Potreban sistemski odgovor u vezi sa psima lutalicama i staranjem o kućnim ljubimcima   

Napad psa na dvogodišnje dijete i njegovu majku koji se 07. februara dogodio na tivatskom šetalištu Pine, s pravom je uznemirio građane i ponovo aktuelizovao priču o uslovima pod kojima se drže kućni ljubimci, ali i odgovornosti, kako njihovih vlasnika za nemile događaje tako i nadležnih inspekcijskih službi. Iako se ovaj napad srećom završio bez većih fizičkih posljedica po dijete, nažalost, bio je koban po jednog manjeg psa. Opasna i haotična situacija koju je krvoločni pas stvorio u kratkom roku podsjetila je na slične događaje i iz drugih opština, jer gotovo da nema grada u kom ovaj problem nije prepoznat. Zbog toga Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ovom prilikom poziva nadležne državne organe ali i organe lokalnih samouprava da se efikasnije i odgovornije posvete rješavanju problema u vezi sa psima lutalicama ali i da rigoroznije i temeljnije kontrolišu uslove pod kojima se drže kućni ljubimci, a posebno način na koji se sa njima postupa i o njima stara na javnim površinama.

 
 
Saopštenje Zaštitnika povodom Dana novinara Crne Gore   

Dan novinara Crne Gore, osim istorijske i kulturne vrijednosti koje ima kao podsjetnik na izdavanje prvog broja lista Crnogorac, važan je i kao prilika da se iznova ukaže na nemjerljivo veliki značaj medija u svim vremenima, okolnostima i izazovima crnogorskog društva. Uticaj medija u aktuelnom vremenu i njihovo prisustvo u svakodnevici čini se da je veće nego ikad, zbog unaprijeđenih i lako dostupnih tehnoloških dostignuća, a mi ga naročito prepoznajemo u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda   

U susret Međunarodnom danu vjerskih sloboda (15. januar), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su u međunarodnom i domaćem pravu vjerske slobode dio prava na slobodu misli, savjesti i vjere. Ovaj datum prilika je da se podsjetimo da su neke od temeljnih vrijednosti svakog društva njegov multietnički i vjerski sklad, suživot i tolerancija. To je ono po čemu se Crna Gora prepoznaje, ali što, upravo zbog toga, moramo njegovati, promovisati i unapređivati. Tvorci Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ugradili su temeljne elemente vjerskih sloboda kao univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeni koncept ljudskih prava i sloboda. Njen član 18 kaže „Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktikovanjem, bogosluženjem i obredima“.

 
 
Prihvaćena inicijativa Zaštitnika za izmjene i dopune Zakona   

Ministrstvo prosvjete pihvatilo je inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i za Program rada Vlade za narednu godinu predložiće izmjene i dopune Zakona o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, podnio je 7. decembra Ministarstvu prosvjetu Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kojom se predviđa da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje propisuje angažovanje asistenata kao mogućnosti, Zakonom to propiše kao obaveza, kako bi svako dijete kojem je ovaj vid podrške potreban, dobilo asistenta. Zaštitnik je predložio i brisanje odredbe Zakona koja predviđa da asistent po pravilu, obavlja tehničku pomoć kao volonterski rad. Iz Ministarstva su Zaštitnika obavijestili da aktivno rade na uspostavljanju usluge asistenata u nastvai, kao tehničke podrške, u cilju što boljeg uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni proces. Iz tog resora ukazali su da su u prethodnom periodu sprovedena istraživanja, radionice i okrugli stolovi na temu asistencije u nastavi.

 
 
Zamjenik Bjeković ponovo član Biroa ECRI-ja   

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, drugi put zaredom izabran je za člana Biroa (izvršno tijelo) Evropske komisije protiv rasizma i netoleranicje (ECRI). Ovu funkciju zamjenik Zaštitnika vršiće u naredne dvije godine. Izbor Bjekovića za člana Biroa ECRI-ja predstavlja svojevrsno priznanje kako za instituciju Zaštitnika tako i za državu Crnu Goru. ECRI je nadzorno tijelo Savjeta Evrope (SE) sa najširim mandatom, kojem je povjeren zadatak borbe protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije, antisemitizma, netolerancije i homofobije iz perspektive zaštite ljudskih prava, standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima, dodatnih protokola i drugih instrumenata Savjeta Evrope.

 
 
Potpisan Sporazum o saradnji Ombudsmana i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore   

Ombudsman Šućko Baković i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Velimir Rakočević, potpisali su Memorandum o saradnji te dvije institucije, s ciljem da realizacijom različlitih aktivnosti rade na povećanju znanja studenata i šire javnosti o ljudskim pravima. Prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biće povećanje stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava, uživanja tolerancije i zalaganja za nediskriminaciju. „U koordinaciji sa ostalim državnim institucijama, medijima, privatnim i nevladinim sektorom, kao i partnerskim institucijama visokog obrazovanja iz Crne Gore, regiona i Evrope, radićemo na izgradnji i podizanju stepena informisanosti studenata Fakulteta i šire javnosti, rukovodeći se tolerancijom, razumijevanjem, nediskriminacijom, poštovanjem prava na različit stav i mišljenje, te dijalogom i argumentovanim i tačnim iznošenjem činjenica“, navedeno je u Memorandumu.

