×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Centar za socijalni rad PG i Multidisciplinarni tim za zaštitu od nasilja PG

Rodno zasnovano nasilje- nasilje nad starijom osobom

 Diskriminacija    2016

Zavod za zapošljavanje PJ Bijelo POlje

Pravo na pravično odlučivanje u pravnom postupku

 Javna uprava    2016

Ministarstvo finansija

Nejednak tretman u finansiranju boračkih organizacija prema vremenu njihovog nastanka/organizovanja

 Diskriminacija    2016

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Pravo na odgovor od javne uprave 

 Javna uprava    2016

Oš Herceg Novi

Pravo na obrazovanje

   2016

Osnovni sud Podgorica

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Osnovni sud u Rožajama, Centar za socijalni rad Rožaje

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine

Pravo na socijalnu i dječju zaštitu

 Dječja prava    2016

Osnovni sud Herceg Novi

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Pravo djeteta na kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi

 Dječja prava    2016

Osnovno državno Tužilaštvo

Pravo djeteta na izdržavanje

 Dječja prava    2016

Ministarstvo prosvjete, Ispitni centar, OŠ "21. Maj", "Štampar Makarije", "Radojica Perović"

Zaštita privatnosti- lični podaci djece

 Dječja prava    2016

OŠ "Dušan Obradović" i Ministarstvo prosvjete i sporta

Pravo na pohvale i nagrade učenika

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Herceg Novi

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Podgorica

Prava iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2016

Opština Budva

Pravo na podršku i pomoć društva roditeljima i djeci sa smetnjama u razvoju 

 Dječja prava    2016

Uprava policije - Odjeljenje bezbjednosti Rožaje

Pravo na odgovor državnog organa

 Javna uprava    2016

JU Zavod "Komanski most"

Pravo na pravično odlučivanje u pravnom postupku pred ustanovama javne vlasti

 Javna uprava    2016

D.O.O. „Voli Trade“

Diskriminacija po osnovu izvedenog svojstva, odnosno povezanosti sa maloljetnim licem romske nacionalnosti

 Diskriminacija    2016

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...