Kontrolni obilazak CB Nikšić    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je u noći između 8. i 9. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Centra bezbjednosti (CB) u Nikšiću. Prilikom obilaska, obavljen je razgovor sa načelnikom CB, kao i sa zatečenim zadržanim licima. Sagledan je i stepen ispunjenosti ranije datih preporuka o čemu će izvještaj biti prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Kontrolni obilazak Specijalne bolnice    NPM 

Tim nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), predvođen zamjenicom Zaštitnika Zdenkom Perović, obavio je 7. septembra 2018. godine kontrolni obilazak Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru. Tom prilikom razgovarano je direktorom Bolnice i načelnicima odjeljenja. Obavljeni su razgovori i sa svim zainteresovanim pacijentkinjama i pacijentima smještenim na Sudskom odjeljenju, kao i Akutnom muškom, odnosno Akutnom ženskom odjeljenju. Takođe, tim NPM-a posebnu pažnju je posvetio analizi zatečenog stanja. Detaljan izvještaj biće prikazan u Godišnjem izvještaju NPM-a.

 
 
Posjeta predstavnika Romskog savjeta    Diskriminacija 

U posjeti instituicji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su predstavnici Romskog savjeta Senad Sejdović i Milica Krivokapić. Cilj posjete bio je uspostavljanje bližeg kontakta Romskog savjeta sa institucijom Ombudsmana, što bi u perspektivi trebalo da rezultira konkretnim oblicima saradnje, kao što je učešće u projektima od zajedničkog interesa. U razgovoru sa zamjenikom Zaštitnika, Sinišom Bjekovićem, naznačeno je da će se dalja saradnja zasnivati na češćim kontaktima kako bi se adekvatno reagovalo na probleme sa kojima se suočava romska populacija u Crnoj Gori.

 
 
Srednjoškolci iz Nikšića u posjeti Zaštitniku    Dječja prava 

Učenici srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića, koji su osvojili prva tri mjesta u potrazi za pravima mladih i njihovi profesori posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa niima su o mandatu institucije i pravima mladih razgovarali Zaštitnik Šućko Baković i zamjenica Snežana Mijušković. Zaštitnik je srednjoškolcima približio ulogu Ombudsmana u pravnom sistemu Crne Gore, njegove nadležnosti, mogućnosti djelovanja i načine postupanja i ostale aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava.

 
 
Okrugli sto o položaju braniteljki/laca ljudskih prava    Diskriminacija 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore bili su učesnici okruglog stola o stanju u vezi sa braniteljkama i braniocima ljudskih prava, koji je organizovao ODIHR. Misija ODIHR boravi u Crnoj Gori u sklopu prvog ciklusa procjene u vezi sa braniteljkama/ocima ljudskih prava, s ciljem da pruži podršku akterima u državnim i vandržavnim strukturama Crne Gore u jačanju stanja u ovoj oblasti. Na okruglom stolu razgovarano je o jačnju svijesti o odgovornosti država da zaštite raniteljke/oce ljudskih prava i predložene preporuke za rješavanje uoćenih nedostataka i izazova. Učesnici skupa bili su predstavnici više državnih organa i institucija, Ombudsmana, civilnog sektora i OEBS-a i ODIHR-a.

 
 
Sastanak sa delegacijom ODIHR-a   

Delegacija ODIHR-a /Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava OEBS-a/, na čelu sa šefom odsjeka za ljudska prava, gospodinom Omer Fišerom, posjetila je danas instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Sa njima je o položaju branilaca ljudskih prava u Crnoj Gori razgovarao zamjenik Zaštitnika, Siniša Bjeković, sa saradnicama. Sastanak je dio planiranih posjeta nekim od država članica OEBS-a tokom kojih se obavljaju sastanci sa predstavnicima državnih organa i institucija, NVO sektora, medija i ombudsmana, nakon čega će biti objavljen izvještaj o dobrim praksama kao i izazovima u zaštiti branilaca ljudskih prava.

 
 
Obavljena posjeta pritvorenici    NPM 

Predstavnici institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao Nacionalnog mehanizma za prevnciju torture, 23.08.2018.godine posjetili su pritvorenicu Saru Vidak i sa njom razgovarali u prostorijama Istražnog zatvora u Spužu. Posjeta je izvršena po zamolnici Zaštitnik građana Republike Srbije, Zorana Pašalića. Gospođa Vidak, između ostalog, je navela da je zadovoljna tretmanom i uslovima u zatvoru i da nema primjedbi po tom osnovu. Ona je predstavnicima institucije Zaštitnika kazala da nesnovanim smatra osnov lišenja slobode, da se osjeća nedužno kao i da želi što prije da izađe iz pritvora. Čitavu situciju, kako je kazala, smatra velikim nesporazumom, navodeći da nikada ranije nije imala problema sa sudskim organima.

 
 
Savjetnica Zaštitnika prisustvovala povratku grupe CG državljana    NPM 

Savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Mirjana Radović, učestovala je u drugoj operaciji povratka crnogorskih državljana koji nezakonito borave u EU, odnosno SR Njemačkoj, koja je obavljena u noći između 20. i 21. avgusta. Ovom prilikom vraćena su 33 državljana u pratnji 26 službenika Granične policije i medicinskog tima. Prisustvo savjetnice Zaštitnika je u skladu sa EU standardom da u navedenim operacijama učestvuje i predstavnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sa ciljem zaštite ljudskih prava lica koja se vraćaju, kao i nadležnosti Zaštitnika kao NPM-a. Operacija povratka je obavljena u organizaciji FRONTEX-a (Evropske granične i obalske agencije).

 
 
Završeni "Dani Zaštitnika" u tri opštine   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boravio je sa zamjenicima i savjetnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku 25. i 26. jula, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Tokom razgovora sa predstavnicima Institucije građani su podnosili pritužbe, dobili pravne savjete i druge informacije u vezi sa problemima u ostvarivanju svojih prava i sloboda. Tokom održavanja „Dana Zaštitnika“ održani su sastanci sa predsjendikom Skupštine opštine Šavnik Jugoslavom Jakićem i predsjednikom opštine Žabljak – Veselinom Vukićevićem. Oni su predstavili aktivnosti i planove opština, sa akcentom na sistemima socijalne i dječje zaštite, planovima razvoja lokalne samouprave i turističkim potencijalima. Ukazali su na aktuelne probleme sa kojima se suočavaju, prvenstveno na zapošljavanje, iseljavanje stanovništva, infrastrukturne probleme u seoskim sredinama, starenje populacije i sl.

 
 
Zamjenica Perović u ekspertskoj misiji SPT-a    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, boravila je u ekspertskoj misiji Poljskoj kao članica Potkomiteta Ujedinjenih nacija za sprečavanje mučenja i drugih svirepih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni /SPT/ (09-19.jul). Zamjenica Perović bila je članica šestočlane ekspertske delegacije koja je posjetila više mjesta lišavanja slobode, uključujući zatvore, pritvorske i policijske centre, kao i specijalizovane ustanove za maloljetnike i pacijente sa mentalnim zdravljem. Takođe su razgovarali sa vladinim zvaničnicima, pravosudnim organima, povjerenikom za ljudska prava i predstavnicima civilnog društva. Eksperti UN-a prisustvovali su i jednoj od posjeta Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture u Varšavi.