Mišljenja sa preporukom

 
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Skupština Crne Gore

Diskriminacija po osnovu materinstva

 Diskriminacija    2016

Uprava policije

Pravo na fizički i psihički integritet

 NPM    2016

Ministarstvo ekonomije

Pravo iz radnih odnosa

 Javna uprava    2016

Nadležnim sudovima, ministarstvima, DIK i Uprava za nekretnine

Prava lica lišenih poslovne sposobnosti

 Diskriminacija    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije

Pravo na fizički i psihički integritet

 NPM    2016

Ministarstvo finansija i Uprava za nekretnine

Pravo na slobodan pristup informacijama

 Javna uprava    2016

Osnovi sud Ulcinj i Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj

Pravo na pravično suđenje

 Dječja prava    2016

Centar za socijalni rad Nikšić

Pravo na participaciju i zaštita djeteta od zanemarivanja

 Dječja prava    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije

Prava iz rada i radnog odnosa

 Javna uprava    2016

Uprava lokalnih javnih prihoda Bar

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje u pravnim postupcima pred organima vlasti

 Javna uprava    2016

OŠ "XX", Zavod za školstvo, Inspekcija za prosvjetu i sport

Pravo na participaciju i zaštita psihičkog i fizičkog integriteta učenika

 Dječja prava    2016

OŠ "XX" i Centar za socijalni rad Podgorica

Pravo na najbolji interes djeteta

 Dječja prava    2016

Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2016

Fizičko lice XX

Diskriminacija-Zabrana govora mržnje

.

 Diskriminacija    2016

Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i OŠ XX

Pravo na obrazovanje djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama

 Dječja prava    2016

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Pravo na državljanstvo

 Javna uprava    2016

Uprava javnih prihoda Bijelo Polje

Pravo na pravnu zaštitu

 Javna uprava    2016

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...