Reagovanje povodom grafita ispisanog na tabli DANU   

Povodom medijskih informacija o grafitu ispisanom na tabli Dukljanske akademije nauka i umjetnosti (DANU) u Podgorici, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osuđuje takav postupak kojim se napadaju kulturne vrijednosti crnogorskog nacionalnog korpusa, a ništa manje šteti interesima srpskog naroda u Crnoj Gori. Ovakav čin ne doprinosi očuvanju tolerancije i suživota koje Crna Gora treba i zaslužuje, kako zbog njene prošlosti, tako i zbog vremena pred nama. Stoga pozivamo nadležne organe da zaštite ovu i sve druge vrijednosti svih naroda i nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i time smanjimo šanse za neprimjereno djelovanje onih kojima do očuvanja ovih vrijednosti nije stalo.

 
 
Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore čestita 8. mart - Međunarodni dan žena i poziva na istrajnost i odgovornost u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti. I pored unaprijeđenih zakonodavnih i strateških rješenja, kao i određenih rezultata u promociji vrijednosti rodne ravnopravnosti, ipak moramo ukazati da se žene u crnogorskom društvu još uvijek suočavaju sa značajnim problemima u različitim sferama privatnog i javnog života. Evidentno je da se, osim djelimično u pravosuđu, rodni balans još uvijek može smatrati problematičnim u mnogim oblastima kao što su političko djelovanje, administrativno rukovođenje, obrazovanje na najvišem nivou, itd. Osim toga, podaci govore o još uvijek značajnom broju predmeta nasilja u porodici koji za žrtve ima žene, a što prema međunarodnim standardima predstavlja oblik diskriminacije. Odgovor države na ovu pojavu mora biti odlučniji.

 
 
Zaštitnik u Tivtu i Kotoru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, boraviće u Tivtu i Kotoru 26-28. februara gdje će razgovarati sa građanima koji smatraju da su im povrijeđena ljudska prava i primati njihove pritužbe. “Dani Zaštitnika” u Tivtu biće organizovani u ponedjeljak 26. februara u zgradi opštine – sala za sastanke, drugi sprat od 11 do 15h. Prijem građana u Kotoru biće odrganizovan u hotelu Cattaro - 27. februara 11-15h i 28. februara 10 – 14h. U okviru „Dana Zaštitnika“ predstavnici Institucije iz različitih sekotra obaviće posjete i sastanke sa predstavnicima organa, organizacija i službi u Tivtu, Kotoru i Risnu.

 
 
Sporazum o tehničkoj saradnji sa UNHCR-om   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković i predstavnica UNHCR-a u Crnoj Gori Roberta Monteveki potpisali su danas Sporazum o tehničkoj saradnji, u cilju sprovođenja zajedničkih aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva. Shodno Sporazumu, dvije institucije će razmjenjivati informacije koje se tiču ostvarivanja ljudskih prava tražilaca azila, izbjeglica, raseljenih i lica bez državljanstva, kao što su pristup teritoriji i postupku azila, poštovanje zakonskih propisa iz oblasti ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i izbjegličkog prava, kao i uslovi prijema i socio-ekonomska integracija izbjeglica. Takođe, Sporazumom je predviđena i razmjena informacija u vezi sa odgovarajućim zakonskim propisima, kao i dostavljanje informacija za potrebe izvještavanja i istraživanja. UNHCR i institucija Ombudsmana planiraju i zajedničko učešće na odgovarajućim obukama, sastancima, konferencijama i seminarima, a naročito na polju izgradnje kapaciteta relevantnih državnih organa, civilnog sektora i glavnih interesnih grupa.

 
 
Formiran predmet zbog smrti dječaka   

Povodom tragične smrti petnaestomjesečnog dječaka i interesovanja medija ovim povodom, obavještavamo javnost da je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore formirao predmet po službenoj dužnosti i da ćemo pratiti postupanja nadležnih organa. Imajući u vidu osjetljivost slučaja, do okončanja postupka nećemo komentarisati detalje. Takođe, koristimo priliku da pozovemo medije da sa dužnom pažnjom i posebnim senzibilitetom izvještavaju o ovom događaju, poštuju pravila struke i da čuvaju dostojanstvo žrtve. Ne smijemo dozvoliti da se ovakve stvari pretvore u senzacionalizam i zato je potrebno da u budućem periodu svi zajedno damo doprinos kako bi se jačala svijest javnosti o neprihvatljivosti porodičnog nasilja, obavezi prijavljivanja saznanja o tome i generalno preventivnom djelovanju u ovoj oblasti.

 
 
Novih 22 djece savjetovaće Zaštitnika o dječjim pravima   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, na osnovu postupka sprovedenog po Javnom pozivu od 09.11.2017.godine, izvršio je izbor članova/ica Mreže zlatnih savjetnika/ca. Nakon dostavljenih i razmotrenih prijava kandidata, na predlog Komisije za izbor zlatnih savjetnika/ca, izabrana su 22 nova člana/ice iz Berana, Kolašina, Podgorice, Budve, Cetinja, Rožaja, Danilovgrada i Nikšića. Zlatni savjetnici su djeca uzrasta od 13-17. godina. Članstvo u Mreži traje tri godine, a opšti cilj jeste stvaranje uslova za postizanje većeg stepena učešća djece u svim oblastima društvenog života, radi afirmacije i zaštite njihovih osnovnih prava i sloboda.

