×
 
 

Druga mišljenja

 
Centar za socijalni rad

Nema povrede prava 

   2018

Sud za prekršaje Podgorica

Nema povrede prava

   2018

Sud za prekršaje Podgorica

Ukazivanje-Rodno zasnovano nasilje

   2018

Privredni subjekat DOO “Тabacco S Press“

Ukazivanje-Diskriminacija po osnovu porodičng statusa

   2018

Uprava policije –Sektor granične policije

Pravo na slobodu kretanja

   2018

Uprava policije

Prava lica lišenih slobode

   2018

Institut za bolesti djece Podgorica

Pravo djeteta za zdravstvenu zastitu

 Dječja prava    2018

Uprava za kadrove

Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma

   2018

Javni izvršitelj Rožaje

Najbolji interes djeteta

   2018

Ukazivanje

Pravo na pravično suđenje u razumnom roku

   2017

Opština Kolašin i Služba zaštite Opštine Kolašin

Pravo na ugovor o osiguranju zaposlenih

   2017

DOO Vodovod i kanalizacija

Pravo na mirno uživanje imovine

   2017

Privredna komora Crne Gore

Sloboda okupljanja i udruživanja i pravo na mirno uživanje imovine

   2017

Osnovni sud u Nikšiću

Pravo na pravično suđenje

   2017

Osnovni sud Kotor

Pravo na pravično suđenje

   2017

Viši sud u Podgorici

Pravo na pravično suđenje i pravo na djelotvoran pravni lijek

   2017

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Druga prava lica lišenih slobode

   2017

Odgovor stranci na pritužbu

Izborno pravo

   2017

Odgovor stranci na pritužbu

Biračko pravo

   2017

Opština Bijelo Polje i Ministarstvo poljoprivrede

Pravo na zdravu životnu sredinu

   2017

 
 
 NPM 

Obilazak CB Bijelo Polje

Zamjenica Zaštitnika za prevenciju i zaštitu od torture, Zdenka Perović i savjetnici Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, obišli su Centar bezbijednosti Bijelo   ...  

 Dječja prava 

Memorandum o saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, potpisali su Memorandum o saradnji na polju   ...  

 Dječja prava 

Javna rasprava o Strategiji o pravima djece u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković, savjetnica iz sektora za prava djece Duška Šljivančanin i predstavnici Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, učestvovali   ...