×
 
 
Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera, ne smiju biti tolerisani jer narušavaju vrijednosti multinacionalni sklada i suživota. Pozdravljamo efikasnu reakciju policije i nastavićemo da pratimo dalje postupanje organa nadležnih za sprovođenje zakona. Pozivamo građane da u svojoj sredini odbace i oštro osude nasilje zasnovano na mržnji zbog bilo čije nacionalne ili etničke pripadnosti i time pokažemo demokartski kapacitet i zrelost za uvažavanje različitosti.

 
 
Zaštitnik osudio napade na zdravstvene radnike   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore snažno osuđuje napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i poziva nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time uspješnije prevenirali slični događaji. Napadi na pripadnike jedne od najodgovorijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu, krajnje su neprihvatljivi i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinksog osoblja na radnom mjestu. Iako su strukovna udruženja ljekara i mediji ovaj problem značajno aktuelizovali u javnosti u prethodnom periodu i poslednji napad na medicinsku sestru u Podgorici pokazao je koliko su ozbiljne i opasne ovakve pojave i opravdana bojazan da još nemamo adekvatan odgovor na ovu vrstu nasilja.

 
 
Provjeriti da li je organizovana nastava u školama nakon izbora   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao je predmet povodom informacija objavljenih u medijima, kao i obraćanja građana, da u Tuzima dan nakon lokalnih izbora đaci nisu pohađali nastavu, a što se povezuje sa proslavom izbornih rezultata. Ne ulazeći u sferu politike, Zaštitnik će u granicama svog mandata, sprovesti ispitni postupak kako bi provjerio navode da li je bilo propusta u organizaciji nastave u vezi sa predmetnim događajem.

 
 
Reagovanje povodom situacije u Baru   

Zaštitinik ljudskih prava i sloboda Crne Gore s pažnjom prati situaciju u Baru, a povodom poslednjih dešavanja u vezi sa intervencijom policije pokrenuće ispitni postupak po sopstvenoj inicijativi. Informacija da je jedna od učesnica protesta nažalost izgubila bebu, dodatno je uznemirila barsku i širu javnost. Imajući u vidu situaciju da građani ne odstupaju od svojih zahtjeva i građanskog aktivizma i sa druge strane stavove predstavnika lokalne samouprave, koji takođe ne mijenjaju planove u vezi sa izgradnjom vrtića-jasno je da se stvorila neprijatna atmosfera koja zahtijeva hitno rješavanje. Nadamo se da će obje strane pokazati spremnost da dijalogom i u mirnoj atmosferi dođu do rješenja koje je, u postojećim uslovima, od najboljeg interesa za građane i sam grad.

 
 
Čestitka povodom Dana novinara   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore novinarima i ostalim medijskim radnicima čestita 23. januar – Dan novinara Crne Gore, sa željom da nastave da uspješno ostvaruju važnu ulogu i misiju koju imaju u društvu. Na dan izlaska prvog broja lista Crnogorac, prilika je da se iznova upute poruke podrške nezavisnom, profesionalnom i slobodnom novinarstvu i da se podsjeti na značaj koji mediji imaju u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda, unapređenju vladavine prava i ostalih važnih činilaca društava razvijenih demokratija. Za dostizanje ovih ciljeva neophodna je snažna posvećenost države da u kontinuitetu podržava i promoviše medijske slobode kao i unapređuje razvoj pozitivnog medijskog okruženja. Tu se jasno, prije svega, misli na apsolutnu neprihvatljivost pritisaka i napada na novinare i opredijeljenost da se do kraja istraže svi dosadašnji slučajevi. Podsjećamo da bilo koje ograničavanje slobode medija ne ugrožava samo novinare već i samo društvo i zajednicu u cjelini.

 
 
Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog   

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve” u Crnoj Gori. Neprimjerene su i krajnje neprihvatljive izjave kojima se vrijeđaju vjerska i nacionalna osjećanja građana a posebno je neshvatljivo da one dolaze od visokog crkvenog velikodostojnika i to u danima praznika koji je najveći simbol širenja mira, ljubavi i povjerenja. Crkve, vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi ali i odgovornost i obavezu da tom prilikom u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju stav.

