Zamjenica Perović na svečanosti povodom Dana unutrašnjih poslova   

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, prisustvovala je svečanosti povodom obilježavanja 02. oktobra – Dana unutrašnjih poslova. Svečanoj akademiji prisustvovali su visoki predstavnici zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, kao i gosti iz okruženja. Ovim povodom prisutnima su se obratili ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Uprave policije Veselin Veljović. Sa svečanosti je poručeno da će Ministarstvo unutrašniih poslova i Uprava policije u vremenu koje dolazi nastaviti da hrabro i posvećeno izvršavaju poslove iz svoje nadležnosti.

 
 
Realizovani obilasci u okviru "Dječje sedmice"    Dječja prava 

Posjetama institucijma, ustanovama i organizacijama koje se bave pravima djece i mladih predstavnici institucije Zaštitnika obilježili su Dječju sedmicu. Zamjenica Zaštitnika, Snežana Mijušković, sa savjetnicama Milicom Kovačević, Duškom Šljivančanin, Biljanom Stanković i Milicom Bogojević posjetila je JU Dječji dom "Mladost" u Bjeloj, u kom trenuto boravi 70 djece. Prilikom posjete dobijene su informacije o funkcionisanju ustanove i presjek trenutnog stanja o broju korisnika, zaposlenih u direktnom radu sa djecom kao i saradnja sa drugim institucijama. U zajedničkim konsultacijama napravljen je osvtr na probleme sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu, a razgovarano je i o prevenciji povratka djece iz hraniteljskog smještaja i potrebi unapređenja hraniteljskog smještaja izazovima izlaska djece iz doma.

 
 
Reagovanje povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika   

Povodom pokrenutog pitanja zaštite poslanika u obavljanju svog posla, od Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore komentar je zatražila Televizija Crne Gore. U nastavku teksta su pitanja i odgovori: RTCG: Na juče odrzanom okruglom stolu na kojem se pricalo o Javnom medijskom servisu u Crnoj Gori , poslanik DPS Luidj Skrelja je saopstio da je dan prije dozivio ozbiljnu prijetnju u centru Podgorice. Podsjetio je prisutne ucesnike i na napad od strane poslanika DFa koji se dogpodio u februaru prosle godine u holu Skupstine kada je poslanicima DFa ukinut imunitet. Skrelja je pitao sefa delegacije EU u CG Aiva Orava da li smatra da on ima pravo na zastitu nakon svih ovih neprijatnosti. Orav mu je kazao da su napadi rizik poslanickog posla. -Molim vas da nam prokomentarisete izjavu sefa Delegacije EU u CG. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uvijek do sada osudio je sve vrste pritisaka, prijetnji i napada na poslanike ali i druge nosioce javnih funkcija kao i učesnike javnog života.

 
 
Zamjenica Perović na svečanosti u Domu starih    NPM 

Zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, prisustvovala je obilježavanju Dana Doma starih “Grabovac” u Risnu. Ovaj datum, koji je ujedno i Medjunarodni dan starijih, rokovodstvo i korisnici Doma obilježili su svečanošću uz prigodan program i prisustvo zvanica. Zamjenica Perović, čestitajući ovaj važan datum, podsjetila je na podršku koji Institucija pruža ovoj važnoj ustanovi navodeći da je jjen rad u stalnom fokusu naše pažnje. Na svečanosti je predstavljeno izdanje prvog časopisa "Glas Grabovca" koji su uredili korisnici.Dom je na ovaj dan dobio i licencu za rad.

 
 
Obilježava se "Dječja sedmica"    Dječja prava 

Nizom obilazaka i aktivnosti institucija Zaštitnika i ove godine obilježiće “Dječju sedmicu”. Tradicionalno, širom svijeta “Dječja sedmica” obilježava se početkom oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na djecu i mlade, njihove potrebe, prava i najbolji interes, promovišući aktivno učešće djece u donošenju odluka. Sektor za zaštitu prava djece i mladih organizovaće ove sedmice posjetu JPU “Đina Vrbica”-vaspitnoj jedinici “Dragan Radulović” na Starom aerodromu, Dječjem domu “Mladost” u Bijeloj, Centru za djecu sa posebnim potrebama u Herceg Novom kao i JU “Ljubović”.

