×
 
 
Zaštitnik osudio prijetnje novinaru dnevnog lista Vijesti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osuđuje prijetnje novinaru dnevnog lista Vijesti, Siniši Lukoviću, koje su u direktnoj vezi sa njegovim radnim zadatkom – izvještavanjem o izbornima u Tivtu. Zaštitnika zabrinjava nastavak ugrožavanja bezbjednosti novinara zbog njihovog profesionalnog angažmana, a u ovom slučaju posebno jer su prijetnje izrečene pred članovima porodice, prije svega maloljetne djece. Podsjećamo i na pozitivnu obavezu države da spriječi akte i radnje kojima se zadire u privatni život, narušava integritet porodica i porodičnog doma, ali i uznemiravaju građani samo zbog njihove javne profilacije. Kao što smo više puta ukazivali u sličnim slučajevima i sada ponavljamo da se mora poštovati pravo na slobodu izražavanja, dostojanstvo novinara, te integritet izvještača i medijskih kuća.

 
 
Saopštenje povodom 1. oktobra - Međunarodnog dana starih   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom Međunarodnog dana starih podsjeća javnost da se ova kategorija stanovništva kontinuirano prepoznaje kao jedna od najugroženijih u društvu i ukazuje da servisi podrške osobama starije životne dobi nijesu razvijeni u dovoljnoj mjeri. Generalna skupština UN je u decembru 1990. godine usvojila rezoluciju kojom je 1. oktobar proglašen za Međunarodni dan starih. Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, na početku ove godine u Crnoj Gori bilo je 87 514 stanovnika starijih od 65 godina. Imajući u vidu činjenicu da Crna Gora spada u evropske zemlje sa visokim indeksom starenja, da se broj građana iznad 60 godina, u odnosu na ukupan broj stanovništva, kontinuirano povećava kao i da se stari po mnogim osnovama nalaze na marginama društva, smatramo da je neophodna efikasna i djelotvorna reakcija nadležnih službi, kako bi se obezbijedila sistemska briga za najstarije građane.

 
 
Reagovanje Zaštitnika povodom grafita sa govorom mržnje u Pljevljima   

Nakon pojavljivanja grafita sa govorom mržnje koji su osvanuli u pojedinim djelovima gradskog jezgra Pljevalja, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda izražava zabrinutost i oštar protest zbog sadržine poruka, koje neodoljivo podsjećaju na period za koji smo svi mislili da je daleko iza nas. To je posebno značajno ako se imaju u vidu bliža prošlost i događaji koji su oskrnavili sliku jednog od gradova koji su bili primjer međuetničkog sklada i suživota osoba različitih vjera i nacionalnosti. Pljevlja su bila i moraju ostati centar okupljanja, tačka susreta na tromeđi država na kojoj su nastale briljantne umotvorine i baština jedne multietničke i multinacionalne kulturne sredine, rođena brojna prijateljstva, začeti vrhunski sportski rezultati i udareni temelji višedecenijske saradnje.

 
 
Reagovanje Zaštitnika u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u predizbornoj kampanji   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore apeluje na sve aktere na političkoj sceni Crne Gore da ne koriste djecu u svrhu političke promocije, kako za vrijeme, tako i van trajanja izborne kampanje. Takođe, Zaštitnik poziva da se svi politički subjekti suzdrže od govora mržnje i upotrebe sadržaja koji se negativno odražavaju na djecu. Povodom pojavljivanje djece u propagandnim materijalima različitih političkih stranaka i učešća djece na političkim skupovima, Zaštitnik ukazuje da je takva praksa u suprotnosti sa UN Konvencijom o pravima djeteta i nacionalnim propisima. Iako upotreba djeteta u svrhu marketinga može skrenuti pažnju, izazivati saosjećanje i emociju javnosti, podsjećamo političke subjekte, medije i ukupnu javnost da je korišćenje djece za reklamiranje programa političkih partija i učešće djece u propagandnim aktivnostima neprimjereno. Na taj način se krše prava djece, čija zaštita treba da bude primarni cilj i prioritet svakog odgovornog čovjeka.

