zdravstvene zaštite, prava na porodični život, obrazovanja i stanovanja.

 
 
Regionalna NPM konferencija u Prištini    NPM 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenicom Zdenkom Perović i savjetnicom Mirjanom Radović, učestvovao je u radu reginalne konferencije nacionalnih preventivnih mehanizama Zapadnog Balkana pod nazivom “Mentalni poremećaji, lišenje slobode i ljudsko dostojanstvo”. Konferenciju koja je 12. oktobra održana u Prištini, organizovao je Savjet Evrope. U svom izlaganju na temu “Zaštita prava lica lišenih slobode sa mentalnim oboljenjima u zatvorskom sistemu i psihijatrijskim ustanovama”, Zaštitnik je ukazao na primjere dobre prakse, kao i na izazove sa kojima se NPM susreće u radu. U odnosu na Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, između ostalog je kazao da je prošle godine izrađen posebni Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u ZIKS-u.

 
 
Zamjenica na konferenciji o braniocima ljudskih prava   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković, učestvovala je na panel diskusiji povodom 20 godina od usvajanja Deklaracije o braniocima ljudskih prava, koja je danas održana na Pravnom fakultetu. Ona je u okviru panela „Deklaracija i izazovi u djelovanju branilaca ljudskih prava“, govorila o mandatu Institucije, načinima postupanja, radu po pritužbama kao i dostignućima za 15 godina postojanja. Zamjenica Mijušković predstavila je ključne podatke i ocjene iz Izvještaja o radu za prethodnu godinu, s osvrtom na saradnju sa organizacijama civilnog društva, medijima i međunarodnim organizacijama kao važnim partnerima s istom ili sličnom misijom rada u kontekstu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Navela je da su kontinuirana saradnja, podrška i razmjena znanja i iskustava među braniocima ljudskih prava neophodni- bez obzira na to u kojoj formi i na kom polju djeluju.

 
 
Doprinos medija smanjenju predrasuda o Romima   

Važno je da mediji posvete pažnju praćenju položaja ranjivih grupa i kada one nisu u žiži kreatora javnih politika, kazao je Ombudsman Šućko Baković, navodeći da u izvještavanju o Romima treba izbjeći stereotipne prikaze i nepotrebna etiketiranja po osnovu etničke pripadnosti. On je danas govorio na panel diskusiji „Doprinos medija smanjenju predrasuda o Romima“ u okviru Roma Prajda, koji je organizovala Građanska alijansa. Zaštitnik je podsjetio da opšti status romske i egipćanske zajednice pokazuje da su preduzete određene mjere i aktivnosti na unaprjeđenju položaja Roma, koje su rezultirale značajnim, ali još uvijek nedovoljnim promjenama. „U našim izvještajima, na skupovima i sličnim prilikama uvijek ističemo da su Romi i dalje u kategoriji građana koji žive u teškim uslovima i kojima su prava ugrožena. Rezultati dostupnih istraživanja javnog mnjenja o percepciji diskriminacije pokazuju da su Romi u vrhu liste najdiskriminisanijih grupa u crnogorskom društvu“, rekao je on.

 
 
Zaštitnik na svečanosti povodom obilježavanja Dana Vojske   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, prisustvo je svečanosti povodom obilježavanja Dana Vojske Crne Gore, koja je održana na Cetinju. Vojska Crne Gore slavi svoj dan u znak sjećanja na 7. oktobar 1042. godine, kada su hrabri ratnici na čelu sa knezom Vojislavom, na području Crmnice, nanijeli težak poraz vizantijskoj vojsci. Na svečanosti, kojoj su prisustvovale zvanice iz državnog vrha, predstavnici diplomatskog kora, načelnici generalštabova zemalja članica Američko-Jadranske povelje govorili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Ministar odbrane Predrag Bošković i načelnik Generalštaba VCG, brigadni general Dragutin Dakić.