 
 
Predavanja za službenike lokalnih samouprava    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i savjetnica Milena Krsmanović održali su predavanje službenicima lokalnih samouprava na temu “Zabrana diskriminacije - antidiskriminacioni standardi, zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite”. Edukacija je organizovana u Ulcinju dana 27. i 28. septembra. Predavanja su održana na poziv Ministarstva za ljudska i manjinska prava u okviru VIII ciklusa edukacija o mehanizmima zaštite od diskriminacije namijenjenim kontakt osobama u lokalnim samoupravama zaduženim za saraduju sa državnim organima u vezi sprovođenja politika zaštite ranjivih grupa, na lokalnom nivou.

 
 
Zamjenica Mijušković na konferenciji „Saradnjom do kvalitetnog obrazovanja"    Dječja prava 

Zamjenica Zaštitnika za oblast prava djece, mladih i socijalno staranje, Snežana Mijušković govorila je na otvaranju konferencije „Saradnjom do kvalitetnog obrazovanja“ koju su organizovali nevladina organizacija Mladi Romi i Koalicija ''Ujedinjena podrška romskoj inkluziji u Crnoj Gori''. Zamjenica Mijušković je ukazala j na preporuke koju je Institucija dostavila Komitetu Ujedinjenih nacija (UN) u vezi sa primjenom Konvencije o pravima djece, a koje se odnose na oblast obrazovanja. „Potrebno je nastaviti sa aktivnostima na povećanju kapaciteta predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, kontinuirano raditi na povećanju kvaliteta i bezbjednosti obrazovnih ustanova sa posebnim naglaskom na uvođenje interaktivnog metoda nastave boljom opremljenošću škola, povećanjem nastavnog kadra u odnosu na broj učenika, obuke nastavnika i njihovog većeg uključivanja u proces reforme“, navela je ona. Podsjetila je da su preporuke i da je potrebno obezbijediti da osnovno obrazovnaje bude besplatno za sve učenike, finansijska sredstava za vannastavne aktivnosti u školama, a naročito u ruralnim sredinama i malim gradovima.

 
 
Zaštitnik na međunarodnoj konferenciji ombudsmana u Bačkoj Topoli   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i samostalna savjetnica Milana Bjović bili su učesnici međunarodne konferencije na kojoj se razgovaralo o dosadašnjim iskustvima i pravcima daljeg razvoja institucija ombudsmana. Konferencija, koju je uz podršku OEBS-a organizovalo Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije (ULOS), održana je 27. i 28. oktobra u Bačkoj Topoli (Srbija). Govoreći o razvoju institucije Ombudsmana u Crnoj Gori, Zaštitnik je ukazao na zakonska rješenja i ustavnu poziciju, a detaljnije je predstavio mandat, postupanje po pritužbama, najčešća obraćanja građana, odnos sa institucijama sistema i td. On je kazao da se ne smije zaboraviti da je građanin nosilac suvereniteta i da je on u centru sistema, te da još ima izazova u dostizanju principa tkz „dobre uprave“ .

 
 
Kontrolni obilazak zatvora za kratke kazne    NPM 

Savjetnice u instituciji Zaštinika, Marijana Sinđić, Jelena Nedović i Mirjana Radović, kao tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), obavile su 25. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Zatvora za kratke kazne u Bijelom Polju. Prilikom obilaska razgovarano je načelnicom zatvora kao i sa relizatorima tretmana, a sagledani su i materijalni uslovi u kojima borave pritvorena, odnosno lica na izdržavanju kazne zatvora. Ocjena ispunjenosti preporuka datih u ranijim izvještajima biće predstavljena u Godišnjem izvještaju NPM-a za 2018. godinu.

 
 
Sastanak Zaštitnika i ministra prosvjete   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i zamjenica Snežana Mijušković razgovarali su sa ministrom prosvjete Damirom Šehovićem i njegovom saradnicom Arijanom Nikolić Vučinić. Povod za sastanak, koji je organizovan na inicijativu Zaštitnika, bio je razgovor o realizaciji zaključaka i preporuka Zaštitnika kao i razmatranje mogućnosti za dalje unapređenje saradnje. Razgovarano je o najčešćim obraćanjima građana iz oblasti obrazovanja, s akcentom na slučajeve koji se tiču postupanja škola, vrtića, inspekcijskih službi, komisija i sl.