×
 
 
Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom paljenja zastava Albanije i Kosova   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore smatra krajnje neprimjerenim i neprihvatljivim paljenje zastava Albanije i Kosova ispred objekata njihovih ambasada u Podgorici. Podsjećamo da nacionalna zastava nije samo zvanični administrativni već je i važan simbol zajedništva i prijateljstva naroda i za svaku je osudu skrnavljenje zastave bilo koje države.

 
 
Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, podsjeća da je ta etnička populacija jedna od najdiskriminisanijih u društvu (uz osobe sa invaliditetom i LGBT populaciju). Romi žive na marginama društva, pa Zaštitnik u svojim izvještajima ukazuje da je socijalna distanca u odnosu na Rome još jako izražena. Osim socijalne isključivosti i istraživanja etničke distance koje su radile nezavisne agencije i civilni sektor u Crnoj Gori, pokazuju da su Romi najmarginalizovanija društvena grupa i da je percepcija o njihovom položaju i pravima takva da ukazue na njihovu diskriminaciju. Zbog svega toga, Romi su u stalnom dokusu pažnje Zaštitnika. Danas kada se još jednom podsjećamo na okolnosti u kojima žive Romi, moramo imati u vidu sve probleme sa kojima se suočavaju, osnovne životne potrebe koje im nedostaju i diskriminaciju kojoj su izloženi u mnogim oblastima društvenog života. Tome sasvim sigurno doprinose ustaljeni obrasci ponašanja i teško prilagođavanje promjenama, jer jer romska zajednica okrenuta sebi upravo zbog nepovjerenja i gorkih iskustava iz prošlosti.

 
 
Reagovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom napada na advokata Lazara Akovića   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje napad na advokata Lazara Akovića i izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ovog ali i ranijih napada na advokate i njihovu imovinu. Napadi na one čiji je posao da pred zakonom štite druge i pomažu im da ostvare svoja prava i interese, kod građana mogu stvariti osjećaj nesigurnosti i straha. Neophodno je da takvi slučajevi budu brzo i efikasno rasvijetljeni, kako bi se poslala poruka da se nijedan oblik nasilja neće tolerisati. Crnogorskim advokatima mora se obezbijediti da nesmetano obavljaju svoju dužnost, bez pritiska i straha za svoj život, život svojih porodica i imovinu. Jedino pod tim okolnostima mogu dati efikasan doprinos unaprjeđenju vladavine prava i zaštiti prava i sloboda drugih građana.

 
 
Završena kampanja Evropska sedmica akcije protiv rasizma   

Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Siniša Bjeković, sa saradnicima je danas posjetio Prihvatilište za strance i Centar za tražioce azila, gdje je razgovarao sa direktoricom Direktorata za upravne unutrašnje poslove MUP-a, Sandrom Bugarin, načelnikom Odsjeka za strance, vize i suzbijanje nezakonitih migracija Draganom Stevanovićem kao i sa upravnikom Centra za tražioce azila, Duškom Jovićevićem. Razgovori su realizovani u okviru kampanje Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja se završava danas 21. marta, na Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Zamjenik Zaštitnika kazao je da je veoma bitno da se Evropska sedmica akcije protiv rasizma na nivou Evrope održava u skladu sa načelom poštovanja prava populacije azilanata i migranata, koji su, kao takvi, izloženi svim oblicima diskriminacije.

 
 
Ombudsman Baković i ministarka Kovačević razgovarali o aktivnostima države u slučaju dolaska migranata u Crnu Goru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković razgovarao je danas sa ministarkom rada i socijalnog staranja Zoricom Kovačević o aktivnostima države u slučaju dolaska migranata u Crnu Goru, s aspekta poštovanja ljudskih prava. Sastanak je održan u skladu sa najavljenim aktivnostima Zaštitnika u okviru obilježavanja Evropske sedmice akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Fokus aktivnosti Zaštitnika ove godine je dominantno na razmatranju pripremljenosti države za eventualni priliv migranata. Iako Crna Gora nije pogođena izbjegličkim talasom, zbog važnosti ovog pitanja Zaštitnik je odlučio da u okviru ovogodišnje kampanje sa predstavnicima nadležnih državnih institucija razgovara o toj temi.

