Izvještaji Nacionalnog mehanizma
za prevencijutorture NPM-a

 
 
 

Institucija postala član ENNHRI

Institucija Zastitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore postala je član Evropske mreže Nacionalnih institucija za zaštitu ljudskih prava - ENNHRI. ENNHRI ima više od 40 članica   ...  

 Diskriminacija 

Ispunjenja preporuka o poštovanju prava transrodne osobe

Organizovanjem sastanka za predstavnike Doma zdravlja (DZ) Podgorica i NVO Spektra, realizovana je preporuka Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore o unapređenju odnosa zdravstvenih   ...  

 NPM 

Obilazak Ob Danilovgrad

Članovi NPM-a Danijela Brajković i Mensur Bošnjak obišli su 19. februara Odjeljenje bezbjednosti (OB) Danilovgrad, prema planu obilazaka za 2019 godinu. Tom prilikom sagledani   ...