 
 
Reagovanje povodom izjava nakon glasanja o izmjenama zakona o javnom redu i miru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava zabrinutost i osuđuje izjave kojima se poziva na netrpeljivost i narušava koncept uspostavljenih demokratskih vrijednosti građanskog i multietničkog sklada. Apelujemo na smirivanje tenzija koje se šire komentarisanjem takvih stavova. Prateći aktuelna dešavanja i reakcije nakon glasanja o Predlogu zakona o izmjenama Zakona o javnom redu i miru, u Skupštini Crne Gore, neophodno je ukazati na neprihvatljive i negativne posljedice izražavanja političkih mišljenja kojima se dovodi u pitanje ustavno pravo poslanika da se opredjeljuje i glasa po sopstvenom uvjerenju. Ovih dana više puta u izražavanju političkih stavova korišćeni izrazi kao što su: „nepoželjnost pojedinaca na određenoj teritoriji, netrpeljivost, nacionalizam, šovinizam, mržnja“, i sl, što je ozbiljan alarm za reakciju i poziv na očuvanje međunacionalnog poštovanja, suživota i tolerancije, po kojima je crnogorsko društvo prepoznato i služi kao pozitivan primjer.

 
 
Radionica povodom izrade Protokola za zaštitu djece koja žive i rade na ulici   

Praksa u postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici i iskustva sa terena ukazuju na potrebu donošenja Protokola o postupanju nadležnih organa u ovo oblasti.To je zaključak radionice na kojoj je predstavljen nacrt Protokola i mehanizama prevencije i sprečavanja prosjačenja djece. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, uz podršku organizacije Save the Children, inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici. U radionicama, koje su ovim povodom održane u Kolašinu od 17. – 21.12.2018, predstavnici stručne javnosti (ministarstava, Uprava policije, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije i dr) dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti. Protokol definiše preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici i njihovim porodicama, procedure zaštite-prijavljivanje krivičnih, prekršajnih djela i nezakonitih postupanja, aktivnosti poliicje, centara za socijalni rad, drugih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite.Takođe se opisuje uloga zdravstvenog, vaspitno-obrazovnog sistema kao i organizacija civilnog društva, edukacija stručnjaka kao i potrebna međusektorska saradnja, uz praćenje primjene Protokola

 
 
Zaštitnik inicirao izradu Protokola   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore inicirao je izradu Protokola o postupanju organa, ustanova i organizacija sa djecom uključenom u život i rad na ulici, a koji će do kraja godine biti upućen nadležnim subjektim na usaglašavanje i potpisivanje. Protokol je dokument, koji pruža smjernice za djelovanje svim akterima koji se bave djecom i porodicom, kako bi zajedničkim djelovanjem mogli da preduzimaju radnje i mjere na zaštiti djeteta uključenog u život i rad na ulici, u skladu sa garantovanim pravima djeteta. Uz podršku međunarodne organizacije Save the children Zaštitnik se odlučio za izradu Protokola, između ostalog i iz razloga što preporuke koje se odnose na prosjačenje i skitnjičenje, koje smo nadležim organima uputili 2010.godine –nisu donijele očekivane rezultate.

 
 
Osobe sa invaliditetom jedna od najranjivijih kategorija društva   

Osobe sa invaliditetom jedna su od najranjivijih kategorija društva, koja se suočava sa brojnim problemima i preprekama u ostvarivanju prava i jednakosti. Povodom 03.decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su ove osobe izložene diskriminatornom tretmanu zbog nepristupačnog fizičkog okruženja, informacija, komunikacija i javnog saobraćaja, neadekvatne politike zapošljavanja, manjka usluga servisa podrške kao i nedovoljne primjene instituta afirmativne akcije i razumnog prilagođavanja. Stoga, uprkos zajedničkim naporima nadležnih organa i organizacija civilnog društva u ovoj oblasti mora se više i efikasnije raditi kako bi OSI mogle na kvalitetan način da zadovolje sve zdravstvene, obrazovne, socijalne i druge potrebe. Iako je uspostavljen dobar zakonodavni okvir za zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom, ovu oblast karakteriše nepotpuna primjena propisa, a zabrinjava činjenica da u budžetu nema jasnih i prepoznatljivih linija za sprovođenje zakona, politika i programa za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, te posebno za primjenu Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom. Akcioni plan za prilagođavanje 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za 2014. godinu, do sada je rezultirao prilagođavanjem samo pet objekata.