Usvojen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih u ZIKS-u    NPM 

Poslanici Skupštine Crne Gore usvojili su Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Izvještaj je u nastavku Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini 09.03.2018 predstavila zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović. Ona je, između ostalog, ukazala da su mentalno oboljela lica lišena slobode posebno ranjiva kategorija i nijesu u stanju uvijek da se jasno izraze ili uopšte požale na subjektivne posledice određenog postupanja prema njima.

 
 
Na sjednici Odbora predstavljen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih    NPM 

Zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović, sa savjetnicama Zaštitnika Marijanom Sinđić i Mirjanom Radović, predstavila je Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, na sjednici Odbora za ljudska prava i slobode 7. marta 2018. godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je konkretnu temu obradio sa ciljem da skrene pažnju javnosti i nadležnih organa na ovaj važan segment tretmana mentalno oboljelih lica smještenih u Zavodu i kroz odgovarajuće preporuke doprinese unapređenju stanja njihovog tretmana. Prilikom predstavljanja izvještaja Zamjenica Perović je, između ostaloga, ukazala na postignuti napredak u oblasti zaštite mentalnog zdravlja u Zavodu, ali i skrenula pažnju na izazove u praksi, koje tek treba prevazići.

 
 
Zaštitnik na zasijedanju "Ženskog parlamenta"    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa zamjenikom Sinišom Bjekovićem učestvovao je na osmom zasijedanju “Ženskog parlamenta”, koji je organizovao Odbor za rodnu ravnopravnost uoči Međunarodnog dana žena, u cilju promovisanja ženskih ljudskih prava u Crnoj Gori. U uvodnom izlaganju, Zaštitnik je rekao da je postizanje rodne ravnopavnosti I osnaživanje žena I djevojaka nezavršen posao našeg vremena i najveći izazov ljudskih prava u našem svijetu. On je, između ostalog, kazao da se i pored unaprijeđenih zakonodavnih i strateških rješenja, kao i određenih rezultata u promociji vrijednosti rodne ravnopravnosti, ipak mora ukazati da se žene u crnogorskom društvu još uvijek suočavaju sa značajnim problemima u različitim sferama privatnog i javnog života. “Evidentno je da se, osim djelimično u pravosuđu, rodni balans još uvijek može smatrati problematičnim u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou, itd. Osim toga, podaci govore o još uvijek značajnom broju predmeta nasilja u porodici koji za žrtve ima žene, a što prema međunarodnim standardima predstavlja oblik diskriminacije”, kazao je Zaštitnik, navodeći da odgovor države na ovu pojavu mora biti odlučniji.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore čestita 8. mart - Međunarodni dan žena i poziva na istrajnost i odgovornost u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti. I pored unaprijeđenih zakonodavnih i strateških rješenja, kao i određenih rezultata u promociji vrijednosti rodne ravnopravnosti, ipak moramo ukazati da se žene u crnogorskom društvu još uvijek suočavaju sa značajnim problemima u različitim sferama privatnog i javnog života. Evidentno je da se, osim djelimično u pravosuđu, rodni balans još uvijek može smatrati problematičnim u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou, itd. Osim toga, podaci govore o još uvijek značajnom broju predmeta nasilja u porodici koji za žrtve ima žene, a što prema međunarodnim standardima predstavlja oblik diskriminacije. Odgovor države na ovu pojavu mora biti odlučniji.

 
 
Tematska radionica NPM-a    NPM 

Tematska radionica nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, s akcentom na postupanju prema osobama s duševnim smetnjama lišenima slobode, održana je u 27. i 28. februara u Kotoru. Radionica je održana u okviru projekta “Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije (PREDIM)”, koji finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope (SE), a implementira SE. Radionicu su vodile međunarodne ekspertkinje Ksenija Bauer i Anica Tomšić Stojkovska .

 
 
Zamjenik Bjeković na sjednici povodom obezbjeđivanja pristupačnosti za OSI    Diskriminacija 

Na prvoj zajedničkoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore održano je konsultativno saslušanje na temu “Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori”. Tokom diskusije Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore mr Siniša Bjeković podsjetio je da se ljudska prava stiču činom rođenja. On je ukazao da postoji dokaz da su osobe sa invaliditetom uštedjele u budžetu Crne Gore iz razloga što nijesu u mjeri u kojoj je bilo moguće koristile mehanizam sudske zaštite da ostvare svoje pravo pristupa državnim objektima u javnoj upotrebi.

 
 
Održani “Dani Zaštitnika” u Tivtu i Kotoru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sa saradnicima je boravio u Tivtu 26. februara i naredna dva dana u Kotoru, gdje je razgovarao sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena prava i primao njihove pritužbe. U Tivtu se Zaštitniku obratilo 11 građana, a njivove pritužbe uglavnom su se odnosile na imovinska prava, prava iz radnog odnosa i zaštitu od diskriminacije. U Kotoru je, tokom dva dana „otvorenih vrata“ na razgovor sa Zaštitnikom došlo dvadesetak građana koji su se žalili na ostvarivanje prava na restituciju oduzete imovine, odugovlačenje upravnih postupaka, ostvarivanje socijalnog statusa i prava na rad. Zaštitnik je u razgovoru za više lokalnih medija kazao da je cilj posjeta opštinama nastojanje da se institucija približi građanima. “Cilj je da u neposrednom razgovoru čujemo o problemima građana, primimo pritužbe i pojasnimo sve ono što ljude zanima u vezi sa našim postupanjem”.

 
 
Zaštitnik u Tivtu i Kotoru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće u Tivtu i Kotoru 26-28. februara gdje će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i primati njihove pritužbe. “Dani Zaštitnika” u Tivtu biće organizovani u ponedjeljak 26. februara u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat od 11 do 15h. Prijem građana u Kotoru biće odrganizovan u hotelu Cattaro - 27. februara 11-15h i 28. februara 10 – 14h. U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima organa, organizacija i službi u Tivtu, Kotoru i Risnu.

 
 
Borba protiv diskriminacije u fokusu konferencije u Sarajevu    Diskriminacija 

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković sa zamjenikom Sinišom Bjekovićem učestvuje u radu dvodnevne regionalne konferencije (15-16.februar) koju organizuje Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uz podršku Delegacije Evropske unije, Ureda Vijeća Evrope i Misije OSCE-a u BiH. Tema konferencije je „Razmjena najboljih iskustava u rješavanju kršenja ljudskih prava sa posebnim fokusom na borbu protiv diskriminacije”, a cilj je razmjena mišljenja i iskustva o ulozi institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima. Zaštitnik Baković imao je izlaganje u okviru teme „Iskustvo nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“. Prvog konferencijskog dana razmatrane su i teme „Osvrt akademske zajednice na ulogu nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“ i „Pravosuđe o ulozi nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava u sudskim i upravnim postupcima“.

 
 
Predstavljen Izvještaj o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode    NPM 

Polovina muške i trećina ženske populacije u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) ima dva ili više dijagnostikovnih mentalnih poremećaja, od kojih su najčešći poremećaji ličnosti i oni uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci. To se navodi u Izvještaju o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica lišenih slobode, smještenih u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS), koji je pripremio tim Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore – Nacionalni mehanizam za prevenciju torture. Izvještaj su danas u ZIKS-u predstavili zamjenica Zaštitnika Zdenka Perović i direktor Ziks-a Milan Tomić. Obilasci ZIKS-a u okviru istraživanja za potrebe Izvještaja obavljeni su od 11. jula do 22. decembra prošle godine.