 
 
Reagovanje Zaštitnika na kamenovanje PinkM TV   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković najoštrije osuđuje napad na PinkM Televiziju, ocjenjujući da je u pitanju neshvatljiv bezumni i vandalski čin, koji treba hitno rasvijetliti, a vinovnike procesuirati. Kao što je obaveza medija da profesionalno izvještavaju poštujući pravila struke, tako je obaveza svih koji se ne slažu sa izvještavanja da svoje nezadovoljstvo iskažu isključivo u predviđenim proceduarama, a ne nikako nasiljem i necivilizovanim metodama. Iako postoji opredjeljenje i nedvosmislen zahtjev za napretkom stanja u medijima i izvještavanju, sa akcentom na poštovanje slobode izražavanja, dostojanstvo novinara, a prije svega integriteta izvještača i medijskih kuća, ovakvi događaji pokazuju da se mora odlučnije, efikasnije i u kontinuiteu boriti za njihovu slobodu. Zabrinjava nerasvjetljavanje nasilnih akata iz prethodnog perioda, a u konkretnom slučaju posebno to što je ova medijska kuća već bila meta napada i što počinioci nisu privedeni pravdi.

 
 
Odgovor Zaštitnika na otvoreno pismo Demokrata   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uputio je odgovor na otvoreno pismo predstavnika Demokratske Crne Gore, od 05. avgusta 2016. godine.

 
 
Saopštenje povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama "Dan"   

Povodom navoda objavljenih u tekstu “Ombudsman ćuti na diskriminaciju novinarke” (Dnevne novine “Dan” 06. 08. 2016. godine; Podgoricom II strana), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore uputio je pismo redakciji pomenutog medija, zamjeniku glavnog i odgovornog urednika Nikoli Markoviću i novinarki Nataši Spaić.

 
 
Odgovor Zaštitnika Demokratama   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković, uputio je odgovor političkoj organizaciji Demokratska Crna Gora-Demokarte, povodom otvorenog pisma kojim su se obratili javnosti i ovoj Instituciji.

 
 
Reagovanje povodom prijetnji poslanicima Skupštine Crne Gore albanske nacionalnosti   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore osuđuje pojavu prijetećih poruka koje su ovih dana sa pojedinih profila društvenih mreža upućene poslanicima Demokratske partije socijalista albanske nacionalnosti i izražava ozbiljnu zabrinutost zbog neprimjerenog izražavanja političkog mišljenja i vrijeđanja ljudi po tom osnovu. Podsjećamo da smo snažno osudili i ranije primjere primitivne, uvredljive kampanje i prijetnji pojedinim predstavnicima političkih partija, koji su se takođe pojavili na društvenim mrežama, a koji su došli do šire javnosti putem medija. I tada smo ukazali na nužnost tolerancije u isticanju i saopštavanju različitih mišljenja što podrazumijeva i pravo na uvjeravanje drugih o ispravnosti ličnih i kolektivnih stavova, sve dok se spoljašna manifestacija takvog ponašanja kreće u granicama zaštite prava drugih osoba.

 
 
Saopštenje povodom 30. jula, Svjetskog dana borbe protiv trafikinga   

Povodom 30. jula, Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća javnost da se tom pojavom na najdrastičnije načine višestruko ugrožavaju osnovna ljudska prava i slobode. Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 30. jul je ustanovljen kao svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. S obzirom na činjenicu da se u sve složenijim i organizovanijim kriminalnim krugovima javljaju novi modeli izvršenja krivičnih djela, tako se i trgovina ljudima sprovedi na sve brutalniji način i sa sve težim posljednicama po žrtve. Trgovina ljudima, kao ozbiljan i rasprostranjen globalni problem, ne zaobilazi ni Crnu Goru, a s obzirom na samu prirodu tog djela i teške posljedice koje sa sobom nosi, relativno mali broj procesuiranih slučajeva žrtava trafikinga nikada ne može i ne smije biti razlog da se pasivizira odnos nadležnih prema toj temi.