×
 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana tolerancije    Diskriminacija 

Povodom 16. novembra, Međunarodnog dana tolerancije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore poziva na uvažavanje različitosti, podizanje svijesti o jednakosti ljudi kao principu i zabrani diskriminacije kao obavezi. Zaštitnik smatra da je neophodno dosljedno primjenjivati antidiskriminacione propise i posvetiti pažnju politici obrazovanja i prevencije u ovoj oblasti, u prvom redu borbi protiv predrasuda. Takođe je potrebno posvećeno i u kontinuitetu snažiti međuljudske odnose i reagovati adekvatno uvijek kada ih nesavjesni pojedinci ili grupe ugrožavaju. UNESCO, kao agencija Ujedinjenih nacija za kulturu, 16.novembra 1995.godine donosi Deklaraciju o principima tolerancije. Naredne godine Generalna skupština UN pozvala je zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u sladu sa ovom Deklaracijom. Ona posebno naglašava da tolerancija nije nikakav ustupak, snishodljivost ili popustljivost. Iznad svega, to je aktivan stav podstaknut priznavanjem univerzalnih ljudskih prava i osnovnih sloboda drugima. Ni u jednom slučaju se ne može upotrijebiti za opravdavanje kršenja tih osnovnih vrijednosti. Ključni principi tolerancije sadržani su već u samoj njenoj definiciji, koja je označava kao poštovanje, prihvatanje i uvažavanje velike raznovrsnosti kultura u svijetu, oblika izražavanja i oblika humanosti. Podstaknuta je znanjem, otvorenošću, komunikacijom i slobodom mišljenja, savjesti i uvjerenja. Tolerancija je ravnoteža u razlici. Ona nije samo moralna obaveza, već i politički, odnosno pravni zahtjev.

 
 
Potraga za ljudskim pravima za srednjoškolce    Dječja prava 

U znak obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Građanska alijansa i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Vladom Crne Gore i EU Info Centrom organizuje Potragu za ljudskim pravima za srednjoškolce i njihove nastavnike, koja će biti realizovana u Podgorici 7. decembra. Takmičenje će početi u 10 sati, u prostorijama EU Info centra, dok će proglašenje pobjedničkih timova biti održano u 16 časova u Svečanoj Sali Gimnazije „Slobodan Škerović“. Pravo učešća imaju učenici/ce trećih razreda svih srednjih škola u Crnoj Gori koji se, zajedno sa nastavnicima/cama, prijave na otvoreni poziv koji je otvoren od 8. do 22. novembra. Tim treba da bude sastavljen od tri učenika/ce trećeg razreda i jednog/ne nastavnika/ce koji će biti odgovorni/e za tim tokom Potrage za ljudskim pravima. Podatke o članovima/cama tima (ime i prezime, razred za učenike/ce, radno mjesto za nastavnika/cu i naziv obrazovne institucije) uz odobrenje direktora/ce da će predstavljati školu, svi zainteresovani treba da dostave na mejl milan@gamn.org najkasnije do 22. Novembra, do kraja dana. Jedna škola ima pravo nominacije samo jednog tima za Potragu za ljudskim pravima.

 
 
Godišnji sastanka EQUINET-a    Diskriminacija 

Zamjenik Zaštitnika za oblast anti-diskriminacije, Siniša Bjeković, učestvovao je na godišnjem sastanku Evropske mreže tijela za jednakost /EQUINET/, koji je održan u Briselu. U fokusu ovogodišnjeg sastanka bili su planovi rada mreže za narednu godinu, kao i posebno izražena potreba za promocijom standarda o tijelima za jednakost zasnovanim na preporukama Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (GPR 2), te posebno značajne (sa stanovišta praćenja obaveza države u procesu evropskih integracija) preporuke Evropske komisije o standardima tijela za jednakost proizašle iz direktiva EU o jednakosti i objavljene u junu 2018.godine. Mreže okuplja 46, a sada već 49 tijela za jednakost iz evropskih država članica EU i onih koje to još nijesu, ali svoju opredijeljenost temelje na zajedničkim evropskim standardima jednakosti.

 
 
Zaštitnik i zamjenica sa predstavnicima državnih institucija Ukrajine    NPM 

U ostvarivanju prava raseljenih i interno raseljenih u Crnoj Gori u nekim oblastima zabilježen je ozbiljan napredak, dok još nisu dostignuti socijalni standardi predviđeni strategijama i akcionim planovima, kazao je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore. On i zamjenica Zaštitnika, Zdenka Perović, danas su ukrajinskoj delegaciji stručnjaka koji se u svojoj zemlji bave ovim pitanjima predstavili stanje u vezi sa zaštitom ljudskih prava i sloboda raseljenih i interno raseljenih. Zaštitnik je govorio o iskustvima Crne Gore za 25 godina od početka rata na teritoriji bivše Jugoslavije i otvaranja granica za raseljene, navodeći da u tom trenutku nije bilo adekvatne pravne regulative kojom bi se tim osobama garantovala zaštita prava. On je naveo da je u međuvremenu urađeno dosta, počev od zakonodavnog okvira, kao i da je stanje vidno unaprijeđeno u oblasti zdravstva i obrazovanja.

