×
 
 

Druga mišljenja

 
Mišljenje na postupanje Centra za socijalni rad Bijelo Polje

Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti

   2016

Mišljenje na postupanje Skupštine Crne Gore

Diskriminacija po osnovu pripadnosti grupi

   2015

Mišljenje na postupanje Gradonačelnika Glavnog grada

Diskriminacija po osnovu jezika i pisma

   2015

Mišljenje na postupanje Srpske liste

Upozorenje-Diskriminacija po osnovu seksualne orjentacije

   2015

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Prava lica lišenih slobode

   2015

Mišljenje na postupanje Uprave policije

Pravo na slobodu kretanja

   2015

 
 
 NPM 

Obilazak CB Bijelo Polje

Zamjenica Zaštitnika za prevenciju i zaštitu od torture, Zdenka Perović i savjetnici Danijela Brajković i Mensur Bošnjak, obišli su Centar bezbijednosti Bijelo   ...  

 Dječja prava 

Memorandum o saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i direktorka Centra za prava djeteta Crne Gore, Rajka Perović, potpisali su Memorandum o saradnji na polju   ...  

 Dječja prava 

Javna rasprava o Strategiji o pravima djece u Crnoj Gori

Zamjenica Zaštitnika Snežana Mijušković, savjetnica iz sektora za prava djece Duška Šljivančanin i predstavnici Mreže zlatnih savjetnika Ombudsmana, učestvovali   ...