×
 
 
 НПМ

Обилазак ЦБ Биϳело Поље

Замϳеница Заштитника за превенциϳу и заштиту од тортуре, Зденка Перовић и савϳетници Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак, обишли су   ...  

 Дјечја права

Меморандум о сарадњи са Центром за права дϳетета Црне Горе

Заштитник људских права и слобода Црне Горе, Шућко Баковић и директорка Центра за права дϳетета Црне Горе, Раϳка Перовић, потписали су   ...  

 Дјечја права

Јавна расправа о Стратегиϳи о правима дϳеце у Црноϳ Гори

Замϳеница Заштитника Снежана Миϳушковић, савϳетница из сектора за права дϳеце Душка Шљиванчанин и представници Мреже златних савϳетника   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me