Dani Zaštitnika“ u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće sa saradnicima u Pljevljima, Šavniku i Žabljaku, u okviru održavanja „Dana Zaštitnika“. Posjete će biti organizovane 25. i 26. jula. Tokom boravka u ovim opštinama predstavnici instituciije razgovaraće sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i slobode postupanjem državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi ili drugih nosilaca javnih ovlašćenja i primati njihove pritužbe.

 
 
Međunarodni Dan podrške žrtvama torture   

Povodom 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da su čovjek i ljudska prava u samim temeljima vrednosnog sistema savremene civilizacije. Mučenjem se uništava ličnost žrtve i poriče nesporno ljudsko pravo na dostojanstvo ljudskog bića. Uprkos apsolutnoj zabrani mučenja po međunarodnom pravu, mučenje i dalje traje u svim regionima svijeta. Zabrinutost o zaštiti nacionalne bezbjednosti i granica se sve više koristi kao opravdanje za mučenja i druge oblike okrutnog, ponižavajućeg i nečovječnog postupanja. Ujedinjene nacije su osudile mučenje kao jedno od najtežih djela počinjenih od strane ljudi nad drugim ljudskim bićima. Mučenje je zločin prema međunarodnom pravu. Prema svim relevantnim instrumentima, apsolutno je zabranjeno i ne može se opravdati pod bilo kojim okolnostima. Ova zabrana čini dio običajnog međunarodnog prava, što znači da je obavezujuća za svakog člana međunarodne zajednice, bez obzira da li je država ratifikovala međunarodne ugovore u kojima je mučenje izričito zabranjeno. Sistematična ili rasprostranjena praksa mučenja predstavlja zločin protiv čovječnosti.

 
 
Saopštenje povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine   

Zaštita životne sredine jedan je od najvećih izazova savremenog društva, zbog čega je unapređenje stanja u ovoj oblasti prioritet svakog društva. Povodom 5. juna - Međunarodnog dana zaštite životne sredine, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da svi nadležni organi ali i pojedinci moraju odgovorno i adekvatno ispuniti svoje obaveze kako bi preduzimane mjere i radnje dale očekivane rezultate. Crna Gora je unaprijedila normativni okvir u oblasti zaštite životne sredine i ostvarila dobar napredak u usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Osnažila je institucionalni okvir za ostvarivanjeprava na zdravu životnu sredinu, međutim i dalje postoje značajni problemi.

 
 
Konferencija Mreže NPM zemalja Jugoistočne Evrope   

Dvodnevna konferencija Mreže nacionalnih mehanizama za prevenciju torture (NPM) zemalja Jugoistočne Evrope, kojom predsjedava Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, počeće sjutra u Podgorici. Tema konferencije je “Prevencija suicida i predoziranja u ustanovama detencije, status NPM-a u državama članicama”. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture (NPM) Crne Gore predsjedava Mrežom NPM Jugoistočne Evrope u ovoj godini, što podrazumijeva koordinaciju aktivnosti članica kao i organizaciju sastanaka i konferencija.

 
 
Najoštrija osuda napada na novinarku Vijesti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, najoštrije osuđuje napad i ranjavanje novinarke ND Vijesti, Olivere Lakić i očekuje efikasnu reakciju nadležnih organa u otkrivanju i procesuiranju izvršioca/laca. Pokušaji zastrašivanja i fizički nasrtaji na novinare težak su oblik podrivanja temeljnih vrijednosti jednog društva i negacija ljudskih prava i sloboda u njemu. Kao što smo više puta ukazivali, nerasvijetljeni stari slučajevi ubistva i napada na novinare opterećuju napredak Crne Gore u ovoj oblasti, zbog čega je dodatno važno da se ovaj slučaj istraži do kraja i time pošalje poruka da nijedan oblik napada i pritiska na novinare neće biti tolerisan. Slobodni novinari temelj su slobodnog društva i oduvijek su bili od suštinskog značaja za njegov razvoj i napredak. Zbog toga očekujem da ova pitanja ostanu u fokusu pažnje nadležnih koji treba da insistiraju na sprovođenju svih mjera i radnji kojima se garantuju medijske slobode.

