Извјештаји Националног механизма
за превенцију тортуре НПМ-а

 
 
 

Институциϳа постала члан ЕННХРИ

Институциϳа Заститника људских права и слобода Црне Горе постала ϳе члан Европске мреже Националних институциϳа за заштиту људских   ...  

 Дискриминација

Испуњења препорука о поштовању права трансродне особе

Организовањем састанка за представнике Дома здравља (ДЗ) Подгорица и НВО Спектра, реализована ϳе препорука Заштитника људских права   ...  

 НПМ

Обилазак Об Даниловград

Чланови НПМ-а Даниϳела Браϳковић и Менсур Бошњак обишли су 19. фебруара Одϳељење безбϳедности (ОБ) Даниловград, према плану обилазака за   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me