×
 
 

Druga mišljenja

 
Deponija DOO Podgorica

Pravo iz radnog odnosa

   2017

Ukazivanje

Pravo na alimentaciju i izdržavanje

   2017

Područna jedinica za građanska stanja i lične isprave Podgorica Ministarstva unutrašnjih poslova

Ukazivanje - diskriminacija po osnovu rodnog identiteta u postupku promjene ličnog imena

   2017

Ukazivanje

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

   2017

Uprava policije

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

   2016

Uprava policije

Pravo na zaštitu od nasilja

   2016

CB Bijelo Polje i Centar za socijalni rad Bijelo Polje

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

   2016

Poreska uprava - Područna jedinica Nikšić

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku

   2016

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Pravo na fizički i psihički integritet

   2016

Ukazivanje

Socijalni tretman i sloboda i sigurnost beskućnika

   2016

 
 
 NPM 

Obilazak CB Bijelo Polje

Zamjenica Zaštitnika za prevenciju i zaštitu od torture, Zdenka Perović i savjetnici Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, obišli su Centar bezbijednosti Bijelo   ...  

 Dječja prava 

Memorandum o saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, potpisali su Memorandum o saradnji na polju   ...  

 Dječja prava 

Javna rasprava o Strategiji o pravima djece u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković, savjetnica iz sektora za prava djece Duška Šljivančanin i predstavnici Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, učestvovali   ...