 
 
Predstavljen godišnji Izvještaj NPM-a   

Ukupni životni uslovi u Specijalnoj bolnici za psihijatriju još uvijek nisu zadovoljavajućih,ocijenjeno je u godišnjem Izvještaju nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (NPM), u kom se kao razlozi takvog stanja navode nedostatak medicinskog osoblja, loši materijalni uslovi i preveliki broj takozvanih socijalnih pacijenata. Izvještaj koji je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, sadrži podatke o redovnim obilascima centara bezbjednosti (CB) Berane i Bijelo Polje, odjeljenja bezbjednosti (OB) Ulcinj i Danilovgrad kao i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Bijelo Polje. Takođe, dati su i nalazi o obilascima Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore i odjeljenja za psihijatriju Opšte bolnice Nikšić. Izvještaj sadrži i informacije o zatečenim uslovima tokom kontrolnih obilazaka CB Nikšić, OB Plužine i Rožaje, Zavoda za izvršenje krivinih sankcija-Zatvor za žene, Centra Ljubović, Zavoda Komanski most, Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor, Prihvatilišta za strance i Centra za tražioce azila.

 
 
Sjutra predstavljanje Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, predstaviće sjutra, 25. aprila (srijeda) izvještaj o radu za 2017.godinu. Zaštitnik će govoriti o ostvarivanju ljudskih prava i sloboda u oblasti sistema državne uprave i lokalne samouprave, oblasti prava djece, mladih i socijalnog staranja, prevenciji i zaštiti od torture, prava na suđenje u razumnom roku, kao i zaštiti od diskriminacije, manjinskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. Nakon predstavljanja izvještaja Zaštitnik i zamjenici odgovaraće na pitanja novinara.

 
 
Čestitka povodom Dana Roma   

U susret 8.aprilu – Međunarodnom danu Roma, podsjećamo da je cilj obilježavanja ovog značajnog datuma podizanje svijesti o položaju ove populacije, ukazivanje na probleme sa kojima se suočava, promocija kulture, vrijednosti i apel da se stanje unaprijedi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća da sva istraživanja i dalje pokazuju da su Romi u izrazito nejednakom položaju u društvu po mnogim indikatorima. Dostupni podaci ukazuju da je siromaštvo kod pripadnika romske i egipćanske populacije četiri do pet puta izraženije nego kod većinske populacije. Skoro 82% ove populacije u Crnoj Gori je nezaposleno, od čega 12% nema prihode, dok 60% prima neki vid redovne finansijske pomoći od centara za socijalni rad ili iz drugih izvora. Dosadašnji pokazatelji stanja u obrazovanju se poboljšavaju, ali uglavnom na nižim nivoima obrazovanja. Nizak nivo ekonomske aktivnosti, visoka stopa nezaposlenosti, te gotovo potpuna isključenost iz organa javne vlasti, karakteristike su Roma i Egipćana koje su primarno uslovljene niskom stopom opšteg i stručnog obrazovanja. Većina ove populacije obavlja poslove u sivoj ekonomiji, dok formalno zaposleni Romi najčešće rade u komunalnim preduzećima, gradskoj čistoći, opštinskim deponijama ili se povremeno angažuju na sezonskim poslovima i javnim radovima. Romi i Egipćani su u većini slučajeva izolovani od ostatka stanovništva i uglavnom žive u naseljima koja su odvojena od naselja sa neromskim stanovništvom, pa usljed takve fizičke odvojenosti raste i svaki vid socijalne distance i isključivanja.

 
 
Reagovanje podom izvještavanja o izjavama kojima se vrijeđa dostojanstvo žena   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da smo u nekoliko navrata skrenuli pažnju na status žena u crnogorskim medijima i društvu u cjelini. Pri tome je jasno naglašena potreba eliminisanja svakog oblika diskriminacije, netolerancije i uvreda prema ženama, bez obzira na njihov status i angažovanje u društvu. Posljednje medijsko izvještavanje o sadržaju privatnih bilješki u kojem se navode neprimjereni, uvredljivi sadržaji i pozivi usmjereni na povredu dostojanstva žene, uz to i poslanice Skupštine Crne Gore, upravo su klasičan primjer u kojem jenužno preispitati - ne samo takav stav i odnos prema ženama u Crnoj Gori, već i potrebu prenošenja takvog stava javnosti (potrebe javnosti da zna). Neprihvatljivo je izražavanje i plasiranje informacija koje vodi moralnoj i drugoj diskreditaciji žena, bez obzira na bilo koje njeno drugo lično svojstvo i zaslužuje osudu.

 
 
Reagovanje povodom aktiviranja eksplozivne naprave ispred kuće novinara   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore oštro osuđuje podmetanje eksplozivne naprave ispred kuće novinara Seada Sadikovića i takav vid izražavanja nezadovoljstva prema novinarskom radu. Kao društvo koje opterećuju nerasvijetljeni slučajevi napada na medije iz prethodnog perioda, imamo veću obavezu da konkretnim djelima pokažemo nedvosmislenu podršku slobodnom novinarstvu, zbog čega pozdravljamo efikasnu reakciju nadležnih organa u rasvjetljavanju i procesuiranju ovog slučaja.