Mišljenja sa preporukom

 
Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Centar za socijalno Pv

Pravo na zdravstvenu zaštitu 

 Dječja prava    2018

OŠ „Jagoš Kontić“ i Ministarstvo prosvjete

Pravo na obrazovanje učenika sa posebnim potrebama

 Dječja prava    2018

JU SMŠ “Danilo Kiš” Budva

Vršnjačko nasilje

 Dječja prava    2018

Glavni grad- Služba zaštite

Prava iz radnog odnosa

 Javna uprava    2018

Osnovni sud PG, Centar za socijalni rad, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Pravo na pravično suđenje i pravo na participaciju djece 

 Dječja prava    2018

Osnovni sud i Centar za socijalni rad PG

Pravo na lične odnose

 Dječja prava    2018

Opština Budva

Pravo na stanovanje 

 Dječja prava    2018

Ministarstvo odbrane - Generalštab Vojske Crne Gore

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Opština Nikšić

Pravo na bezbjednost

 Dječja prava    2018

Javna predškolska ustanova "Ljubica Popović":

Pravo na predškolsko obrazovanje i vaspitanje

 Dječja prava    2018

Uprava policije

Pravo na  slobodu ličnosti

 NPM    2018

Opština Budva - Sekretarijat za komunalno - stambene poslove

 Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u razumnom roku 

 Javna uprava    2018

DOO "Čistoća"

Diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti

 Diskriminacija    2018

Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

Pravo na djelotvornu istragu i suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

FON PIO

Pravo na ekonomičnosti i efikasnosti upravnog postupka

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Uprava za nekretnine - PJ PG

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...