×
 
 

Mišljenja sa preporukom

 
Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

Pravo na djelotvornu istragu i suđenje u razumnom roku

 NPM    2018

FON PIO

Pravo na ekonomičnosti i efikasnosti upravnog postupka

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo prosvjete

Pravo djeteta na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Zavod za izvršenje krivičnih sankcija

Prava lica lišenih slobode

 NPM    2018

Uprava za nekretnine - PJ PG

Pravo na mirno uživanje imovine

 Javna uprava    2018

Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine

Rodno zasnovano nasilje

 Diskriminacija    2018

Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Pravo na odgovor u razumnom roku 

 Dječja prava    2018

Glavni grad Podgorica

Pravo na pravično i nepristrasno odlučivanje 

 Javna uprava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje

 Dječja prava    2018

Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Diskriminacija po osnovu invaliditeta u ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala

 Diskriminacija    2018

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Mirno uživanje imovine

 Diskriminacija    2018

OŠ "Orjenski bataljon", Ministarstvo prosvjete, Centar za socijalni rad, Dom Mladost

Pravo na obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama

 Dječja prava    2018

Ministarstvo prosvjete

Prvao na obrazovanje (prevoz učenika)

 Dječja prava    2018

Centar za socijalni rad Podgorica

Pravo iz socijalne i dječje zaštite

 Dječja prava    2018

Uprava za nekretnine Crne Gore, Uprava za nekretnine -PJ Berane

Pravo na službenu upotrebu jezika i pisma

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad Bijelo Polje i Centar bezbjednosti BP

Pravo na djelotvornu zaštitu od nasilja u porodici

 Diskriminacija    2018

Centar za socijalni rad za Glavni grad i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci i Tuzi

Pravo na poštovanje porodičnog života

 Diskriminacija    2018

 
 
 Diskriminacija 

Preporuka EQUINET-a o izbornim kampanjama bez govora mržnje i diskriminacije

Kao članica Evropske mreže tijela za jednakost (EQUINET) institucija Zaštitnika, u okviru svoje obaveze po osnovu članstva, promoviše preporuke, mišljenja i kampanje   ...  

 Diskriminacija 

Osuda nasilja zasnovanog na nacionalnoj osnovi

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore najoštrije osuđuje nasilje zasnovano na nacionalnoj osnovi koje se dogodilo u Beranama. Ovakvi događaji, iako izolovanog karaktera,   ...  

 Diskriminacija 

Podrška kampanji za prava osoba s Daunovim sindromom

Zaposleni u instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore priključili su se globalnoj kampanji „Leave no one behind“, u susret Međunarodnom danu osoba s Daunovim   ...