Mišljenja sa preporukom

 
Uprava za nekretnine - Područna jedinica Podgorica

Pravo na pravično i efikasno odlučivanje u upravnom postupku

 Javna uprava    2018

Predsjednik Opštine Kotor i Komisija za rješavanje stambenih potreba službenika i namještenika, Ko

Pravo na donošenje odluke  razumnom roku

 Javna uprava    2018

Centar za socijalni rad Pg i Uprava poliicje

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka

 Dječja prava    2018

Miistarstvo prosvjete i OŠ "Mileva Lajović Nikšić"

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Poreska uprava -PJ PG

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Pošta Crne Gore

Pravo na tajnost pisma

 Javna uprava    2018

Poreska uprava CG

Diskriminacija po osnovu pretpostavljene političke pripadnosti

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Rožaje

Pravo na kontakt sa roditeljom

 Dječja prava    2018

OŠ "Njegoš" Kotor

Pravo na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad za Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Prava iz oblasti socijalne zaštite 

 Dječja prava    2018

Osnovni sud Bar, Osnovno državno tužilaštvo Bar

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

Osnovni sud Kotor

Pravo na suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

D.O.O. Vodovod "Bistrica" Bijelo Polje

Pravo na odgovor

 Javna uprava    2018

Ministarstvo odbrane i Osnovni sud Kotor

 Diskriminacija    2017

Centar za socijalni rad Kotor i Zavod za zapošljavanje Herceg novi

Pravo na mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2017

Specijalno državno tužilaštvo

Pravo na odgovor

 NPM    2017

Odnovni sud Podgorica

Suđenje u razumnom roku

 NPM    2017

Ministarstvo finansija

Neizvršavanje sudskih odluka

 NPM    2017

Opštini Herceg Novi

 Javna uprava    2017

 
 
 Diskriminacija 

Zamjenik govorio o ostvarivanju ljudskih prava starijih osoba

Starije osobe moraju se shvatiti kao društveni resurs, a ne kao pasivni korisnici prava i sloboda koji su socijalni teret, kazao je zamjenik Zaštitnika Siniša Bjeković,   ...  

 Diskriminacija 

Sastanak sa predstavnicima nadležnih tijela Savjeta Evrope

Predstavnici Savjeta Evrope i Jedinice za saradnju i borbu protiv govora mržnje posjetili su instituciju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore kako bi razgovarali o tehničkim detaljima   ...  

Komentar na izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore izražava osudu i zabrinutost povodom posljenje izjave mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija o stvaranju “autofekalne crkve”   ...