×
 
 

Inicijative

 
Ministarstvo pravde

Inicijativa za donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja

   2018

Inicijativa za donošenje Pravilnika o bližem načinu izvršenja mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanov

Inicijativa za donošenje Pravilnika o bližem načinu izvršenja mjere bezbjednosti obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanov

   2017

Inicijativa za izmenje i dopune Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Inicijativa za izmenje i dopune Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

   2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa za izmjenu člana 2 Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode

   2016

Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenamama i dopunama Zakona o izboru odbornika i poslanika

Na osnovu člana 18, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore ("Službeni list Crne Gore, br. 42/11 )...

   2013

Inicijativa za izmjenu Zakona o eksproprijaciji

Na osnovu člana 25, stav 1 Zakona o Zaštitniku ljudskih prava i sloboda («Službeni list RCG», br. 41/03), a povodom pritužbi više građana...

   2004

 
 
 NPM 

Obilazak CB Bijelo Polje

Zamjenica Zaštitnika za prevenciju i zaštitu od torture, Zdenka Perović i savjetnici Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, obišli su Centar bezbijednosti Bijelo   ...  

 Dječja prava 

Memorandum o saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, potpisali su Memorandum o saradnji na polju   ...  

 Dječja prava 

Javna rasprava o Strategiji o pravima djece u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković, savjetnica iz sektora za prava djece Duška Šljivančanin i predstavnici Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, učestvovali   ...