 
 
Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potreb   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, podnio je danas Ministarstvu prosvjetu Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, u cilju što efikasnijeg i kvalitetnijeg rješavanja problema angažovanja asistenata u nastavi. Inicijativa se osnosi na izmjenu i dopunu člana 30 a Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama („Sl.list RCG“, br.80/04 i „“Sl. list CG“ br. 45/10). “Neophodno je izmijeniti stavove 1 i 2 ovog člana tako da glase: „Djetetu sa posebnim obrazovnim potrebama u toku pohađanja nastave, obezbijediće se asistent u nastavi, kao tehnička pomoć u pogledu obezbjeđivanja pristupa obrazovanju i obrazovnom postignuću. Komisija određuje rješenjem kojoj se djeci obezbjeđuje asistent u nastavi, kao tehnička pomoć“. Stav 3 brisati”, navedeno je u Incijativi. Dakle, suština inicijativa ogleda se u tome da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje predviđa angažovanje asistenata kao mogućnosti, Zakonom to propiše kao obaveza, kako bi svako dijete kojem je ovaj vid podrške potreban, dobilo asistenta. Takođe, predloženо је brisanje odredbe Zakona koja predviđa da asistent po pravilu,obavlja tehničku pomoć kao volonterski rad.

 
 
Trening radionica „Zlatnih savjetnika“ Zaštitnika   

Bar - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u saradnji sa međunarodnom organizacijom Save the children organizovao je trodnevnu trening radionicu za djecu – „Zlatne savjetnike“ Ombudsmana, u cilju prikupljanja mišljenja o primjeni UN Konvencije o pravima djeteta u Crnoj Gori. Trening je od 2. do 4. decembra održan u Baru, a prisustvovalo mu je desetoro djece iz različitih gradova Crne Gore (Podgorica, Danilovgrad, Kotor, Kolašin, Berane). „Zlatni savjetnici“ u prethodnom periodu imali su zadatak da prikupe mišljenja djece iz svog okruženja na teme poštovanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, obrazovanje i participaciju. Prikupljanje dječjih mišljenja o stepenu poštovanja UN Konvencije neophodno je za potrebe sačinjavanja Izvještaja o poštovanju preporuka UN Komiteta za prava djeteta, koji će Zaštitnik pripremati u narednom periodu.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom   

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ukazuje da se ta kategorija stanovništva još uvijek nalazi na marginama društva, iako se u javnosti stvara utisak da se njihovi problemi rješavaju, naročito u posljednje vrijeme. Ne osporavajući izvjestan napredak, Zaštitnik sa dužnom pažnjom prati ovu oblast i nalazi da još postoje brojni problemi, od onih koji se tiču fizičkih barijera (nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi) pa do nedostataka vezanih za obrazovanje, zapošljavanje i radnu rehabilitaciju, socijalne servise, zdravstvene usluge i drugo. S obzirom na brojne probleme sa kojima se ova marginalizovana grupa suočava, kao i da po nekim procjenama u Crnoj Gori postoji oko 70.000 osoba sa invaliditetom, evidentno je da samo nekoliko pokrenutih sudskih postupaka ne odražava prirodu i obim ugroženosti njenih prava. U svakodnevnoj potrazi za statističkim pokazateljima, brojkama kojima se identifikuju problemi, projektuju ciljevi, usaglašavaju indikatori, prate rezultati, skoro po pravilu previđamo jedinke, ljudska bića zaboravljena u svijetu brojeva i na marginama društvene stvarnosti

 
 
Konferencija Zaštitnika i Zlatnih savjetnika - "Reci NE nasilju"   

Podgorica – Postoji mnogo oblika nasilja, a ni na jedno od njih ne smije se reagovati ćutanjem, poručila su djeca-Zlatni savjetnici Ombudsmana, navodeći da oni vjeruju da se dobrom edukacijom i prevencijom, kao i združenom akcijom čitavog sistema može stati na kraj toj negativnoj pojavi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore organizovao je danas konferenciju „Reci NE nasilju“ povodom 20.novembra- Međunarodnog dana djeteta-Dana donošenja UN Konvencije o pravima djeteta. Tim povodom Zaštitnik i Zlatni savjetnici govorili su o vršnjačkom nasilju među djecom, njegovim oblicima i načinima za prevazilaženje. Zaštitnik je svoj djeci čestitao njihov Dan, navodeći da se nasilje nad djecom ničim ne može opravdati. On je podsjetio da je u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta nasilje definisano kao „svi oblici fizičkog i mentalnog nasilja, povređivanja i zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili ekspalatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“.