 
 
Obuka o nasilju u porodici za nosioce pravosudnih funkcija   

Zamjenici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i Snežana Mijušković učestvovali su u radu seminara za obuku nosilaca pravosudnih funkcija na temu "Nasilje u porodici - standardi Evropske konvnecije o ljudskim pravima". Oni su, na poziv Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona, održali edukativna predavanja o nasilju sa stanovišta konvencijskih standarda, kao i konkretnim primjerima iz prakse institucije u kojima su ovi standardi primijenjeni. Podsjećamo da je nedavno potpisan novi Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u porodici, a cilj seminara, između ostalog, je bio da uputi na moguće dileme i opstrukcije u njegovoj implementaciji kao i standarda Evropske konvencije. Osim toga, predstavnici institucije učestvovali su u raspravi o konkretnim problemima koji se javljaju tokom sudskog postupka i nakon njega, a posljedica su neriješenih porodičnih konflikata kao uzročnika eskalacije nasilja.

 
 
Zlatna savjetnica nominovana za Međunarodnu dječju nagradu za mir    Dječja prava 

Zlatna savjetnica Zaštitnika Jana Rakočević, jedina je iz Crne Gore, ali i sa prostora bivše Jugoslavije, nominovana za ovogodišnju dodjelu Međunarodne dječje nagrade za mir. Janu, koja je učenica trećeg razreda JU SMŠ “Braća Selić” iz Kolašina za nagradu je predložila institucija Zaštitnika ljudskih prava i slobode Crne Gore, a kasnije (nakon pola godine) zvanično je nominovana od strane Globalne organizacije KidsRights, sa sjedištem u Holandiji. Ona se prije šest godina, kroz rad učeničkog parlamenta počela upoznavati sa pravima djece a od 2014. je Zlatna savjetnica Ombudsmana. “Osjetila sam potrebu da i ja počnem da pomažem u promociji dječjih prava i da ja kao dijete utičem, koliko mogu, kako na odrasle tako i na djecu. Učestvovala sam na brojnim aktivnostima, konferencijama, radionicama”, pojasnila je Jana ovim povodom u izjavi za medije.

 
 
Zaštitnik na međunarodnom naučnom skupu "Od protivpravnosti do zakonitosti”   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu “Zaštita ljudskih prava: Od protivpravnosti do zakonitosti”, koji je u Novom Sadu (Republika Srbija) organizovao Pokrajinski zaštitnik građana u saradnji sa Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Trodnevni međunarodni nauči skup (29-31.10.2018) završen je potpisivanjem pisma o saradnji ombudsmana u regionu. Tema konferencije elaborirana je kroz tri problemske cjeline – Pravne praznine i ljudska prava, Pravosuđe i protivpravnost i Teorijsko-pravni i filozofski aspekti protivpravnosti i legalnosti. Takođe je organizovan i okrugli sto na temu Pravne praznine i ljudska prava/nezavisne institucije. Govoreći o pravnim prazninama, Zaštitnik Baković ukazao je na važnu ulogu koju Ombudsman ima u toj oblasti kroz unapređenje pravnog okvira i prevazilaženje manjkavosti i protivrečnosti.

 
 
Predstavnici Institucije na regionalnoj konferenciji tijela za jednakost    Diskriminacija 

Zamjenici Zaštitnika Snežana Mijušković i Siniša Bjeković i samostalna savjetnica Milena Krsmanović učestvovali su na trećoj regionalnoj konferenciji tijela za jednakost Jugoistočne Evrope koja je organizovana 29. oktobra u Tirani. Na osnovu Izjave o saradnji između tijela za jednakost Jugoistočne Evrope regionalni sastanci organizuju se na godišnjem nivou, pa je Komesar za zaštitu od diskriminacije Republike Albanije, nakon Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i Pravobranitelja/ice za rodnu ravnopravnost Republike Hrvatske, bio domaćin treće regionalne konferencije na temu “Nezavisnost tijela za jednakost”. Predstavnici/ce tijela za jednakost iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, i Kosova govorili su o nezavisnosti tijela za jednakost sa posebnim osvrtom na Preporuku Opšte Politike br. 2 Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (ECRI) i Preporuku Evropske Komisije “O standardima tijela za jednakost”. Diskutovali su o novim standardima odobrenim na evropskom nivou i predstavili svoja iskustva u dostizanju nezavisnosti, jačanju djelotvornosti, postupanju po preporukama datim zbog utvrđene diskriminacije i drugim pokazateljima uspješne borbe protiv diskriminacije pred nacionalnim institucijama čiji je mandat zaštita, promocija i prevencija diskriminacije.

 
 
Zamjenik u dokumentarnom dijelu serije "Grudi"    Diskriminacija 

Pretpremijera prve epizode serije "Grudi", u kojoj o statusu žene i njenoj ulozi u društvu govori zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, održana je na Svjetski Dan borbe protiv raka dojke 24 oktobra (Cineplexx, Podgorica) Serija, čiji je motiv skretanje pažnje i podizanje svijesti javnosti o kanceru dojke, urađena je u koprodukciji Televiziji Crne Gore i producentske kuće Meander film. Ona skreće pažnju na brojne stereotipe i probleme sa kojima se suočavaju žene u svakodnevnom životu, na poslu i u porodici, a režija ovog projekta povjerena je istaknutoj crnogorskoj rediteljki Mariji Perović.

 
 
Obrazovanjem protiv diskriminacije    Dječja prava 

Zamjenica Zaštinika, Snežana Mijušković, govorila je na treningu o diskriminaciji za profesionalce koji rade u oblasti obrazovanja, koji je organizovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje (CGO). Trening koji je održan od 17. do 19. oktobra u Podgorici sastavni je dio projekta 360° Pun krug za ljudska prava, koji teži da doprinese smanjenju diskriminacije i promociji tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori. Zamjenica Mijušković govorila je o slučajevima iz prakse Zaštitnika koji se odnose na ostvarivanje prava na obrazovanje, a koji se mogu posmatrati i kroz prizmu diskriminacije.