Мишљења са препоруком

 
ОШ „Јагош Контић“ и Министарство просвϳете

Право на образовање ученика са посебним потребама

 Дјечја права   2018

ЈУ СМШ “Данило Киш” Будва

Вршњачко насиље

 Дјечја права   2018

Главни град- Служба заштите

Права из радног односа

 Јавна управа    2018

Основни суд ПГ, Центар за социϳални рад, Завод за социϳалну и дϳечϳу заштиту

Право на правично суђење и право на партиципациϳу дϳеце 

 Дјечја права   2018

Основни суд и Центар за социϳални рад ПГ

Право на личне односе

 Дјечја права   2018

Општина Будва

Право на становање 

 Дјечја права   2018

Министарство одбране - Генералштаб Воϳске Црне Горе

Право на одговор

 Јавна управа    2018

Министарство пољопривреде и руралног развоϳа и Општина Никшић

Право на безбϳедност

 Дјечја права   2018

Јавна предшколска установа "Љубица Поповић":

Право на предшколско образовање и васпитање

 Дјечја права   2018

Управа полициϳе

Право на  слободу личности

 НПМ   2018

Општина Будва - Секретариϳат за комунално - стамбене послове

 Право на правично и непристрасно одлучивање у разумном року 

 Јавна управа    2018

ДОО "Чистоћа"

Дискриминациϳа по основу националне припадности

 Дискриминација   2018

Специϳална болница за психиϳатриϳу Котор

Права лица лишених слободе

 НПМ   2018

Основно државно тужилаштво Подгорица

Право на дϳелотворну истрагу и суђење у разумном року

 НПМ   2018

ФОН ПИО

Право на економичности и ефикасности управног поступка

 Дискриминација   2018

Министарство просвϳете

Право дϳетета на образовање

 Дјечја права   2018

Завод за извршење кривичних санкциϳа

Права лица лишених слободе

 НПМ   2018

Управа за некретнине - ПЈ ПГ

Право на мирно уживање имовине

 Јавна управа    2018

 
 
 Дискриминација

Замϳеник говорио о остваривању људских права стариϳих особа

Стариϳе особе мораϳу се схватити као друштвени ресурс, а не као пасивни корисници права и слобода коϳи су социϳални терет, казао ϳе замϳеник   ...  

 Дискриминација

Састанак са представницима надлежних тиϳела Савϳета Европе

Представници Савϳета Европе и Јединице за сарадњу и борбу против говора мржње посϳетили су институциϳу Заштитника људских права и слобода   ...  

Коментар на изϳаву митрополита црногорско-приморског

Институциϳа Заштитника људских права и слобода Црне Горе изражава осуду и забринутост поводом посљење изϳаве митрополита црногорско-приморског   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me