Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije   

Zaštitnik ljudskih prava sloboda Crne Gore poziva sve društvene aktere, građane/ke da u okviru svojih djelovanja i ponašanja svakog dana doprinose podizanju svijesti o jednakosti ljudi kao principu, zabrani diskriminacije kao obavezi i toleranciji kao modelu suživota. Iz toga proizilazi stabilnost svake zajednice i prevencija svih vidova konflikta u građanskoj i međuetničkoj ravni. To je poruka Zaštitnika povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije, koji se obilježava 21. marta, u znak sjećanja na događaj u kome je u Južnoafričkoj Republici 1960. godine ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv politike aparthejda. Ujedinjene nacije su 1966. godine proglasile taj dan praznikom, kao simbol zajedničke borbe svih članica i njihovih ujedinjenih napora na eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije. Konvencija Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije izraz "rasna diskriminacija" definiše kao svako razlikovanje, isključivanje, organičavanje ili davanje prvenstva koji se zasnivaju na rasi, boji, precima, nacionalnom ili etničkom porijeklu, čija svrha ili rezultat su narušavanje ili kompromitacija priznavanja, uživanja ili vršenja, pod jednakim uslovima, prava čovjeka i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom i kulturnom polju ili u svakoj drugoj oblasti javnog života.

 
 
Zaštitnik i dekan Knežević potpisali Sporazum o saradnji   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i dekan podgoričkog Fakulteta političkih nauka, Saša Knežević, potpisali su danas Sporazum o saradnji, u cilju afirmacije koncepta ljudskih prava među mladima, prije svega studentskoj populaciji. Sporazumom je predviđeno da će prioritet u zajedničkom djelovanju i saradnji biti povećanje stepena informisanosti i edukacije studenata i šire javnosti o važnosti poštovanja ljudskih prava, uživanja tolerancije i zalaganja za nediskriminaciju. Takođe, Zaštitnik će u toku školske 2017/18. godine i ubuduće na Fakultetu održati javno predavanje svim studentima na teme zaštite ljudskih prava i sloboda i institucionalnog okvira, a organizovaće i prijem do 20 studenata u svom sjedištu.

 
 
Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. marta   

Međunarodni Dan žena 8. mart, neizostavna je prilika za sagledavanje položaja i uloge žena u društvu, s ciljem upućivanja jasne poruke podrške i podsticanja njihove pune ravnopravnosti u odnosu na muškarce, u svim sferama. To je, kao što je poznato, bio osnovni cilj ustanovljenja ovog praznika, koji se počeo obilježavati kao dan borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Danas kada svi više i glasnije nego drugih dana ističemo važnost uloge žena, njihov uticaj i značaj, ne možemo dozvoliti da ostanu nepomenuti problemi sa kojima se suočavaju.

 
 
Reagovanje povodom navoda da je Zaštitnik tražio ukidanje Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti   

Povodom teksta koji je danas objavljen u ND Vijesti pod naslovom “Majke spremaju novi protest” (Društvo, 11. strana), a u okviru kog je odjeljak (boks) sa naslovom “Ombudsman insistira na ukidanju”, obavještavamo javnost da pomenuti dio teksta ne održava suštinu saopštenja koje je objavila institucija Zaštitnika, kao ni naš stav po ovom pitanju . Naime, obajvljeno je da je Zaštitnik zamjerio nadležnim organima što do sada nisu odgovorili na njegovu raniju preporuku da se Zakon ukine, što nije tačno i ne piše u pomenutom aktu. Suština je sljedeća: Zaštitnik je ocijenio da je Zakon diskriminatorski, ali nije tražio njegovo ukidanje, već je od donosilaca zakona, između ostalog, zatražio da “otklone suštinsku nejednakost prema različitim kategorijama žena koje su obuhvaćene spornim odredbama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti”. Donosiocima Zakona u preporuci nismo sugerisali način kako će otkloniti, prema mišljenju Zaštitnika, diskriminatorske odredbe.

 
 
Saopštenje u vezi sa naknadama za majke   

Povodom poziva da se izjasni o dešavanjima u vezi sa naknadama za majke propisanim odredbama važećeg Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da je u pogledu ostvarivanja prava utvrđenog odredbama čl. 54a i 54b ovog Zakona (kojim je prvi put priznato ovo pravo u našem pravnom sistemu) ranije donio mišljenje i uputio preporuku Skupštini Crne Gore i Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Zaštitnik je tada ocijenio da su pomenute odredbe Zakona diskriminatorne i preporučio nadležnima da preduzmu mjere i radnje kako bi otklonili suštinsku nejednakost prema različitim kategorijama žena koje nijesu obuhvaćene spornim odredbama radi zaštite materinstva i jačanja demografskih trendova u državi.

