×
 
 

Izvještaji Nacionalnog mehanizma
za prevencijutorture NPM-a

 
 
 
 NPM 

Obilazak CB Bijelo Polje

Zamjenica Zaštitnika za prevenciju i zaštitu od torture, Zdenka Perović i savjetnici Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, obišli su Centar bezbijednosti Bijelo   ...  

 Dječja prava 

Memorandum o saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, potpisali su Memorandum o saradnji na polju   ...  

 Dječja prava 

Javna rasprava o Strategiji o pravima djece u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković, savjetnica iz sektora za prava djece Duška Šljivančanin i predstavnici Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, učestvovali   ...