×
 
 

Мишљења са препоруком

 
Комунална полициϳа Никшић

Право на здраву животну средину

 Јавна управа    2018

Основно државно тужилаштво Подгорица

Право на одговор

 Правосуђе   2018

Основно државно тужилаштво Подгорица

Право на одговор

 Правосуђе   2018

Адвокатска комора Црне Горе

Право на одговор

 Правосуђе   2018

Основни суд Котор

Право на суђење у разумном року

 Правосуђе   2018

Основни суд Херцег Нови

Право на суђење у разумном року

 Правосуђе   2018

Жељезничка инфраструктура Црне Горе

Право на равноправну употребу писма

 Дискриминација   2018

Средња мϳешовита школа "17. септембар" и Министарство просвϳете

Дискриминациϳа по основу инвалидитета

 Дискриминација   2018

Министарство економиϳе

Дискриминациϳа по основу инвалидитета

 Дискриминација   2018

Управа за некретнине КО и Министарство финасиϳа

Право на правично и ефикасно одлучивање 

 Јавна управа    2018

Основни суд Бар, Центар за социϳални рад Бар

Право на правицно судϳење као и на право на дом и породицу

 Дјечја права   2018

Д.О.О. "Комуналне дϳелатности" Шавник

Право на правни лиϳек

 Јавна управа    2018

Дом здравља Подгорица

Узнемиравање и право на приватност

 Дискриминација   2018

Основни суд Подгорица

Право на суђење у разумном року

 Дјечја права   2018

Центар за социϳални рад и Мултидисциплинарни тим УЛ

Родно засновано насиље

 Дискриминација   2018

Центар за социϳални рад Рожаϳе

Родно засновано насиље

 Дискриминација   2018

Центар за социϳални рад Пг и Мултидисциплинарни тим

Родно засновано насиље 

 Дискриминација   2018

Центар за социϳални рад Пг и Мултидисциплинарни тим

Родно засновано насиље 

 Дискриминација   2018

Центар за социϳални рад Пг и Мултидисциплинарни тим

Родно засновано насиље

 Дискриминација   2018

Управа полициϳе

Родно засновано насиље

 Дискриминација   2018

 
 
 Дискриминација

Препорука ЕQУИНЕТ-а о изборним кампањама без говора мржње и дискриминациϳе

Као чланица Европске мреже тиϳела за ϳеднакост (ЕQУИНЕТ) институциϳа Заштитника, у оквиру своϳе обавезе по основу чланства, промовише   ...  

 Дискриминација

Осуда насиља заснованог на националноϳ основи

Заштитник људских права и слобода Црне Горе наϳоштриϳе осуђуϳе насиље засновано на националноϳ основи коϳе се догодило у Беранама. Овакви   ...  

 Дискриминација

Подршка кампањи за права особа с Дауновим синдромом

Запослени у институциϳи Заштитника људских права и слобода Црне Горе прикључили су се глобалноϳ кампањи „Леаве но оне бехинд“, у сусрет   ...  

 
 
 

Контакт подаци

  •   Ул. Светлане Кане Радевић бр.3
  • Кабинет Заштитника:
      +382 20 241 642
  •   +382 20 241 717
  • Савјетници:    +382 20 225 395
  • Централа:    +382 20 225 395
  • Факс:    +382 20 241 642
  • ombudsman@t-com.me