 
 
Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom aktuelnih dešavanja   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda izražava zabrinutost i oštro osuđuje aktuelna dešavanja u političkom i javnom životu Crne Gore, u kojima se na krajnje neprimjeren način izražavaju stavovi i pokušavaju ostvariti ciljevi i apeluje na hitno smirivanje tenzija. Scene nedostojne bilo kog mjesta u demokratskoj i pravnoj državi viđene su prethodnog dana u crnogorskom parlamentu, a ukupnu situaciju dodatno pogoršava što su glavni akteri poslanici, predstavnici naroda, koji bi trebalo da budu njihovi dostojni reprezenti i uzori. Neshvatljivo je i neprihvatljivo da se u zakonodavnom domu i mjestu koje treba da je simbol i reper demokratskih kapaciteta države dešavaju scene nasilja, bilo verbalnog ili fizičkog, a posebno nedopustivo vrijeđanje po etničkim i drugim ličnim svojstvima. Političari, kao nosioci odgovornih funkcija, uvijek i na svakom mjestu u skladu sa tim treba da prilagode i svoje istupanje i djelovanje.

 
 
Potreban sistemski odgovor u vezi sa psima lutalicama i staranjem o kućnim ljubimcima   

Napad psa na dvogodišnje dijete i njegovu majku koji se 07. februara dogodio na tivatskom šetalištu Pine, s pravom je uznemirio građane i ponovo aktuelizovao priču o uslovima pod kojima se drže kućni ljubimci, ali i odgovornosti, kako njihovih vlasnika za nemile događaje tako i nadležnih inspekcijskih službi. Iako se ovaj napad srećom završio bez većih fizičkih posljedica po dijete, nažalost, bio je koban po jednog manjeg psa. Opasna i haotična situacija koju je krvoločni pas stvorio u kratkom roku podsjetila je na slične događaje i iz drugih opština, jer gotovo da nema grada u kom ovaj problem nije prepoznat. Zbog toga Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ovom prilikom poziva nadležne državne organe ali i organe lokalnih samouprava da se efikasnije i odgovornije posvete rješavanju problema u vezi sa psima lutalicama ali i da rigoroznije i temeljnije kontrolišu uslove pod kojima se drže kućni ljubimci, a posebno način na koji se sa njima postupa i o njima stara na javnim površinama.

 
 
Saopštenje Zaštitnika povodom Dana novinara Crne Gore   

Dan novinara Crne Gore, osim istorijske i kulturne vrijednosti koje ima kao podsjetnik na izdavanje prvog broja lista Crnogorac, važan je i kao prilika da se iznova ukaže na nemjerljivo veliki značaj medija u svim vremenima, okolnostima i izazovima crnogorskog društva. Uticaj medija u aktuelnom vremenu i njihovo prisustvo u svakodnevici čini se da je veće nego ikad, zbog unaprijeđenih i lako dostupnih tehnoloških dostignuća, a mi ga naročito prepoznajemo u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda   

U susret Međunarodnom danu vjerskih sloboda (15. januar), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su u međunarodnom i domaćem pravu vjerske slobode dio prava na slobodu misli, savjesti i vjere. Ovaj datum prilika je da se podsjetimo da su neke od temeljnih vrijednosti svakog društva njegov multietnički i vjerski sklad, suživot i tolerancija. To je ono po čemu se Crna Gora prepoznaje, ali što, upravo zbog toga, moramo njegovati, promovisati i unapređivati. Tvorci Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima ugradili su temeljne elemente vjerskih sloboda kao univerzalne vrijednosti na kojima počiva savremeni koncept ljudskih prava i sloboda. Njen član 18 kaže „Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktikovanjem, bogosluženjem i obredima“.

 
 
Prihvaćena inicijativa Zaštitnika za izmjene i dopune Zakona   

Ministrstvo prosvjete pihvatilo je inicijativu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i za Program rada Vlade za narednu godinu predložiće izmjene i dopune Zakona o obrazovanju i vaspitanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, podnio je 7. decembra Ministarstvu prosvjetu Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, kojom se predviđa da se umjesto sadašnjeg zakonskog rješenja koje propisuje angažovanje asistenata kao mogućnosti, Zakonom to propiše kao obaveza, kako bi svako dijete kojem je ovaj vid podrške potreban, dobilo asistenta. Zaštitnik je predložio i brisanje odredbe Zakona koja predviđa da asistent po pravilu, obavlja tehničku pomoć kao volonterski rad. Iz Ministarstva su Zaštitnika obavijestili da aktivno rade na uspostavljanju usluge asistenata u nastvai, kao tehničke podrške, u cilju što boljeg uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovno-vaspitni proces. Iz tog resora ukazali su da su u prethodnom periodu sprovedena istraživanja, radionice i okrugli stolovi na temu asistencije u nastavi.