 
 
Čestitka povodom Dana novinara Crne Gore   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore čestita 23. januar - Dan novinara Crne Gore, sa željom da se poboljšaju uslovi rada i pozicija medijskih radnika. Ovaj datum prilika je da podsjetimo da mediji daju značajan doprinos ukupnom napretku države i društva, što je posebno vidljivo u oblasti ljudskih prava i sloboda. Imajući u vidu značaj i uticaj novinarske profesije, nadležni moraju preduzimati sve neophodne mjere i radnje kako bi se dodatno unaprijedila sloboda medija. Zaštitnik će nastaviti da, u skladu sa svojim mandatom, podržava nastojanja sindikata, udruženja i samih medija s ciljem dostizanja željenih standarda i uslova rada - kao što su bezbjedno okruženje za rad, puna autonomija i nezavisnost, sređen radno-pravni status, zadovoljavajuće i motivišuće zarade i djelotvorna istraga napada na novinare i/ili imovinu medija.

 
 
Saopštenje povodom Projekta elektronskog zakazivanja pregleda   

Na osnovu informacija u medijima i neposrednog obraćanja novinara Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore u vezi sprovođenja Projekta elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda sa primarnog na sekundarni i tercijalni nivo u javnim zdravstvenim ustanovama, Zaštitnik je pokrenuo postupak po službenoj dužnosti, saglasno odredbi člana 28 Zakona o Zaštitniku. Projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u javnim zdravstvenim ustanovama počeo je 15.06.2017.godine. Ministarstvo zdravlja obrazložilo je da je Projekat pokrenut u cilju ostvarivanja sveobuhvatne, blagovremene, kontinuirane, dostupne, cjelovite i specijalizovane zdravstvene zaštite. Na osnovu traženih i pribavljenih izjašnjenja od Ministarstva zdravlja, Doma zdravlja Podgorica i Kliničkog centra Crne Gore, kao i informacija do kojih se došlo praćenjem stanja u vezi funkcionisanja i efekata elektronskog zakazivanja pregleda, Zaštitnik zapaža da je realizacija Projekta elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u javnim zdravstvenim ustanovama praćena pozitivnim i negativnim iskustvima korisnika.

 
 
Međunarodni dan tolerancije   

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore želi da skrene pažnju javnosti na važnost poštovanja ukupnog koncepta i podrazumijevanih vrijednosti tolerancije u svakodnevnom životu. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) ustanovila je Međunarodni dan tolerancije 1995. godine, s ciljem skretanja pažnje na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Rezolucijom 51/95 Generalna skupština UN-a pozvala je zemlje članice da promovišu Međunarodni dan tolerancije, koji se od tada održava svakog 16. novembra. Ovaj datum je najčešće praćen kampanjama čiji je cilj promocija tolerancije, poštovanja i dostojanstva širom planete, naročito prema ranjivim društvenim grupama. Za razliku od opšteoprihvaćenog načela poštovanja fizičkog i psihičkog integriteta svake osobe, Zaštitnik zapaža da u crnogorskom društvu postoji trend rasta različitih vidova nasilja, uključujući sve oblike nasilne komunikacije. Nasilje nije zapaženo samo kao pojava u realnom okruženju, već se pojačano širi u prostoru novih/informacionih tehenologija, odnosno društvenih mreža, sa ništa manje štetnim dejstvom na razvoj društva i odnose među ljudima.

 
 
Reagovanje na izjave Mitropolita crnogorsko-primorskog i situaciju u vezi sa simbolom Sahat-kule   

Polazeći od svog mandata i zakonskih ovlašćenja, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ima obavezu da ukaže na negativne pojave koje naurušavaju međuetnički i međukonfesionalni suživot i sklad u Crnoj Gori. Naime, posljednjih dana evidentne su nove konfrontacije i javni nastupi koji podrivaju jedinstvo i vrijednosti građanskog društva u Crnoj Gori i očuvanje različitosti, kao njenog duhovnog i materijalnog bogatstva. Pri tom se koristi i prilično oštra, pa i uvredljiva retorika, kojom se vrijeđa dostojanstvo i nacionalni identitet. Podsjećamo da je ovakve i slične pojave u Crnoj Gori registrovala i Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije u posljednjem izvještaju objavljenom prije nekoliko dana, iako su tada, kao i za sada, nadležni državni organi ostali pasivni. Zaštitnik naglašava da vjerske zajednice i njihovi predstavnici imaju određeni nivo slobode kada su u pitanju javni nastupi, ali i odgovornost i obavezu da tim javnim nastupima, u skladu sa svojom društvenom pozicijom, ne narušavaju dostojanstvo pojedinaca i grupa kojima se obraćaju ili o kojima saopštavaju sopstveni stav.