 
 
Počela kampanja protiv rasizma   

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore počela je danas aktivnosti u kampanji Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja će širom Evrope biti organizovana tokom ove nedjelje, u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Svake godine Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja podržava migrante i izbjeglice, (UNITED) koordinira sedmicu borbe protiv rasizma. Službenici Institucije danas su simbolično označili početak kampanje zajedničkom fotografijom i porukama u borbi protiv diskriminacije. Oni su slogane, kojima se propagira tolerancija i netoleriše diskriminacija, postavili tako da im se ne vide lica, čime su željeli da poruče da boja kože ne smije biti osnov za uskraćivanje ostvarivanja bilo kog zagarantovanog ljudskog prava. U okviru kampanje, zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković razgovarao je danas sa direktorom Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, Željkom Šofrancem, nakon čega su posjetili Kamp na Koniku. Romi su, prema izvještajima Zaštitnika, manjinska zajednica koja je najdiskriminisanija dugi niz godina (pored osoba sa invaliditetom i LGBT) zbog čega su u stalnom fokusu naše pažnje. Zamjenik Zaštitnika ukazao je da je socijalna distanca u odnosu na Rome još jako izražena,

 
 
Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore u kampanji borbe protiv rasizma (14-21. mart)   

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ušestvovaće u kampanji Evropska sedmica akcije protiv rasizma (European Action Week against Racism), koja će širom Evrope biti organizovana tokom naredne sedmice, u susret 21. martu - Međunarodnom danu eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. Svake godine Evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja podržava migrante i izbjeglice, (UNITED) koordinira sedmicu borbe protiv rasizma. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore daće doprinos toj međunarodnoj kampanji organizovanjem više aktivnosti, čiji fokus će dominantno biti na razmatranju pripremljenosti države za eventualni priliv migranata. Iako Crna Gora nije pogođena izbjegličkim talasom, nadležni državni organi pripravni su za takvu mogućnost i prate situaciju u regionu i Evropi. Zbog važnosti ovog pitanja i mogućeg uticaja na Crnu Goru, Zaštitnik je odlučio da u okviru ovogodišnje kampanje sa predstavnicima nadležnih državnih institucija razgovara o tom pitanju, razmotri aktuelne informacije i eventualne probleme. Predstavnici Institucije sjutra će razovarati sa direktorom Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, Željkom Šofrancem, nakon čega će posjetiti Rome u kampu Konik.

 
 
Saopštenje institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom usvajanja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, povodom usvajanja Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, smatra da se novim pozicioniranjem institucije Zaštitnika narušava njena ustavna pozicija u cjelini. Zanemaruju se, inače već prihvaćene, preporuke nadležnih tijela UN i Evropske unije o potrebi jačanja samostalnosti i nezavisnosti ove Institucije. Osim prihvatanjem preporuka u ovom pravcu, do sada su uloženi i značajni napori i sredstva, kako od strane crnogorskih poreskih obveznika, tako i od strane Evropske Unije. Zaštitnik je, u procesu donošenja Zakona, dostavio Mišljenje na Predlog sa detaljnim obrazloženjem i argumentima, nadležnim skupštinskim odborima, predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću i Vladi Crne Gore. Međutim, sa tim stavom nije izlazio u javnost u uvjerenju da će se argumenti uvažiti. Sada nakon donešenog Zakona i jasno izraženog stava Parlamenta konstatuje da će ova promjena unazad, moguće imati negativan uticaj na Insituciju. S obzirom na to možemo očekivati odliv kadrova u čije osposobljavnje su uložena značajna sredstva, na bolje plaćena radna mjesta, a što je i bio glavni razlog za nezadovoljstvo tempom razvoja Institucije do sada.

 
 
Saopštenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore povodom nastavka neprimjerenih izražavanja političkog mišljenja   

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore sa žaljenjem konstatuje da je nastavljen trend neprimjerenog načina izražavanja mišljenja, povodom aktuelne političke situacije i pored ranijeg apela da se prestane sa primitivnom i uvredljivom kampanjom i da se uvide loše posljedice takvog djelovanja na ukupne demokratske procese u državi. Na žalost, ukazivanja i osude različitih relevantnih društvenih aktera nisu bili djelotvorni jer se taj trend nastavio, prelaskom iz virtuelnog u realni svijet. Povodom posljednjih događaja koji se odnose na uznemiravanje članova porodice i zaštitu mirnog uživanja porodičnog doma predsjednika Pozitivne Crne Gore Darka Pajovića, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore podsjeća na nužnost tolerancije u isticanju i saopštavanju različitih mišljenja.